Herz202-2Kotłownia w Złoczewie (oparta o kotły na biomasę Herz) jest dobrym przykładem rozsądnego gospodarowania w małej społeczności. Stosunkowo niski koszt budowy oraz wysokie redukcje kosztów pozwalają wysunąć tezę o dużej opłacalności inwestycji w lokalne scentralizowane systemy ciepłownicze.

Znana na światowym rynku Firma Herz Armatura i Systemy Grzewcze Spółka z o.o., jako producent i dostawca armatury grzejnikowej, systemów instalacyjnych oraz elementów regulacji i urządzeń z grupy Odnawialnych Źródeł Energii rozszerza paletę oferowanych produktów. Obecna w Polsce od 25 lat spółka poprzez pracę działu sprzedaży rozbudowuje również systematycznie swoje portfolio zrealizowanych inwestycji OZE.

Potrzeba matką… inwestycji

W artykule chciałbym przedstawić kotłownię na biomasę w Złoczewie w trakcie pierwszego sezonu eksploatacji. Przedmiotowa inwestycja jest wynikiem współpracy władz samorządowych miasta Złoczew, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi, który udzielił wsparcia finansowego, oraz specjalistów z branży budowlanej, a także producentów produktów OZE, w tym Herz.

Miejscowość Złoczew leży na trasie z Łodzi do Wrocławia w odległości ok. 20 kilometrów od Sieradza. Podstawą podjęcia decyzji dla tej inwestycji była przede wszystkim uciążliwość istniejących kotłowni węglowych dla mieszkańców, ich wiek, stan techniczny, jak i wysokie koszty eksploatacji kotłowni olejowych, które znacznie obciążały budżet niewielkiego miasta, jakim jest Złoczew.

Na etapie planowania inwestycji podjęto decyzję o likwidacji kotłowni węglowych, w tym największej obsługującej osiedle mieszkaniowe, zlokalizowanej w centrum miasta, jak i podłączenie do nowej planowanej kotłowni budynków zasilanych lokalnie z indywidualnych kotłowni olejowych, w tym budynki Urzędu Miasta, szkół i innych obiektów użyteczności publicznej. Ze względu na koszty eksploatacyjne wybór padł na kotłownię zasilaną zrębkami drzewnymi, z możliwością spalania paliw zastępczych (jak pelet drzewny).

Kompleksowy projekt

Nową kotłownię zlokalizowano poza centrum miasta na działce należącej do władz miasta. W celu dostarczenia ciepła do odbiorców zaplanowano budowę sieci ciepłowniczej o długości prawie 2,5 km jednoprzewodowej oraz nowych węzłów wymiennikowych sterowanych pogodowo do celów centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody.

W planowanym obiekcie zaplanowano montaż 3 kotłów na biomasę o mocy 2 * 1000 kW jako źródło podstawowe w zimie oraz kocioł 800 kW jako źródło letnie z funkcją dogrzewu w razie wystąpienia niskich temperatur w sezonie grzewczym. Wybrana konfiguracja pozwala na elastyczne dopasowanie mocy do potrzeb odbiorców w ciągu całego roku eksploatacji.

Poza układem produkcji ciepła z biomasy w kotłowni zaplanowano również system solarny termiczny do dogrzewu sieci w okresach wysokiego promieniowania słonecznego, jak również układu solarnej suszarni biomasy w celu podniesienia ekonomiki wytwarzania ciepła z biomasy drzewnej dostarczanej do kotłowni.

Całość koncepcji uzupełniają ekologiczne systemy oświetlenia w postaci 10 lamp hybrydowych wokół budynku napędzanych energią słońca oraz wiatru (fot. 1), ładowarka do biomasy na potrzeby pracy kotłowni oraz rębak do rozdrabniania biomasy drzewnej dowożonej w formie gałęzi, obrzynów czy drewna kawałkowego.

Herz – serce kotłowni

Podstawowym źródłem zastosowanym w kotłowni (fot. 2) są kotły na biomasę Herz Biomatic 1000 kW (2 szt.) oraz 800 kW (1 jednostka). Urządzenia te charakteryzują się niewielkimi wymiarami zewnętrznymi, co pozwoliło na oszczędność kosztów związanych z budynkiem kotłowni oraz możliwość spalania różnych paliw. Kotły współpracują z magazynem podstawowym biomasy, który został zdefiniowany na etapie założeń do inwestycji – zrębka drzewna. Magazyn został zaprojektowany i wykonany w formie układu podłogi hydraulicznej współpracującej z każdym z kotłów niezależnie. Drabiny podające zrębki drzewne (możliwy również brykiet) współpracują z układem niezależnych podajników ślimakowych dla każdego kotła osobno, co zwiększa pewność ciągłości dostaw do odbiorców. Ilość zastosowanych drabin podających pozwala na pewną pracę kotłowni nawet dla paliw o niskiej kaloryczności, takich jak mokre zrębki drzewne (fot. 4). Dodatkowo w układzie kotłowni wykonano źródło paliwa awaryjnego w postaci silosów na pelet drzewny o pojemności 56 m3 dla każdego kotła (fot. 3). Obsługa ma możliwość w dowolnej sytuacji przełączyć zasilanie z magazynu podstawowego na zasilanie zastępcze dla każdego kotła niezależnie w dowolnej konfiguracji. Zastosowane kotły Herz są również w pełni automatyczne co pozwala na ograniczenie obsługi kotłowni do nadzoru nad pracą i usuwania okresowego popiołu. Proces spalania w kotłach kontrolowany jest poprzez układ regulacji lambda, który dynamicznie reaguje na zmieniające się parametry spalanego paliwa i utrzymuje na wysokim poziomie sprawność wytwarzania ciepła powyżej 90%. Cały układ wytwarzania i dystrybucji ciepła dopełnia system nadzoru i wizualizacji dostępny również przez internet (fot. 5).

Oszczędności i ekologia

W układzie dystrybucji ciepła dla odbiorców pracują 2 zasobniki buforowe o pojemności 10 m3 każdy. Dalej ciepło dostarczane jest do odbiorców poprzez układ pomp sieciowych oraz 18 monitorowanych zdalnie z poziomu komputera sterującego kotłowni węzłów cieplnych. Dopełnieniem jest układ solarny dogrzewający o powierzchni prawie 120 m2.

W celu spełnienia wymagań efektu ekologicznego w układzie pracuje również bateria cyklonów odpylających redukujących poziom emitowanego pyłu znacznie poniżej aktualnych i przyszłych wymagań ustawowych.

Kotłownia ruszyła do eksploatacji we wrześniu 2014 (pierwsze prace na budowie rozpoczęto w marcu 2014 r.) i już po pierwszym sezonie zimowym potwierdziła redukcję kosztów wytwarzania ciepła na poziomie do 60%. Niebagatelne znaczenie ma fakt, że jakość powietrza w mieście znacznie się poprawiła, głównie poprzez likwidację kotłowni węglowej w centrum Złoczewa.

Szansa dla społeczeństwa i środowiska

Kotłownia w Złoczewie jest dobrym przykładem rozsądnego gospodarowania w małej społeczności. Stosunkowo niski koszt budowy oraz wysokie redukcje kosztów pozwalają wysunąć tezę o dużej opłacalności inwestycji w lokalne scentralizowane systemy ciepłownicze. Nie bez znaczenia jest również fakt coraz większej ilości biomasy nie tylko drzewnej, ale również pochodzenia rolniczego, dostępnej na rynku, co pozwala na optymistyczne rokowania co do kosztów eksploatacji tego typu kotłowni teraz i w przyszłości.

Biomasa stała jest jednym z najtańszych dostępnych źródeł energii, co w połączeniu z odważnym działaniem inwestorów i środowisk odpowiedzialnych za małą energetykę cieplną pozwala w sposób widoczny oszczędzać nie tylko środki finansowe, ale również środowisko naturalne. Pamiętajmy, że środowisko, w którym przyszło nam żyć, „nie odziedziczyliśmy od naszych przodków, lecz wydzierżawiliśmy od naszych dzieci”.

Marcin Kopeć

Pytanie do…

Jakie zyski można osiągnąć, zastępując w kotłowniach miejskich kotły węglowe urządzeniami na biomasę?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij