ABC zaworów mieszających do wody pitnej. Herz

Obecnie obowiązujące prawo budowlane w zakresie instalacji c.w.u. z jednej strony zapewnia bezpieczeństwo higieniczne instalacji w zakresie bakterii i drobnoustrojów, które są w wodzie, z drugiej strony zapewnia bezpieczeństwo użytkowania instalacji przez ludzi. Obecnie obowiązujące rozporządzenie Dz. U. z 2004 nr 75, poz. 690 wraz z nowelizacjami określa minimalną temperaturę ciepłej wody użytkowej na poziomie 55-60oC z koniecznością okresowego przegrzewu przy temperaturze minimum 70oC, co zapewnia bezpieczeństwo w zakresie higienicznym ciepłej wody użytkowej.

Z drugiej strony rozporządzenie Dz. U. z 2003 nr 169 poz. 1650 określa temperaturę ciepłej wody użytkowej doprowadzonej do umywalek, natrysków i brodzików przy stosowaniu centralnej regulacji lub zbiorowego mieszania wody na poziomie 35-40°C, co zapewnia bezpieczną temperaturę użytkowania. Przytoczone tu rozporządzenie określa warunki temperaturowe w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pracy, ale przez analogię można je rozszerzyć dla innych sfer działalności, takich jak domy starców, szkoły, żłobki, przedszkola, baseny i pływalnie publiczne. W przypadku zamieszkania wielorodzinnego, przy centralnym przygotowaniu ciepłej wody użytkowej istotną kwestią może być zabezpieczenie indywidualnych baterii i natrysków przed napływem ciepłej wody użytkowej w trakcie trwania jej przegrzewu przy temperaturze równej lub wyższej niż 70oC.

Tę pozorną sprzeczność w zakresie obowiązujących przepisów oraz wymagań w zakresie bezpieczeństwa spełniają zawory mieszające Herz do ciepłej wody użytkowej. Obowiązujące przepisy nie wymuszają wprost konieczności ich stosowania, ale uważna ich lektura oraz wiedza i doświadczenie inżynierskie wskazuje na taką konieczność.

Firma Herz wprowadziła na rynek bardzo nowoczesne zawory do wody pitnej Herz 7766 serii TMV, TMV 2, TMV 3 oraz MIX 110. Ich zadaniem jest zapewnienie ciepłej wody użytkowej o bezpiecznej temperaturze, dla osób korzystających z ciepłej wody użytkowej. Zawory serii TMV oraz MIX są to zawory mieszające ciepłą wodę użytkową o wysokiej temperaturze do 95oC z wodą zimną w zakresie od 5-25oC, z sieci wodociągowej. Elementem wykonawczym w każdym zaworze mieszającym ciepłej wody użytkowej firmy Herz jest wkładka termostatyczna, w której czynnikiem roboczym jest specjalna substancja, nazywana czynnikiem roboczym. Czynnik roboczy przy wzroście temperatury się rozszerza, zaś przy zmniejszaniu temperatury się kurczy, powodując przymykanie lub otwieranie się zawieradła zaworu. Zastosowane wkładki termostatyczne charakteryzują się doskonałą dynamiką i krótkim czasem reakcji, co praktycznie wyklucza niekontrolowane przekroczenie temperatury ustawionej na elemencie termostatycznym, nawet przy wahaniach ciśnienia od 0,2 do 6 barów.

Maksymalne ciśnienie robocze statyczne wynosi 10 barów. Prosta budowa i minimalna ilość elementów ruchomych ogranicza do minimum czynności konserwacyjne oraz gwarantuje długą i niezawodną pracę zaworu TMV oraz MIX. Specjalna konstrukcja i korzystne wyprofilowanie przestrzeni wewnętrznej zaworów powoduje minimalne opory przepływu i wysoką przepustowość. Dla przykładu zawór Herz serii 7766, nr katalogowy 2-7766-53 posiada przepustowość od 4 do 60 l/min przy Dp = 3 bary. Zawór ten charakteryzuje się stabilną temperaturą wyjściową ±3oC. Szeroki zakres regulacji temperatury od 35 do 50oC pozwala na zaspokojenie potrzeb nawet bardzo wymagających klientów. Dla zapewnienia bezpieczeństwa osobom korzystającym z zaworu mieszającego przed przypadkową zmianą temperatury, nastawa temperatury wody po zmieszaniu realizowana jest za pomocą specjalnego klucza, który jest na wyposażeniu zaworu. Zawór dostarczany jest z fabryczną nastawą 41oC.

Zawory mieszające mają na wyposażeniu wkładki zwrotne na dopływie wody gorącej oraz wody zimnej. Zadaniem wkładek zwrotnych jest zabezpieczenie przed niekontrolowaną penetracją (przebiciem) wody gorącej w instalacji wody zimnej i odwrotnie, w zależności od zmiennego profilu ciśnień panujących w instalacji wody zimnej i gorącej. Ponadto dla zabezpieczenia precyzyjnego termostatycznego elementu wykonawczego na dopływie wody zimnej i gorącej na połączeniu płaskim zabudowano filtr siatkowy płaski (tzw. sitka filtrujące). Korpus zaworu odlewany jest z mosiądzu, odpornego na odcynkowanie. Powierzchnia zewnętrzna korpusu jest w kolorze mosiądzu lub „białą” poprzez pokrycie warstwą niklu. Zawór może pracować w dowolnej pozycji.

Zwory mieszające TMV oraz MIX stanowią najnowocześniejsze rozwiązanie w zakresie regulacji termostatycznej ciepłej wody użytkowej.

Grzegorz Ojczyk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij