Do zastosowania w praktyce inżynierskiej – na dzień dzisiejszy – mamy rozwiązania dające nie tylko sprawne i szybkie przechwytywanie wody gruntowej i napływowej, ale jak wynika z zaprezentowanego artykułu również i takie materiały, które dzięki podwyższonym parametrom wytrzymałościowym pozwalają na bezpieczne i skuteczne odwadnianie terenów oraz obiektów pracujących w bardzo niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych.

Podczas opadów infiltrująca woda deszczowa dostaje się do gruntu i wraz z już znajdującymi się w podłożu zasobami wody może bardzo niekorzystnie oddziaływać na materiał i konstrukcję budowlaną. W większości takich przypadków powinno się jak najszybciej skutecznie przechwycić i przetransportować do odbiornika nadmierne ilości wody, które znajdują się w gruncie. Jak to skutecznie zrobić i na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę podczas planowania i wykonywania odwodnienia terenu lub budowli za pomocą drenażu, postaram się opowiedzieć w niniejszym artykule.

Pliniweicz202-2

Drenaż sztywny

Dla wielu obiektów budowlanych narażonych na silne oddziaływanie wód opadowych lub pracujących w trudnych w warunkach gruntowo-wodnych, dodatkowo narażonych na duże obciążenia hydrauliczne i wytrzymałościowe, zalecane jest stosowanie materiałów o lepszych parametrach technicznych. Najczęściej stosowanym w takich sytuacjach rozwiązaniem, zapewniającym szybkie usunięcie nadmiaru wody, jest zastosowanie sztywnego drenażu. Jest to jedno z najlepszych rozwiązań, które zapewnia suchy wykop lub zabezpiecza obiekt przed napływowymi wodami gruntowymi.

Bywa jednak, że nie wykonuje się go przed wybudowaniem budowli czy innego obiektu budowlanego, tylko później – kiedy całość tonie w wodzie. Oczywiście są to skrajne sytuacje, które w większości przypadków zostają przewidziane na etapie wykonywania dokumentacji przez projektantów. Jednak, jak pokazuje najnowsza historia bardzo znanego obiektu sportowego, problemy ze sprawnym odprowadzeniem wody deszczowej okazały się nie lada wyzwaniem.

Pliniweicz202-3

 Elementy systemu

Każdy drenaż to układ złożony z kilku stałych elementów, do których należą: rury drenarskie, kształtki, włóknina filtracyjna, studzienki systemowe oraz różnego rodzaju odbiorniki (rowy, studnie chłonne lub skrzynki rozsączające).

* Rury drenarskie – wykonane z tworzywa sztucznego PVC-U o zwiększonej sztywności obwodowej min. 12 kN/m2, posiadają szczeliny min. 2,5 mm, przez które woda wpływa do środka rur. Występują w 4 rodzajach jako rury wielofunkcyjne (MP), z otworami w górnej ścianie (LP), rurowe sączki drenarskie (TP), a także (UP) jako rury transportujące bez żadnych otworów. Dzięki takiemu zróżnicowaniu rozwiązań możemy skutecznie nie tylko przechwytywać wody poprzez bardzo dużą powierzchnię otwartą min. 50 cm2/m, ale również szybko transportować ją do odbiornika. Gładka wewnętrzna powierzchnia rur uniemożliwia powstawanie osadów. Taka rura jest odporna na czynniki chemiczne, a zwiększona wytrzymałość mechaniczna zabezpiecza ją w przypadku bardzo głębokiego posadowienia lub wypłycenia i zwiększonego obciążenia ruchem kołowym SLW 60. Średnicę rur dobiera się w zależności od warunków wodno-gruntowych oraz od długości ciągu. Układa się je w wykopach liniowych ze spadkiem, tak aby przechwycona płynąca woda mogła swobodnie grawitacyjnie przepływać przez system rurowy.

* Kształtki – uzupełnieniem systemu rur drenarskich jest szeroki asortyment różnych kształtek dla różnych obszarów zastosowań. Posiadają one, jak i inne elementy systemu rur drenarskich, wzmocnione ścianki. Dzięki temu wytrzymują duże obciążenia naciskowe i mogą być stosowane dla przykrycia od 0,5 m do 6 m i obciążenia ruchem kołowym SLW 60. Mierzona sztywność obwodowa kształtek wynosi minimum SN 12 kN/m2. Są one odporne i szczelne na wrastanie korzeni, a połączenie kielichowe zapewnia szybki montaż całego systemu.

* Studzienki drenarskie (kontrolne) ustawiane są zwykle w miejscach załamania trasy przebiegu rur przewodowych, zmiany spadku i umożliwiają czyszczenie poszczególnych odcinków drenażu. Studnie te posiadają taką samą sztywność i parametry wytrzymałościowe jak cała reszta układu.

* Włóknina filtracyjna – wykonana z włókien poliestrowych lub polipropylenowych połączonych mechanicznie w wyniku przeszywania, igłowania lub termicznie w wyniku zgrzewania. Pełni funkcję separacyjną. Służy do osłony i zabezpieczenia systemów drenarskich, przed zamuleniem gruntem drobnoziarnistym.

* Studnie chłonne – odbierają wodę z drenażu i rozsączają ją do głębiej leżących warstw gruntu przepuszczalnego. Studnię można wykonać z rur z tworzyw sztucznych lub kręgów betonowych o średnicy minimum 100 cm. Studnie chłonne najlepiej sprawdzają się na terenach, gdzie pod warstwą gruntów spoistych stosunkowo płytko znajdują się grunty przepuszczalne mogące przyjąć odprowadzaną wodę.

* System do gromadzenia i rozsączania wody – jego podstawowym elementem jest wykonana z tworzywa sztucznego, mieszcząca od 200 do 400 l wody skrzynka. Skrzynki można układać w dowolnej konfiguracji. Skrzynki układa się w gruncie na głębokości około 1 m powyżej poziomu wody gruntowej.

Warto wiedzieć

Przed podjęciem decyzji o ułożeniu drenażu najpierw należy zlecić wykonanie badań geologicznych. Geolog wykonuje kilka odwiertów w charakterystycznych punktach terenu w celu poznania budowy geologicznej oraz poziomu zwierciadła wody gruntowej. Z usług geologa najlepiej skorzystać jeszcze przed budową obiektu. Koszt badań geologicznych będzie znacznie niższy od wydatków, jakie trzeba poczynić na ochronę przed wodą gruntową lub opadową przy już istniejącej budowli. Montaż całego systemu należy wykonać zgodnie z projektem oraz instrukcją montażu producenta. Po ułożeniu rur drenarskich i ustawieniu studzienek należy sprawdzić, czy zachowane zostały zaprojektowane wcześniej spadki.

W każdym z wyżej wymienionych zastosowań systemu sztywnego drenażu przed wbudowaniem należy dokonać weryfikacji skuteczności działania takiego rozwiązania oraz właściwej oceny możliwości zastosowania takiego systemu, opierając się o dokumentację techniczną producenta, a także potwierdzenie tych cech w Aprobacie Technicznej Instytutu Techniki Budowlanej.

Grzegorz Pliniewicz

Prenumerata Magazynu Instalatora

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij