Viessmann202-1Dla wielu z nas kolektory słoneczne, pompy ciepła czy kotły na biomasę kojarzą się głównie z domami jednorodzinnymi. Nie mniej jednak ich parametry techniczne pozwalają na sprawną i efektywną pracę również w dużych obiektach, takich jak np. szkoły, kościoły, obiekty sportowe, biurowe, fabryki, a nawet szpitale, gdzie jest nieustanne zapotrzebowanie na duże ilości c.w.u.

Inwestycja w system grzewczy oparty na odnawialnych źródłach energii jest przyjazna dla środowiska, ale przede wszystkim dla samego inwestora, bo znacznie redukuje koszty eksploatacji obiektu, czy obniża koszty produkcji zakładu.

Viessmann posiada kompletną ofertę dla przemysłu i obiektów użytkowych w czterech obszarach energetycznych: para, energia elektryczna, ciepło i chłód:

* instalacje kotłowe do wytwarzania: pary do 120 t/h; energii elektrycznej do 50 MW; ciepła do 116 MW;

* kotły odzysknicowe do produkcji pary lub gorącej wody;

* instalacje wykorzystujące biomasę do wytwarzania: pary do 50 t/h; energii elektrycznej do 15 MW; ciepła do 50 MW;

* bloki kogeneracyjne do wytwarzania: energii elektrycznej do 401 kW; ciepła do 549 kW;

* biogazowenie;

* instalacje pomp ciepła do wytwarzania ciepła i chłodu: do 2 MW;

* agregaty i komory chłodnicze i mrożące;

* instalacje kolektorów słonecznych i fotowoltaiczne.

Wymienione poniżej wartości mocy odnoszą się do największego typu danego źródła energii. Wyższe moce uzyskiwane są przez tworzenie układów kaskadowych.

Wytwarzanie pary – do 120 t/h

Rozwiązania firmy Viessmann pozwalają na wytwarzanie do 120 t/h pary, z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (biomasa), paliw kopalnych oraz ciepła odpadowego (kotły odzysknicowe). W zakresie dostarczania kompletnych systemów Viessmann zapewnia wszystkie odpowiednio dobrane komponenty do poszczególnych instalacji kotłów parowych: instalacje do chemicznego i cieplnego przygotowania wody zasilającej, wymienniki ciepła spaliny-woda (ekonomizery), systemy składowania i doprowadzania paliwa, urządzenia sterownicze i rozdzielnice elektryczne, systemy oczyszczanie spalin, zasobnik pary itd.

Produkcja energii elektrycznej – do 50 MW

Do wytwarzania energii elektrycznej na własny użytek i do zasilania publicznej sieci energetycznej Viessmann oferuje cztery typy instalacji w szerokim zakresie mocy. Są one zaprojektowane pod kątem wykorzystania w ekologicznej gospodarce energetycznej skojarzonej. Przekłada się to na zmniejszenie ponoszonych przez użytkownika kosztów energii elektrycznej i ciepła.

* Bloki kogeneracyjne (BHKW) – o mocy elektrycznej do 401 kWel; zasilane gazem ziemnym lub biometanem (uzyskiwanym z biogazowni); seryjnie przystosowane do pracy w trybie awaryjnym w przypadku zaniku zasilania (praca wyspowa). Spełniają wymagania operatorów sieci energetycznej odnośnie przyłączenia do niej.

* Instalacje ORC – wytwarzanie energii elektrycznej w procesie technologicznym opartym na oleju termalnym; zastosowanie w procesach wykorzystywania ciepła odpadowego pochodzącego z przemysłu; z możliwością wykorzystania ciepła odpadowego z procesu ORC o temperaturze do 90°C; zakres mocy do 2 MWel.

* Turbinowe elektrownie parowe – przemysłowe turbiny parowe do zastosowania w ciągłym procesie wytwarzania pary; odpowiednie do efektywnego wytwarzania energii elektrycznej; o mocy do 30 MWel.

* Elektrownie turbinowe gazowo-parowe – zakres mocy do 50 MWel, wysoki współczynnik sprawności elektrycznej ponad 50%; elastyczna praca dzięki szybkiej zmianie obciążenia.

Wytwarzanie ciepła – do 116 MW

Firma Viessmann posiada w swojej ofercie odpowiednie rozwiązania instalacji energetycznych z wykorzystaniem: biomasy (zasilane niemal każdym rodzajem biomasy, o wilgotności do 50-60%, a nawet do 100%, w tym również kotły projektowane indywidualnie na potrzeby konkretnej inwestycji), oleju, gazu i ciepła z natury. Inwestor ma do wyboru systemy o wysokim współczynniku sprawności, takie jak kotły grzewcze, bloki kogeneracyjne i pompy ciepła. Na wypadek gdyby któraś z tych instalacji grzewczych była potrzebna natychmiast, wszystkie są dostępne również w gotowej do przyłączenia wersji kontenerowej.

Źródło ciepła to kotły grzewcze o maksymalnym ciśnieniu wody 50 barów; opalane olejem i gazem do 116 MW; opalane biomasą do 50 MW; kotły odzyskowe do 116 MW – do wykorzystania ciepła technologicznego i w połączeniu z turbinami gazowymi i blokami kogeneracyjnymi; bloki kogeneracyjne do 549 kW; pompy ciepła do 2 MW.

Ogrzewanie i chłodzenie PC – do 2 MW

Na potrzeby przemysłu, dużych budynków mieszkalnych i biurowych oraz hoteli Viessmann oferuje ekonomiczne pompy ciepła dużej mocy dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta, które – obok funkcji ogrzewania – mogą również dostarczać chłód, np. do chłodzenia magazynów artykułów spożywczych, do klimatyzacji pomieszczeń biurowych i produkcyjnych.

Szczególną zaletą pomp ciepła Viessmann jest więc możność jednoczesnego ogrzewania i chłodzenia każdego obiektu oraz: temperatura zasilania wodą grzewczą do 75°C; możliwość wykorzystania ciepła z gruntu, wody gruntowej, powietrza atmosferycznego, ścieków, wody morskiej, wody geotermalnej, ciepła odpadowego/przemysłowego; indywidualnie projektowane pompy ciepła o mocy do 2 MW/agregat (możliwość układu kaskadowego); realizacja biwalentnych instalacji grzewczych w połączeniu z kotłem kondensacyjnym olejowym lub gazowym w celu pokrycia zapotrzebowania w godzinach szczytu.

Ciepło i prąd ze słońca

Kolektory zamieniają energię słoneczną na ciepło, które można wykorzystać do ogrzewania wody użytkowej, wody w basenie kąpielowym, w procesie produkcyjnym, a nawet do układu klimatyzacji.

Viessmann oferuje kompletne instalacje solarne z płaskimi i próżniowymi kolektorami słonecznymi. Wyróżnia je wysoka efektywność pozyskiwania energii słońca i uniwersalny sposób montażu. Kolektory próżniowe można zamontować w dowolnej pozycji i o nachyleniu do płaszczyzny poziomej między 0 a 90°, np.: położone płasko na dachu płaskim (kąt pochylenia 0°) lub powieszone na ścianie (kąt 90°). Kolektory można też ustawić na powierzchni terenu, w pobliżu obiektu.

Każdy budynek może samodzielnie wytwarzać energię elektryczną z promieniowania słonecznego. Na własne potrzeby i/lub sprzedawaną do sieci energetycznej. Do bezpośredniej zamiany energii promieniowania słonecznego na prąd Viessmann proponuje kompletne instalacje fotowoltaiczne z poli- i monokrystalicznymi modułami fotowoltaicznymi. Wysoka jakość komponentów kompletnego systemu fotowoltaicznego pozwala zachować wysoką sprawność pracy przez cały wieloletni okres eksploatacji.

Energia z odpadów

Biogazownie firmy Viessmann wykorzystują dostępne lokalnie odna­wialne nośniki energii, jak również odpady z produkcji rolniczej, przemysłu spożywczego, odpady z pielęgnacji zieleni, resztki żywności itd.

W procesie fermentacji suchej mogą korzystać z odpadów zielonych (np. z utrzymania zieleni) oraz bioodpadów z gospodarstw domowych do wytwarzania paliwa – biogazu jako nośnika dla wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. Produktem fermentacji są przy tym wartościowe nawozy naturalne dla użyźniania gleb uprawnych. W procesie mokrej fermentacji mogą z kolei wykorzystywać odchody zwierzęce z hodowli czy też kiszonki roślin, np. kukurydzy.

Optymalizacja

W każdym obiekcie, nowo budowanym i już funkcjonującym, można obniżyć koszty jego eksploatacji. Wybór konkretnego rozwiązania wymaga jednak indywidualnego podejścia i starannej analizy ekonomicznej. Firma Viessmann jest jednym z największych światowych producentów wszystkich opisanych systemów. Co to daje? Może zaproponować optymalne rozwiązania. Tym samym inwestor może liczyć na obiektywną analizę i propozycję najlepszych rozwiązań, popartych dużym doświadczeniem firmy w ich realizacji.

Krzysztof Gnyra

Pytanie do…

W jakich obszarach energetycznych posiadają Państwo ofertę dla przemysłu i obiektów użytkowych?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij