Każda instalacja wodociągowa w budynku musi posiadać armaturę zaporową i regulacyjną. W skład systemu wodociągowego wchodzą cztery główne rodzaje armatury. Są to: armatura czerpalna, armatura ochronna, armatura regulacyjna, armatura pomiarowo-kontrolna.

* Armatura czerpalna

W tej grupie można wyróżnić dwa rodzaje armatury:

– Baterie wodociągowe. Są to wszelkiego rodzaju baterie czerpalne instalowane w łazienkach, toaletach lub kuchniach. Jest to armatura przeznaczona dla odbiorców wody wodociągowej w lokalach. Baterie wodociągowe pozwalają na pobór wody zmieszanej przez użytkownika w celach higieniczno-sanitarnych lub przeznaczonej do spożycia.

– Zawory czerpalne. Służą najczęściej do poboru wody zimnej lub ciepłej (garaże, zawory do podlewania ogrodu, zawory do poboru wody dla zwierząt gospodarskich), kurki czerpalne, poidełka, zdroje uliczne.

Baterie wodociągowe można podzielić na:

– montowane nad przyborem sanitarnym (naścienne);

– montowane na obrzeżu przyboru sanitarnego (sztorcowe);

– montowane w ścianie (podtynkowe-natryskowe).

Baterie wodociągowe mogą posiadać ruchomą lub stałą wylewkę. W przypadku baterii natryskowych wylewką jest rączka natryskowa (popularnie nazywana słuchawką prysznicową).

Baterie czerpalne można podzielić na następujące podgrupy w zależności od:

  1. a) sposobu zamykania i otwierania przepływu wody

– dwuuchwytowe (z głowicami suwakowymi lub ceramicznymi);

– jednouchwytowe (z głowicami ceramicznymi);

– bezdotykowe (uruchamiane fotokomórką);

  1. b) sposobu regulacji temperatury wody

– regulowane za pomocą pokręteł lub dźwigni;

– regulowane w sposób automatyczny (baterie termostatyczne lub na wodę zmieszaną centralnie);

W grupie armatury czerpalnej znajdują się również wszelkiego rodzaju hydranty i zawory hydrantowe przeznaczone dla straży pożarnej i służb komunalnych (hydranty nadziemne, podziemne, hydranty wewnętrzne w szafce hydrantowej).

* Armatura regulacyjna

Tę grupę urządzeń można podzielić na dwie podgrupy:

– Armatura regulująca ciśnienie: reduktory ciśnienia (tłokowe i membranowe), regulatory ciśnienia, zawory redukcyjne lub sterujące.

– Armatura regulująca przepływ: zawory zaporowe (z głowicą suwakową, kurki kulowe), zasuwy odcinające oraz przepustnice.

* Armatura chroniąca wewnętrzne instalacje wodociągowe

W tej grupie urządzeń można wyszczególnić następujące rodzaje armatury:

– Armatura zabezpieczająca przed przepływem zwrotnym (zawory zwrotne sprężynowe, klapowe, kulowe);

– Armatura zabezpieczająca przed powstawaniem podciśnienia w instalacji, napowietrzania oraz nawodnienia. W tej grupie produkowane są odpowietrzniki automatyczne, odwodnienia, separatory, zawory napowietrzające;

– Armatura zabezpieczająca instalację wodociągową przed wtórnym zanieczyszczeniem. Są to wszelkiego typu zawory antyskażeniowe zabezpieczające instalację wodociągową przed skażeniem. Rodzaj zaworu antyskażeniowego dobiera się indywidualnie (rodzina, typ) w zależności od rodzaju zagrożenia skażeniem. W tej grupie znajdują się również wszelkiego rodzaju osadniki.

– Armatura chroniąca instalację przed wzrostem naprężeń oraz przed uderzeniami hydraulicznymi (zawory zabezpieczające przed powstawaniem tego zjawiska, kompensatory).

* Armatura kontrolno-pomiarowa

Do pomiaru ciśnienia w instalacjach stosuje się manometry (najczęściej z rurką Burdona).

Natomiast do pomiaru przepływu w instalacjach montuje się wodomierze lub przepływomierze.

* Montaż armatury wodociągowej

Zamontowana na przewodach armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (temperatura, ciśnienie) instalacji, w której jest zainstalowana. Tuż przed zainstalowaniem armatury należy sprawdzić, czy nie znajdują się w niej jakieś zanieczyszczenia lub zaślepki. Po zainstalowaniu urządzeń należy sprawdzić, czy działa ona prawidłowo. W szczególności dotyczy to armatury zabezpieczającej (zawory bezpieczeństwa, antyskażeniowe itp). Nie należy umieszczać armatury w miejscach niedostępnych. Użytkownik musi mieć łatwy dostęp do armatury w celu jej obsługi, wymiany lub konserwacji. Niedopuszczalne jest zamurowywanie armatury w ścianie. Na każdym odgałęzieniu do lokalu rurociągu z wodą ciepłą lub zimną powinna być zainstalowana armatura odcinająca. Dostęp do niej (w celu jej zamknięcia lub otwarcia) nie powinien być utrudniony. Armatura odcinająca przepływ powinna być zainstalowana na przewodach doprowadzających wodę do:

– misek ustępowych,

– zmywarek,

– pralek automatycznych,

– baterii sztorcowych itp.

Jeżeli przyjęte rozwiązanie podłączenia wody może umożliwić powstanie przepływu wstecznego w instalacji, to należy zainstalować odpowiednie zabezpieczenie (rodzina, typ) w postaci urządzenia uniemożliwiającego przepływ zwrotny. Armatura powinna być zainstalowana zgodnie z kierunkiem przepływu wody oznaczonym na korpusie urządzenia. W szczególności dotyczy to zaworów odcinających wyposażonych w głowice suwakowe (grzybkowe). Projekt instalacji powinien wyszczególnić miejsca, w których należy dokonać zamocowania armatury do przegród budowlanych lub konstrukcji wsporczych. Mocowanie należy wykonać za pomocą odpowiednich wsporników lub uchwytów. W armaturze mieszającej i czerpalnej przewód doprowadzający wodę ciepłą powinien być doprowadzony z lewej strony. Należy zwracać na to uwagę, w szczególności gdy doprowadzamy wodę do baterii termostatycznych, grzejników, bojlerów itp. W najniższych punktach instalacji oraz na podejściach pionów przed zaworem zamykającym armatury odcinającej (od strony pionu) powinna być zainstalowana armatura spustowa umożliwiająca opróżnienie pionów z wody po ich odcięciu. Kurek spustowy powinien być wyposażony w złączkę do węża w celu skierowania strumienia wody do kanalizacji (np. wpustu podłogowego).

AS

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij