Recykling w kanalizacji (3). Opłacalna instalacja dualna

Stosowanie instalacji dualnych wodociągowo-kanalizacyjnych ma za zadnie zmniejszyć opłaty za pobór i odprowadzanie ścieków. Woda szara zamiast być odprowadzana do sieci kanalizacyjnej jest oczyszczana, a następnie używana do spłukiwania misek ustępowych, podlewania ogrodów czy też mycia powierzchni użytkowych.

Stosowanie instalacji dualnych wodociągowo-kanalizacyjnych to recykling wody, który na pewno obniża koszty eksploatacyjne. Pod uwagę należy wziąć również, że oszczędzamy nie tylko na poborze wody, ale również na odprowadzanych ściekach, gdyż jest ich mniej.

Duże zużycie – duży zysk

W obiektach sportowych, basenowych, dużych centrach handlowych i hotelach zużywane są spore ilości wody. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. nr 8, poz. 70), przedstawiające przeciętne normy zużycia wody w Polsce, mówi, że hotel kategorii lux zużywa aż 200 dm3/1 na miejsce noclegowe w ciągu doby. W związku z tak dużym zapotrzebowaniem na wodę należy gruntownie rozważać zastosowanie instalacji dualnej.

Instalacje dualne stosuje się na świecie od dawna, lecz należy pamiętać o większym koszcie wody, np. w krajach Europy Zachodniej niż w Polsce. Również uzasadnione jest stosowanie instalacji dualnych w krajach z ograniczonym dostępem do wody pitnej (np. Australia). W Polsce koszt wody jest relatywnie niski w stosunku do innych państw, dlatego zwrot inwestycji jest relatywnie długi. Pomimo tego w obiektach sportowych należy rozważyć budowę instalacji dualnej. Ze względu na różnorodność obiektów sportowych trudno oszacować wspólną charakterystykę zużycia wody. Możemy mieć do czynienia z klubem golfowym w krajach egzotycznych, gdzie najwięcej wody zużywa się na pielęgnację terenów. Jednak możemy szacować, że w obiekcie sportowym typu hala i basen ok. 25% zużycia wody to spłukiwanie misek ustępowych, nawadnianie terenów zielonych oraz mycie obiektu (Gabarró i in., 2013). Po pewnym czasie instalacja dualna przyniesie spore oszczędności. W skali roku zmniejszy się koszt poboru wody oraz koszt odprowadzania ścieków. Biorąc pod uwagę tendencję wzrostu ceny wody, w przyszłości instalacja ta może generować o wiele większe oszczędności. Głównym kosztem instalacji dualnej będzie zasobnik wody szarej, filtry lub bardziej nowoczesny bioreaktor membranowy, którego zastosowanie będzie bardziej uzasadnione. Niedużym stosunkowo kosztem będzie dodatkowy pion kanalizacyjny, który będzie separował ścieki czarne od szarych.

Czas zwrotu inwestycji

Aby wyliczyć czas zwrotu inwestycji, możemy skupić się na dużym obiekcie sportowym, składającym się z basenu, siłowni, sali gimnastycznej, gdzie zużycie wody jest ogromne. Załóżmy, że z basenu dziennie korzysta średnio 750 osób, natomiast z sali gimnastycznej oraz siłowni 300 osób dziennie. Przyjmując – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody – pobór wody dla pływalni (160 dm3/1 korzystający x doba) oraz hali sportowej (66 dm3/1 korzystający x doba) możemy obliczyć, że w ciągu 24 h obiekt zużyje średnio:

* dla pływalni 120 000 dm3 wody,

* dla hali sportowej 19 800 dm3.

Następnie w celu obliczenia, ile średnio możemy odzyskać wody szarej, posłużymy się wykresem obrazującym strukturę zużycia wody w obiekcie sportowym, który został sporządzony w sposób analityczny.

Zużycie wody w obiekcie sportowym

Woda szara pochodzi ze zlewów, umywalek, natrysków. Mnożąc zużycie wody przez dany procent, otrzymamy orientacyjną ilość szarej wody, która posłuży do recyklingu.

Odzysk wody dla poszczególnych przyborów w ciągu doby:

* Basen:

– zlew 2 568 dm3,

– umywalka 18 468 dm3,

– natrysk 39 708 dm3.

* Sala gimnastyczna:

– zlew 423,72 dm3,

– umywalka 3047,22 dm3,

– natrysk 6551,92 dm3.

Suma daje nam około 70 m3 wody na dobę. Biorąc pod uwagę, że większość wody pochodzi z natrysków, a obecnie stosuje się różnego typu ograniczniki wypływu wody, np. czasowe, oraz że trudno będzie wykorzystać całą szarą wodę, nasz wynik pomniejszmy nawet o 50%, co da nam 35 m3 wody na dobę. Koszt modernizacji istniejącego obiektu sportowego (zakładając wdrożenie systemu recyklingu wody zaopatrzonego w bioreaktor membranowy) wyniesie od około 450 000 do 600 000 zł. Należy zauważyć, że koszt samego systemu to jakieś 50% całej inwestycji. Zakładając, że prowadzimy modernizację obiektu, dochodzą jeszcze dodatkowe koszty, takie jak np. kucie ścian. Zdecydowanie mniejszy koszt całego system uzyskamy, wprowadzając go już na etapie projektowania. Koszt energii przeznaczonej na pracę systemu oraz serwisów, które w praktyce sprowadzają się do czyszczenia filtra raz w roku w przeciągu 10 lat, to około 10 000 zł. Stawka za m3 wody w Warszawie wynosi 4,54 zł, a za m3 ścieków 6,93 zł. Cennik obowiązuje do 29.06.2015 r., podane ceny są cenami brutto. Oszczędności, jakie można uzyskać w skali roku, to: 365 x 35 m3 x (6,93 zł + 4,54 zł) = 150 715,8 zł. Oznacza to, że nasz system może zwrócić się nawet po około 4 latach. Uważam, że mimo niskich cen za wodę jest to i tak bardzo szybki czas zwrotu inwestycji. Badanie ekonomiczne pokazuje, że warto szukać innowacyjnych rozwiązań recyklingu wody. Należy jednak pamiętać, że są to obliczenia czysto analityczne, w celu określenia bardziej szczegółowych analiz ekonomicznych należy przeprowadzić badania na danym obiekcie.

Podsumowanie

Niewątpliwe większość osób decydujących się na zastosowanie instalacji dualnej będzie miała na celu względy finansowe. Przedstawiona uproszczona kalkulacja ukazuje, że taki system jest w stanie przynieść realne korzyści pieniężne. Nie należy jednak zapominać, że ogromnym atutem instalacji dualnej jest element ekologiczny. Marnotrawstwo tak dużych ilości wody pitnej nie jest niczym uzasadnione. W krajach o ograniczonych zasobach wody pitnej ten argument może okazać się nie tyle pobocznym, co głównym, jednak w Polsce przyszłych inwestorów muszą jednoznacznie przekonać liczby. Zakładając ciągły skok cen za wodę, bardzo rozsądnym rozwiązaniem będzie zostawienie dodatkowego pionu kanalizacyjnego na szarą wodę. Zabieg ten spowoduje, że w momencie podjęcia decyzji o wdrożeniu instalacji dualnej zmniejszą się koszty i czas takowej modernizacji.

Łukasz Hećman

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij