Sufit pod sufitem – wiele funkcji w jednym. Ukryta instalacja

Sufit podwieszony przeznaczony jest do zmniejszenia wysokości pomieszczenia lub zapewnienia miejsca dla instalacji w sposób estetyczny. Jest on wykonywany w pewnej odległości od stropu lub dachu znajdującego się ponad nim. Sufity podwieszane mogą pełnić wiele innych funkcji, tj. bezpieczeństwa ogniowego, komfortu akustycznego oraz estetyki.

Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych możemy podzielić na kilka kategorii:

* monolityczne,

* monolityczne perforowane,

* kasetonowe.

Nowością na rynku sufitów są systemy łączące wiele funkcji, tzw. sufit pod sufitem. Są to ustroje dwupoziomowe, w których górny sufit wykonywany jest jako sufit monolityczny z płyt gipsowo-kartonowych, a dolny jako monolityczny perforowany lub kasetonowy. Górny sufit poprawia właściwości izolacyjności akustycznej oraz spełnia wymagania odporności ogniowej stropu, zaś dolny sufit poprawia komfort akustyczny pomieszczenia poprzez redukcję czasu pogłosu w pomieszczeniu.

Główne funkcje

* Estetyka

Jedną z najważniejszych funkcji sufitu podwieszanego jest wykończenie stropu i kształtowanie wyglądu pomieszczenia. Zastosowanie sufitów z płyt gipsowo-kartonowych daje dodatkowo niezwykłe, prawie nieograniczone możliwości w kształtowaniu formy sufitu.

* Bezpieczeństwo ogniowe

Gips to materiał niepalny. Zawiera ok. 20% chemicznie związanej wody krystalicznej, która w przypadku pożaru spełnia funkcję „wody gaśniczej”. Płyty gipsowo-kartonowe według normy PN-EN 13501-1:2007 w większości zostały sklasyfikowane w euroklasie A2 w zakresie reakcji na ogień.

* Komfort akustyczny

Sufity gipsowe posiadają szeroki zakres własności akustycznych, zarówno jeśli chodzi o pochłanianie, jak i izolacyjność akustyczną. Ich właściwe dobranie umożliwia świadome kształtowanie akustyki pomieszczenia. Sufity gipsowe mogą chronić przed hałasem wewnątrz, jak i tym dochodzącym z zewnątrz pomieszczeń.

Dzięki wysokiej gęstości gipsu szczególnie dobrze nadają się do izolowania przed hałasem dochodzącym z sąsiednich pomieszczeń. Wysoki wskaźnik izolacyjności ma szczególne znaczenie w nowoczesnych budynkach biurowych i administracyjnych z otwartą przestrzenią nadsufitową.

Redukcję czasu pogłosu uzyskujemy przez zastosowanie produktów pochłaniających, czyli płyt gipsowo-kartonowych perforowanych.

Budowa

Sufit podwieszany składa się z sufitu podwieszanego monolitycznego z płyt gipsowo-kartonowych (sufit górny) oraz podwieszonego do niego sufitu perforowanego (sufit dolny).

* Sufit podwieszany górny (monolityczny). Jego zadania to:

– odporność ogniowa;

– izolacyjność akustyczna.

* Sufit podwieszany dolny (perforowany). Jego zadania to:

– redukcja czasu pogłosu;

Bezpieczeństwo pożarowe oraz ochrona przed hałasem zaliczają się do podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych.

– nośność i stateczność;

– bezpieczeństwo pożarowe;

– higiena, zdrowie i środowisko;

– bezpieczeństwo użytkowania i dostępność obiektów;

– ochrona przed hałasem;

– oszczędność energii i izolacyjność cieplna;

– zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych.

Ochrona przeciwpożarowa (sufit górny)

Sufit podwieszany może pełnić ważną rolę w ochronie przeciwpożarowej budynku, zarówno jeśli chodzi o klasę reakcji na ogień zastosowanych materiałów, jak i odporność ogniową przegród. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (rozdział VI §207.1). Budynek i urządzenia z nim związane powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający w razie pożaru:

* nośność konstrukcji przez czas wynikający z rozporządzenia;

* ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w budynku;

* ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie budynki;

* możliwość ewakuacji ludzi z budynku;

* bezpieczeństwo ekip ratowniczych.

Podstawowym czynnikiem mającym wpływ na bezpieczeństwo pożarowe budynku jest jego odporność pożarowa wynikająca z odporności ogniowej jego elementów.

Odporność ogniowa jest to zdolność elementu budynku do spełnienia określonych wymagań w warunkach odwzorowujących przebieg pożaru. Miarą odporności ogniowej jest czas wyrażony w minutach, jaki upłynął od momentu rozpoczęcia działania ognia na element do chwili osiągnięcia przez element jednego z trzech granicznych kryteriów:

– nośności ogniowej (R);

– izolacyjności ogniowej (I);

– szczelności ogniowej (E).

Odporność ogniowa jest miarą trwałości przegrody budowlanej w warunkach pożaru. W przypadku sufitów dotyczy wyłącznie kompletnego i konkretnego systemu sufitowego (nie odnosi się do jego elementów, np. samych płyt sufitowych). Sufity z płyt gipsowo-kartonowych umożliwiają uzyskanie klasy odporności ogniowej do REI120.

Klasa reakcji na ogień charakteryzuje sposób zachowania się danego materiału w kontakcie z ogniem. Wszystkie materiały budowlane w zależności od ich reakcji na ogień zostały podzielone na 5 klas: od A do E (zwanych też euroklasami). Ich przynależność wyznacza się zgodnie z normą PN-EN 13501-1. Stosowanie materiałów o jak najwyższych klasach (najbliższych A) przyczynia się do bezpieczeństwa pożarowego budynku. W określonych przypadkach przepisy zabraniają stosowania materiałów o klasie reakcji na ogień niższej niż dopuszczalna.

Akustyka

Sufit może pełnić ogromną rolę w kształtowaniu akustyki pomieszczenia i przyczyniać się do poprawy komfortu akustycznego. W zależności od procentu perforacji może pełnić następujące funkcje:

* Pochłaniać dźwięki, przyczyniając się do redukcji pogłosu w pomieszczeniu. Taką rolę najlepiej pełnią materiały o dużym procencie perforacji. Funkcję charakteryzuje wskaźnik pochłaniania dźwięku αw. Jego wartość może zawierać się od 0,00 (całkowite odbicie, nic nie jest pochłaniane) do 1,00 (pełne pochłanianie, nic się nie odbija). Pochłanianie dźwięku jest tym wyższe, im bardziej miękki, porowaty i podziurawiony jest materiał (powierzchnia).

* Odbijać fale dźwiękowe, przyczyniając się do poprawy słyszalności i wyrazistości mowy, przede wszystkim w dużych pomieszczeniach. Taką rolę pełnią materiały gładkie, nieperforowane. Funkcję opisuje również wskaźnik pochłaniania dźwięku αw.

* Izolować od hałasów dochodzących z zewnątrz pomieszczenia lub z przestrzeni nadsufitowej. Taką rolę najlepiej pełnią sufity z płyt gipsowo-kartonowych z wypełnieniem wełna mineralną. Funkcję opisuje wskaźnik izolacyjności akustycznej RA1.

Bardzo często sufit musi pełnić wszystkie te funkcje w jakimś zakresie i wtedy powinien charakteryzować się zrównoważonymi własnościami akustycznymi.

Czas pogłosu

Czas pogłosu regulujemy poprzez zastosowanie sufitu dolnego z płytami pochłaniającymi dźwięki. Pochłanianie dźwięku wszystkich powierzchni wewnątrz pomieszczenia decyduje o komforcie akustycznym i wyrazistości mowy. Parametrem opisującym akustykę danego pomieszczenia może być na przykład czas pogłosu Ts. Jest to czas, po którym natężenie dźwięku maleje o 60 dB. Czas pogłosu możemy obliczyć, posługując się wzorem Sabina:

T(s) = 0,16 * V/A,

gdzie:

T(s) – czas pogłosu,

V – objętość pomieszczenia (m3),

A – chłonność.

Całkowita absorpcja wszystkich powierzchni w pomieszczeniu (ścian, sufitu, podłogi, okien i wyposażenia) jest sumą iloczynów wielkości i wskaźników pochłaniania danych powierzchni.

Dla większości pomieszczeń przyjmuje się, że czas pogłosu powinien wynosić od 0,5 do 1,0 sekundy. Jeżeli jest on na przykład większy, to dźwięk w pomieszczeniu jest niewyraźny (pogłos), a dłuższe przebywanie staje się męczące. Przy zbyt krótkim czasie pogłosu mowa staje się niezrozumiała, a typowym objawem jest zanik spółgłosek. Dobierając odpowiednie materiały o określonych wskaźnikach (klasach) pochłaniania dźwięku na ściany, a zwłaszcza na sufity, możemy właściwie kształtować i korygować akustykę wewnątrz pomieszczenia.

Wszystkie sufity perforowane nie stanowią praktycznie żadnej bariery dla dźwięków. Żeby pełniły funkcję izolacji akustycznej, należy koniecznie zastosować sufit pod sufitem.

Izolacyjność akustyczna

Izolacyjność akustyczną od dźwięków powietrznych regulujemy poprzez zastosowanie sufitu górnego monolitycznego z płyt gipsowo-kartonowych. Znaczną poprawę izolacyjności akustycznej sufitu podwieszanego uzyskujemy w przypadku dołożenia warstwy wełny mineralnej w przestrzeni nad sufitem.

Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych jest zjawiskiem redukcji głośności dźwięku powstałego w ośrodku gazowym (fala powietrzna), przechodzącego między dwoma pomieszczeniami przedzielonymi przegrodą budowlaną, jak np. ściana działowa lub strop. Dobra izolacyjność akustyczna przegród budowlanych jest jednoznaczna z małym przewodzeniem dźwięku z pomieszczenia do pomieszczenia. Izolacyjność akustyczną mierzy się w decybelach (dB), a wyraża ją wskaźnik oceny przybliżonej izolacyjności akustycznej R’A1.

Dodatkowe korzyści

* Trwałość

Sufity gipsowe są bardzo odporne na upływ czasu, nawet w warunkach zwiększonej wilgotności powietrza. Są wytrzymałe mechanicznie, stabilne wymiarowo w trakcie użytkowania. Łatwo można w nich montować drobne elementy wyposażenia wnętrz, takie jak: oświetlenie, czujki, tryskacze, itp.

* Komfort klimatyczny

Gips to „przyjazny” człowiekowi materiał budowlany. Posiada zdolność pochłaniania lub oddawania wilgoci w zależności od warunków panujących w pomieszczeniu. Dzięki temu reguluje wilgotność powietrza i poprawia warunki klimatyczne i zdrowotne w naszym otoczeniu.

* Czystość i higiena

Sufity z płyt gipsowo-kartonowych są wykonane z naturalnego materiału mineralnego, jakim jest gips. Są bezpieczne zarówno w trakcie montażu, jak i użytkowania. Dzięki dużej gęstości nie filtrują powietrza, a co za tym idzie – wolniej się brudzą i są bardzo łatwe w czyszczeniu.

* Natura

Do produkcji płyt sufitowych stosujemy naturalny kamień gipsowy i papier. Obydwa materiały mogą być w 100% odzyskiwane i podlegają wielokrotnemu przetwarzaniu (recykling).

* Odporność na uderzenia

Odporność na uderzenia to ważna cecha użytkowa sufitów określająca ogólną wytrzymałość mechaniczną całego systemu. Własność ta jest niezmiernie ważna w przypadku sufitów szczególnie narażonych na uderzenia i uszkodzenia mechaniczne. Dotyczy to takich zastosowań jak: hale sportowe, sale gimnastyczne, szatnie, przebieralnie, korytarze i sale szkolne itp.

Tomasz Jaroszuk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij