Wentylacja w budynku powinna zapewniać odpowiednią jakość środowiska wewnętrznego, w tym wielkość wymiany powietrza, jego czystość, temperaturę, wilgotność względną i prędkość ruchu w pomieszczeniu przy zachowaniu przepisów dotyczących wentylacji z uwzględnieniem między innymi warunków bezpieczeństwa pożarowego.

W wielu budynkach obowiązkowo stosuje się system wyciągowych instalacji oddymiających, których zadaniem jest usuwanie powstających w czasie pożaru dymu i gazów o wysokiej temperaturze.

 • System wentylacji oddymiającej ma na celu:
 • utrzymanie dróg ewakuacyjnych wolnych od dymu i gorących gazów,
 • przeciwdziałanie rozwojowi pożaru przez opóźnienie lub ograniczenie rozgorzenia,
 • ograniczenie strat spowodowanych przez dym i wysoką temperaturę,
 • ograniczenie naprężeń powstających w elementach konstrukcji budynku,
 • zmniejszenie szkodliwego oddziaływania pożaru na inne elementy budynku.

Wymagania prawne z zakresu ochrony przeciwpożarowej stawiane przewodom wentylacyjnym i oddymiającym dotyczą klasy odporności ogniowej tych elementów budowlanych i stopnia palności materiałów użytych do ich budowy. Zastosowanie niepalnych materiałów do wytworzenia systemów oddymiania i wentylacji ogranicza ryzyko rozprzestrzeniania się pożaru na inne kondygnacje budynku, strefy pożarowe i drogi ewakuacyjne.

Jednym z takich rozwiązań są systemy wentylacji przeciwpożarowej, w których mają zastosowanie przewody oddymiające i wentylacyjne z płyt wermikulitowych.

Przewody wentylacji pożarowej z płyt mogą pełnić funkcję przewodów oddymiających (wyciągowych) oraz przewodów wentylacyjnych (nawiewnych). Przewody oddymiające umożliwiają odprowadzenie spalin i gazów z pomieszczeń ogarniętych pożarem, nie pozwalając na rozprzestrzenienie się ognia i dymu na pomieszczenia sąsiednie. Przewody wentylacyjne zaś zapewniają w przypadku pożaru stały dopływ powietrza z zewnątrz.

Zastosowanie niepalnych płyt wermikulitowych do budowy samodzielnych przewodów wentylacyjnych i odymiających w systemach wentylacji pożarowej pozwala wyeliminować wady systemów wentylacyjnych z blachy stalowej. Przewody wentylacyjne i oddymiające są zbudowane z jednej lub dwóch warstw płyt w zależności od wymaganej odporności ogniowej przewodu. Mogą być one w postaci prostokątnych prostek i kształtek (kolana, dyfuzory, konfuzory, odsadzki itp.).

Przewody wentylacyjne i oddymiające z płyt wermikulitowych stosowane są w zależności od grubości ścianki przewodu w klasach odporności ogniowej EIS 60, 90 i 120 jako samodzielne przewody wentylacji przeciwpożarowej o maksymalnym przekroju wynoszącym 1,25 m2 w świetle przewodu. Przewody wentylacyjne i oddymiające mogą być prowadzone poziomo lub pionowo i wykonane jako czterościenne. Mogą także obsługiwać jedną lub kilka stref pożarowych.

Zalety systemu wentylacji pożarowej z płyt wermikulitowych są następujące:

 • Mały przekrój przewodu

– potrzeba około 50% mniej miejsca na przewód w porównaniu z blaszanym kanałem izolowanym ogniochronnie, np. wełną mineralną

– wysokość pomieszczenia może być większa (około 18 cm),

 • Stabilność konstrukcji przewodu, brak odkształceń

– przewody z blachy stalowej w wysokiej temperaturze nagrzewają się i deformują, tracąc szczelność. Może się to przyczyniać do rozprzestrzenienia się ognia i dymu przez przewód i/lub przegrodę, przez którą przechodzi,

– przewody z płyt wermikulitowych zachowują niezmienne wymiary w warunkach pożaru

 • Szybkość wykonania systemu wentylacji

– możliwość prefabrykacji elementów przewodów poza placem budowy, transportu części i prostego montażu na budowie,

– możliwość wykonania elementów w warunkach budowy (przewód z blachy nie jest wymagany),

– jednowarstwowa budowa przewodu przyspiesza prefabrykację i montaż.

 • Mały opór przepływu gazów

– gładkość powierzchniowa płyt zmniejsza opór przepływu gazów – możliwy mniejszy przekrój przewodu

 • Wysoka szczelność przewodu

– uszczelnienia podłużne i poprzeczne elementów dają niewielkie straty ciśnienia w przewodach

 • Wysokie ciśnienia robocze

– możliwe jest zaprojektowanie systemu przewodów o ciśnieniu roboczym do 1500 Pa

 • Najczęściej nie jest wymagana ogniochronna zabudowa podwieszeń i konstrukcji wsporczej przewodu!

Dostępne na rynku przewody wentylacyjne z płyt wermikulitowych powinny być wprowadzone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Producenci posiadają na przewody wentylacyjne Aprobaty Techniczne opisujące technologię wykonania.

Tomasz Jaroszuk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij