Drugi kwartał 2015 roku w branży instalacyjno-grzewczej był generalnie lepszy od poprzedniego. Według ocen uczestników tego rynku nastąpiły wzrosty, oceniane na różnym poziomie, ale generalnie panował optymizm, podobnie jak w ogólnej sytuacji gospodarczej w kraju.

Drugi kwartał 2015 roku w branży instalacyjno-grzewczej jest oceniany raczej pozytywnie, ponieważ obok ocen wskazujących na stagnację spora część respondentów skazywała na niewielkie wzrosty w stosunku do II kwartału przed rokiem. Pozytywne dane dla budownictwa mieszkaniowego nie znalazły w pełni przełożenia na wyniki branży. Oceny co do wzrostów w branży instalacyjno-grzewczej wahały się od 0 do 10%. Biorąc pod uwagę wszystkie zjawiska zachodzące na rynku, można przyjąć, że wzrost rynku w II kwartale 2015 roku zamknął się na poziomie ok. 5% rok do roku. Początek kwartału, czyli kwiecień, był raczej słaby, co było kontynuacją sytuacji z końcówki pierwszego kwartału. Ospałość kwartału mogła wynikać z faktu, że inwestycje rozpoczęte w roku 2014 i na początku 2015 nie weszły jeszcze w fazę wyposażania w instalacje grzewcze, w tym urządzenia. Dał się zauważyć już pewien wpływ perspektywy wprowadzania we wrześniu dyrektywy ErP. W różnych regionach Polski wygląda to inaczej, dlatego nie można jednoznacznie powiedzieć, że nastąpił znaczny wzrost sprzedaży, np. kotłów konwencjonalnych, co zaburza statystyki. W drugim kwartale 2015 roku mieliśmy do czynienia z dwiema ważnymi dla branży rzeczami. Jedną z nich było rozpoczęcie akcji informacyjnej dotyczącej implementacji rozporządzeń dotyczących etykietowania i ecodesignu. W dalszym ciągu istnieją wątpliwości co do zapisów dotyczących możliwości sprzedaży urządzeń konwencjonalnych po 26.09.2015 r. oraz konsekwencji ich sprzedaży i tworzenia etykiet dla zestawów. Brak jednoznacznej perspektywy spowodował dosyć dziki wysyp/zalew rynku przez urządzenia, które powinny być wycofane z rynku w wyniku implementacji w Polsce Dyrektywy ErP. Jest to spowodowane tym, że potencjalni inwestorzy i użytkownicy, którzy zaplanowali montaż urządzeń konwencjonalnych, zaczęli robić zakupy na zapas, na wszelki wypadek, aby nie dać się zaskoczyć brakiem zakupu tego typu urządzeń po 26.09.2015 r. Co ciekawe, pomimo licznych zachęt producentów, hurtownie instalacyjne pozostawały dość powściągliwe w kwestii robienia większych zapasów magazynowych na te produkty. Wynikiem tego jest drastyczny spadek cen. W internecie można znaleźć oferty różnych czołowych marek na poziomie cen często poniżej ceny nabycia dla instalatora. Oczywiście odpowiedzi wymaga pytanie, na ile realny jest zakup w tej cenie, jeżeli ktoś rzeczywiście by się na to zdecydował. W efekcie coraz częściej instalatorzy-fachowcy zmieniają kierunek swojej działalności i przechodzą do obsługi przemysłu i sfery publicznej, gdzie mają dużo szersze możliwości wykonywania robót instalacyjnych w porównaniu do obsługi domów jednorodzinnych i szeroko pojętej mieszkaniówki, gdzie – szczególnie w segmencie budownictwa jednorodzinnego – sprzedaż była daleka od rewelacji.

Druga sprawa, która się toczyła w trakcie drugiego kwartału, a będzie miała wpływ na rynek instalacyjno-grzewczy, to walka o ostateczny kształt zapisów Ustawy o OZE w zakresie poprawki prosumenckiej. Pomimo usilnych prób ostatecznie Ministerstwo Gospodarki wycofało się praktycznie ze wszystkich pomysłów nowelizacji tych zapisów, które miały za zadanie maksymalne utrudnienie życia prosumentom, którzy zdecydowaliby się skorzystać z możliwości, jakie daje ustawa od 2016 roku. Konsekwencją tego było wycofanie się NFOŚiGW ze zmian wprowadzonych w ostatniej chwili do programu wsparcia Prosument, które polegały na powiązaniu wsparcia dla pomp ciepła, kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę z koniecznością instalacji źródeł wytwarzania energii elektrycznej. W konsekwencji Ustawy o OZE ten warunek został usunięty i od lipca prosumenci mogą korzystać ze wsparcia dla pomp ciepła kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę bez konieczności wykonywania dodatkowo np. instalacji fotowoltaicznej.

W drugim kwartale 2015 r. w branży instalacyjno-grzewczej dało się zauważyć także wzrost dyscypliny płatniczej. Są mniejsze zatory płatnościowe.

Jak kształtowała się sytuacja w wybranych grupach produktowych?

* Pompy ciepła

Pompy ciepła: opinie wskazują na lekkie wzrosty rzędu 5-6%. Dotyczy to głównie pomp do c.o. Rozwój rynku tego typu urządzeń odbywa się praktycznie poza systemami wsparcia, co paradoksalnie może sprzyjać pewnej stabilności i przewidywalności rozwoju w porównaniu do sztucznego pobudzenia popytu nadmiernymi dopłatami z tytułu wyboru tej technologii ogrzewania. Widoczna jest coraz ostrzejsza walka cenowa w tym segmencie produktów. Drugi kwartał był także okresem oczekiwania na decyzje NFOŚiGW co do wsparcia budowy instalacji bez konieczności instalowania dodatkowej instalacji do wytwarzania energii elektrycznej.

* Kolektory słoneczne

W tej grupie towarowej, podobnie jak w pierwszym kwartale br., sygnalizowano ogólnie spadek w handlu detalicznym i to duży – ok. 25-50%. Natomiast, podobnie jak to miało miejsce w poprzednim kwartale, zanotowano bardzo duże wzrosty w przypadku dostaw obiektowych. Jest to efekt kontynuacji realizacji obiektów publicznych i gminnych, które uzyskały wsparcie w poprzednich latach i teraz weszły w okres końcowej realizacji. Ogólnie można dla tej grupy towarowej przyjąć wzrost na poziomie 15-20%.

* Kotły gazowe wiszące

Prawie wszyscy respondenci sygnalizowali wzrosty sprzedaż kotłów gazowych wiszących. Sygnalizowane wzrosty były często znaczne, szczególnie w segmencie kotłów konwencjonalnych. Jest to oczywiście następstwem wejścia od 26.09.2015 roku wymogów Ekoprojektu, które w znacznym stopniu ograniczą lub nawet wręcz uniemożliwią sprzedaż i montaż kotłów innych niż kondensacyjne. Zakupy inwestycyjne robione przez deweloperów i inwestorów przyspieszających wymiany zaowocował wzrostami na poziomie ok. 30-40% rok do roku dla gazowych wiszących kotłów konwencjonalnych i to pomimo pewnych oporów hurtowni odnośnie do zakupu większych zapasów tych urządzeń. W wypadku kotłów kondensacyjnych również dał się zaznaczyć pewien wzrost sprzedaży, co jest związane z ukierunkowaniem odbiorców indywidualnych na ten rodzaj urządzeń oraz wzrastającej świadomości, że za kilka lat nie będą na wymianę dostępne kotły konwencjonalne, więc przeróbki instalacji będą kosztować więcej, niż jak się od razu w to zainwestuje. Widoczna jest dalej obniżka cen rynkowych na te kotły. Widoczny jest także pewien fenomen w postaci tzw. kotłów pseudokondensacyjnych, ale, jak się wydaje, nie stanowi to zagrożenia dla typowej techniki kondensacyjnej. Podsumowując, wzrost sprzedaży wiszących kotłów kondensacyjnych w drugim kwartale br., licząc rok do roku, można przyjąć na poziomie ok. 15-20%.

Przepływowe podgrzewacze do wody: w tej grupie towarowej, po raz pierwszy od dłuższego czasu, wyraźna tendencja spadkowa wyhamowała. Jest to prawdopodobnie efekt wzmożonych wymian, co pozwoliło na pewien wzrost sprzedaży o ok. 5-6% w stosunku do drugiego kwartału 2014 r.

* Gazowe kotły stojące

Kotły stojące kondensacyjne – tendencja utrzymana z ostatnich kwartałów w kierunku większego spadku, mniejszego dla kotłów konwencjonalnych, wynosi ok. 4% (spadek, ale w wypadku kotłów konwencjonalnych te spadki wydają się w 2 kwartale większe – na poziomie nawet 20%.

* Grzejniki

Według zebranych ocen drugi kwartał 2015 roku był dla sprzedaży grzejników znacząco lepszy w porównaniu zarówno do drugiego kwartału zeszłego roku, jak i pierwszego kwartału br. Wzrosty sprzedaży następowały z miesiąca na miesiąc. Sprzedaż była kierowana głównie na realizację średnich i dużych inwestycji. Do tego większy udział miał rynek wymian, zarówno w maju, jak i w czerwcu. Słabiej wygląda sprzedaż grzejników do budownictwa jednorodzinnego, gdzie coraz ważniejszą rolę odgrywa ogrzewanie podłogowe.

* Inne produkty

W grupie pozostałych materiałów instalacyjno-grzewczych wzrosty są znaczne. Rozbieżności w ocenach są bardzo duże – jednak wszyscy praktycznie mówili o wzrostach od 15 do nawet 50%.

Kontynuacja pozytywnej sytuacji w budownictwie mieszkaniowym, czyli wzrost liczby pozwoleń na budowę i rozpoczętych budów w 2014 roku (ze stałą tendencją tych zjawisk w 2015 r.) pozwala już zaobserwować coraz lepszą sytuację w branży instalacyjno-grzewczej. Widoczna jest dalsza znaczna erozja marż, ale poprawia się sytuacja płatnościowa dłużników. Innym pozytywnym zjawiskiem dla kotłów gazowych jest obniżka cen gazu, co z pewnością już teraz może mieć wpływ na wzrost sprzedaży kotłów gazowych, który zaobserwowaliśmy w drugim kwartale 2015 r. Rynek zamówień obiektowych powoli ruszył. Już od dłuższego czasu coraz większym problemem dla uzyskiwanych marż ma sprzedaż on-line. Rozpoczęto działania mające na celu informowanie branży o zmianach, które czekają rynek instalacyjno-grzewczy po wejściu w życie od 26.09.2015 roku rozporządzeń związanych z Ekoprojektem, etykietowanie i ogólnie wprowadzaniem w życie Dyrektywy ErP. Ważne jest tutaj stworzenie jednolitej platformy informacyjnej służącej do interpretacji wdrażanych przepisów i możliwych konsekwencji związanych z tym działań. Poszukiwanie urządzeń o coraz mniejszej mocy, wykorzystywane w nowych domach energooszczędnych, wchodząca w życie Dyrektywa ERP zaczynają już dawać swoje oznaki na rynku. Zwiększa się zainteresowanie programem Prosument prowadzonym przez NFOŚiGW, ponieważ zniesiony został obowiązek łączenia wytwarzania ciepła z OZE z wytwarzaniem energii elektrycznej, ale jak na razie bez jakiegoś boomu w tej mierze. Ważnym sygnałem dla branży instalacyjno-grzewczej jest poprawa dyscypliny płatnościowej, co było problemem w kilku ostatnich kwartałach. Branża oczekuje na boom sprzedażowy w trzecim kwartale 2015 r.

Janusz Starościk, SPIUG

Fot. z arch. Viessmann.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij