Wentylacja w budynku powinna zapewniać odpowiednią jakość środowiska wewnętrznego, w tym wielkość wymiany powietrza, jego czystość, temperaturę, wilgotność względną i prędkość ruchu w pomieszczeniu przy zachowaniu przepisów dotyczących wentylacji z uwzględnieniem między innymi warunków bezpieczeństwa pożarowego.

W wielu budynkach obowiązkowo stosuje się system wyciągowych instalacji oddymiających, których zadaniem jest usuwanie powstających w czasie pożaru dymu i gazów o wysokiej temperaturze.

 • System wentylacji oddymiającej ma na celu:
 • utrzymanie dróg ewakuacyjnych wolnych od dymu i gorących gazów,
 • przeciwdziałanie rozwojowi pożaru przez opóźnienie lub ograniczenie rozgorzenia,
 • ograniczenie strat spowodowanych przez dym i wysoką temperaturę,
 • ograniczenie naprężeń powstających w elementach konstrukcji budynku,
 • zmniejszenie szkodliwego oddziaływania pożaru na inne elementy budynku.

Wymagania prawne z zakresu ochrony przeciwpożarowej stawiane przewodom wentylacyjnym i oddymiającym dotyczą klasy odporności ogniowej tych elementów budowlanych i stopnia palności materiałów użytych do ich budowy. Zastosowanie niepalnych materiałów do wytworzenia systemów oddymiania i wentylacji ogranicza ryzyko rozprzestrzeniania się pożaru na inne kondygnacje budynku, strefy pożarowe i drogi ewakuacyjne.

Jednym z takich rozwiązań są systemy wentylacji przeciwpożarowej, w których mają zastosowanie przewody oddymiające i wentylacyjne z płyt wermikulitowych.

Przewody wentylacji pożarowej z płyt mogą pełnić funkcję przewodów oddymiających (wyciągowych) oraz przewodów wentylacyjnych (nawiewnych). Przewody oddymiające umożliwiają odprowadzenie spalin i gazów z pomieszczeń ogarniętych pożarem, nie pozwalając na rozprzestrzenienie się ognia i dymu na pomieszczenia sąsiednie. Przewody wentylacyjne zaś zapewniają w przypadku pożaru stały dopływ powietrza z zewnątrz.

Zastosowanie niepalnych płyt wermikulitowych do budowy samodzielnych przewodów wentylacyjnych i odymiających w systemach wentylacji pożarowej pozwala wyeliminować wady systemów wentylacyjnych z blachy stalowej. Przewody wentylacyjne i oddymiające są zbudowane z jednej lub dwóch warstw płyt w zależności od wymaganej odporności ogniowej przewodu. Mogą być one w postaci prostokątnych prostek i kształtek (kolana, dyfuzory, konfuzory, odsadzki itp.).

Przewody wentylacyjne i oddymiające z płyt wermikulitowych stosowane są w zależności od grubości ścianki przewodu w klasach odporności ogniowej EIS 60, 90 i 120 jako samodzielne przewody wentylacji przeciwpożarowej o maksymalnym przekroju wynoszącym 1,25 m2 w świetle przewodu. Przewody wentylacyjne i oddymiające mogą być prowadzone poziomo lub pionowo i wykonane jako czterościenne. Mogą także obsługiwać jedną lub kilka stref pożarowych.

Zalety systemu wentylacji pożarowej z płyt wermikulitowych są następujące:

 • Mały przekrój przewodu

– potrzeba około 50% mniej miejsca na przewód w porównaniu z blaszanym kanałem izolowanym ogniochronnie, np. wełną mineralną

– wysokość pomieszczenia może być większa (około 18 cm),

 • Stabilność konstrukcji przewodu, brak odkształceń

– przewody z blachy stalowej w wysokiej temperaturze nagrzewają się i deformują, tracąc szczelność. Może się to przyczyniać do rozprzestrzenienia się ognia i dymu przez przewód i/lub przegrodę, przez którą przechodzi,

– przewody z płyt wermikulitowych zachowują niezmienne wymiary w warunkach pożaru

 • Szybkość wykonania systemu wentylacji

– możliwość prefabrykacji elementów przewodów poza placem budowy, transportu części i prostego montażu na budowie,

– możliwość wykonania elementów w warunkach budowy (przewód z blachy nie jest wymagany),

– jednowarstwowa budowa przewodu przyspiesza prefabrykację i montaż.

 • Mały opór przepływu gazów

– gładkość powierzchniowa płyt zmniejsza opór przepływu gazów – możliwy mniejszy przekrój przewodu

 • Wysoka szczelność przewodu

– uszczelnienia podłużne i poprzeczne elementów dają niewielkie straty ciśnienia w przewodach

 • Wysokie ciśnienia robocze

– możliwe jest zaprojektowanie systemu przewodów o ciśnieniu roboczym do 1500 Pa

 • Najczęściej nie jest wymagana ogniochronna zabudowa podwieszeń i konstrukcji wsporczej przewodu!

Dostępne na rynku przewody wentylacyjne z płyt wermikulitowych powinny być wprowadzone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Producenci posiadają na przewody wentylacyjne Aprobaty Techniczne opisujące technologię wykonania.

Tomasz Jaroszuk

Prenumerata Magazynu Instalatora

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij