Energetyka i technika wyposażenia budynków Bosch

Klienci przemysłowi i prywatni coraz częściej oczekują rozwiązań, które – podnosząc komfort, bezpieczeństwo i poziom ochrony w zakładach produkcyjnych i budynkach mieszkalnych – jednocześnie oszczędzają energię i pomagają obniżyć koszty eksploatacji obiektów. Dla odbiorcy ważne jest również, aby instalacja i obsługa urządzeń, które kupuje, były intuicyjnie. Na decyzję o zakupie coraz częstszy wpływ ma także wygląd produktu. Bosch odpowiada na te potrzeby oferując zintegrowane rozwiązania do wytwarzania energii oraz techniczne wyposażenie budynków z opcją inteligentnej komunikacji, uzupełnione o dedykowane pakiety usług. Oferta Bosch obejmuje ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej, systemy wentylacji i klimatyzacji, systemy sygnalizacji włamania i napadu, systemy sygnalizacji pożaru, systemy zarządzania obiektami, wytwarzanie i magazynowanie energii. Za produkty, rozwiązania i usługi w tych obszarach odpowiada sektor Bosch Energy and Building Technology (Dział energetyki i techniki wyposażenia budynków).

Bosch207-5

Na konferencji prasowej w Stuttgarcie, członek zarządu spółki Robert Bosch GmbH, odpowiedzialny za sektor Energy and Building Technology, dr Stefan Hartung powiedział: – „Posiadamy wysokie kompetencje techniczne w zakresie rozwiązań systemowych, rozumiemy też potrzeby poszczególnych rynków i te dwa czynniki decydują o naszym sukcesie. Bosch zajmuje mocną pozycję na rynku rozwiązań do wytwarzania energii i technicznego wyposażenie budynków, zarówno pod względem oferowanych technologii, jak i zasięgu działalności. Naszą strategią jest rozszerzanie oferty produktów i umacnianie obecności na światowych rynkach: oba te elementy mają fundamentalne znaczenie dla dalszego rozwoju”

Ogromny potencjał oszczędności w zakładach przemysłowych, branży maszynowej i obiektach budowlanych

W ostatnich 40 latach światowe zapotrzebowanie na energię zwiększyło się dwukrotnie i obecnie wzrasta w tempie szybszym niż kiedykolwiek. Zgodnie z danymi Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) do roku 2040 potrzeby energetyczne zwiększą się o ponad jedną trzecią, co będzie związane z 25-procentowym wzrostem emisji CO2. Aby móc zrealizować cele związane z ochroną klimatu już dziś musimy działać na rzecz podniesienia efektywności energetycznej wykorzystywanych przez nas rozwiązań. Największym potencjalnym źródłem oszczędności są obiekty budowlane i systemy grzewcze: budynki mają 40-procentowy udział w globalnym zużyciu energii, ale energia elektryczna stanowi tylko niewielki jej procent. W przemyśle aż 75% energii zużywane jest w postaci ciepła. Stosując energooszczędne rozwiązania przemysł na całym świecie mógłby zredukować pobór energii i koszty eksploatacji nawet o 30%.

Integracja urządzeń w sieci zwiększa wydajność automatyki, przyczyniając się do poprawy komfortu i bezpieczeństwa

Wraz z poprawą standardu życia i w związku z procesem starzenia się społeczeństw, rosną oczekiwania związane z komfortem. Dotyczy to w szczególności gospodarek wysoko rozwiniętych i przekłada się między innymi na wzrost popytu na technologie związane z bezpieczeństwem, np. systemy antywłamaniowe oraz przeciwpożarowe. Generuje także popyt na rozwiązania, które automatyzują standardowe procedury oraz obsługę instalacji w budynkach: np. na oświetlenie, ogrzewanie, klimatyzację i systemy alarmowe, które włączają i wyłączają się automatycznie przy wejściu lub wyjściu z budynku. Użytkownicy oczekują zaawansowanej technologii, która będzie łatwa w instalacji i obsłudze – sterowanie nią będzie możliwe np. za pomocą ekranów dotykowych analogicznych do tych, które znamy z urządzeń takich jak smartfony i tablety. Warunkiem automatyzacji wyposażenia technicznego i systemów dostarczania energii w budynkach jest komunikacja pomiędzy instalacjami i urządzeniami, które wymieniają się danymi, wykorzystująca do tego celu ideę „Internet przedmiotów” (IoT).

Bosch207-3

– „Nasze rozwiązania wyposażone w funkcje komunikacji umożliwiają tworzenie inteligentnych budynków i systemów dostarczających energię, które będą spełniać standardy przyszłości. Komunikacja w sieci nie jest tutaj celem samym w sobie. Użytkownicy muszą przekonać się, że jest to rzeczywista wartość: np. eliminuje konieczność wykonywania pracochłonnych, rutynowych zadań lub obniża koszty eksploatacji” – powiedział Hartung. – „Jeśli chodzi o rozwiązania umożliwiające komunikację urządzeń, koncentrujemy się na otwartych standardach i platformach. Nasze produkty zawsze spełniają najwyższe standardy ochrony i bezpieczeństwa danych.” – dodał.

Rozwiązania oferowane przez firmę Bosch zapewniają pełną przejrzystość i pozwalają klientom samodzielnie decydować o wykorzystaniu ich danych. Spółka utworzyła centrum kompetencji, które zajmuje się określaniem jednolitych standardów bezpieczeństwa dla produktów komunikujących się ze sobą.

 

Bosch planuje utworzenie nowego działu branżowego zajmującego się działalnością usługową

Produkty i rozwiązania, które potrafią się komunikować, torują drogę wielu nowym segmentom działalności, zwłaszcza w obszarze usług. W tym obszarze perspektywy Bosch są bardzo dobre: spółka dysponuje odpowiednim know-how w dziedzinie oprogramowania i posiada własne centra komunikacji, które wykorzystywane są np. do zdalnego monitorowania i konserwacji budynków, systemów energetycznych oraz zakładów przemysłowych. Centra te oferują także usługi telematyczne, np. usługę automatycznego powiadamiania alarmowego eCall, która jest dostępna w 16 językach w ponad 30 krajach i obejmuje zasięgiem ok. 1,5 miliona pojazdów. Od 1 stycznia 2016 Bosch planuje utworzyć nowy dział branżowy Bosch Global Service Solutions, który będzie koncentrował się na ofercie usług firmy Bosch i pracował nad jej dalszym rozszerzeniem.

Sektor Bosch Energy and Building Technology rozszerza swoją ofertę i umacnia obecność na światowych rynkach

Tworząc podstawy dla dalszego wzrostu, Bosch rozszerza ofertę produktów i umacnia obecność sektora Energy and Building Technology na światowych rynkach. W styczniu 2015 roku Bosch poinformował o akwizycji spółki Climatec ze Stanów Zjednoczonych. Climatec jest niezależnym dostawcą usług w dziedzinie integracji i automatyzacji systemów dla budynków, m.in. systemów wytwarzania energii, klimatyzacji i zabezpieczeń. Spółka oferuje usługi doradztwa, planowania, instalacji i zdalnej obsługi obiektów, działając w wielu segmentach rynku.

Innym przykładem rozszerzania działalności jest utworzenie przez Bosch spółki joint venture z chińskim dostawcą technologii Midea, która będzie produkować systemy klimatyzacyjne VRF (variable refrigerant flow). Systemy te wykorzystują zasadę zmiennego przepływu czynnika chłodniczego i zaopatrują budynki komercyjne zarówno w ogrzewanie, jak i klimatyzację. W przyszłości Bosch będzie oferować odbiorcom przemysłowym na całym świecie kompletny zakres produktów w obszarach ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. Uruchomienie produkcji planowane jest na styczeń 2016 roku.

W kwietniu 2015 roku Bosch spółkę ProSyst, dostawcę oprogramowania Gateway i Middelware. W inteligentnych domach i instalacji połączonych w sieć, oprogramowanie ProSyst pełni rolę tłumacza pomiędzy urządzeniami różnych producentów.

Unikalne kompetencje i know-how Bosch

Działalność w wielu różnych obszarach daje spółce Bosch znaczącą przewagę w projektach, które wymagają przekrojowego podejścia: żadne inne przedsiębiorstwo nie ma tak dużego doświadczenia w łączeniu w sieci rozwiązań grzewczych, technicznego wyposażenia budynków, techniki przemysłowej z rozwiązaniami mobilnymi i dobrami użytkowymi. Dodatkowo od kilku lat Bosch rozszerza swoje kompetencje twórcy oprogramowania. Obecnie jeden na trzech spośród ponad 45 tysięcy pracowników zatrudnianych przez spółkę w działach badawczo-rozwojowych, pracuje jako programista. Tylko w obszarze Internetu przedmiotów (IoT) pracuje już aż 3.000 inżynierów. Doświadczenie w produkcji oprogramowania będzie należeć w przyszłości do kluczowych kompetencji firmy Bosch. Co więcej, Bosch jest w zasadzie jedynym przedsiębiorstwem, które aktywnie działa we wszystkich trzech obszarach kluczowych dla budowy inteligentnych rozwiązań z funkcją komunikacji: czujników, oprogramowania i usług.

 

Rozwiązania dla obiektów przemysłowych i inteligentnych budynków

 

Bosch oferuje kompleksowe rozwiązania dla budynków, np. system zarządzania obiektem BMS, który znacznie upraszcza i standaryzuje czynności związane z centralnym monitoringiem, sterowaniem systemami zabezpieczeń i systemem sygnalizacji pożaru. W swojej ofercie firma ma także EffiLink, platformę dla takich usług, jak zdalny monitoring i zdalna konserwacja instalacji w budynkach. Dzięki temu rozwiązaniu do 60% awarii może być usuniętych bez konieczności wizyty serwisanta na miejscu zdarzenia.

Bosch207-4

Bosch wykorzystuje doświadczenie zdobyte przy obsłudze obiektów przemysłowych i opracowuje także rozwiązania dla inteligentnych budynków, konsekwentnie budując fundament pod tego rodzaju działalność poprzez wprowadzenie na rynek pierwszych produktów. W kwietniu rozpoczęła działalność spółka joint venture Mozaiq, założona przez firmę Bosch wspólnie z ABB i Cisco. Jej celem jest stworzenie i wypromowanie otwartej platformy programistycznej dla inteligentnych budynków oraz zagwarantowanie, że będzie ona otwarta także na rozwiązania dostawców działających w różnych sektorach. Na targach IFA we wrześniu Bosch zaprezentował nie tylko piekarniki i zmywarki, ale także lodówki, pralki, suszarki i automatyczne ekspresy do kawy, które można sterować za pomocą smartfona.

Rozwiązania wyposażone w opcję komunikacji podstawą efektywnych systemów energetycznych

Bosch oferuje szeroki zakres rozwiązań i usług w dziedzinie inteligentnych, zdecentralizowanych sieci energetycznych, konwersji oraz magazynowania energii, a także rozwiązania programistyczne do inteligentnego sterowania sieciami energetycznymi. Na wiosnę spółka zaprezentowała nową generację kotłów grzewczych, które można połączyć w sieć i podłączyć do internetu, przeznaczonych dla budynków mieszkalnych. Urządzenia oferują intuicyjną instalację i obsługę. Innowacyjne wzornictwo i konstrukcja zapewniająca wygodny dostęp do wszystkich ważnych elementów sprawiają, że są łatwiejsze i szybsze w konfiguracji oraz oferują niższe koszty serwisowania konserwacji. Bosch sprzedał już ponad 100.000 produktów wyposażonych w funkcję komunikacji. Zajmuje więc wiodącą pozycję w dziedzinie inteligentnych rozwiązań grzewczych, które znacznie podnoszą komfort, poprawiają efektywność energetyczną, bezpieczeństwo obsługi i jakość serwisowania. Nowy portal “HomeCom” dostarcza firmom instalacyjnym szczegółowych informacji o systemach grzewczych klientów, w tym informacji o kodach błędów oraz ich możliwych przyczynach. Użytkownicy końcowi mają dostęp do pełnej i przejrzystej informacji o swojej instalacji grzewczej, w tym do danych dotyczących zużycia energii oraz do indywidualnych porad z zakresu efektywności energetycznej.

Bosch207-2

Aby zoptymalizować wykorzystanie energii solarnej w domu, Bosch wprowadził na rynek system obejmujący inwerter, pompę ciepła oraz inteligentną jednostkę obsługową. Wszelkie nadwyżki energii elektrycznej mogą być w nim wykorzystane do zasilania pompy ciepła. Pompa pobiera ciepło z powietrza, wody lub gruntu i przekształca je w energię potrzebną do centralnego ogrzewania lub podgrzewania wody. Karta danych umożliwia bezdotykową instalację inwertera Bosch, co ułatwia i przyspiesza konfigurację oraz uruchomienie systemu solarnego. Dzięki narzędziom monitorującym użytkownicy mogą w każdej chwili sprawdzić działanie systemu przez internet.

Bosch oferuje także nowy system sterowania dla dużych instalacji Master Energy Control (system MEC). Umożliwia on zakładom przemysłowym integrację kotłów grzewczych, bloków grzewczo-energetycznych oraz zasobników i stworzenie efektywnego systemu. Sterowanie nim odbywa się za pomocą intuicyjnego interfejsu, np. w tablecie lub smartfonie. Bezpośrednia komunikacja pomiędzy elementami systemu, takimi jak bloki grzewczo-energetyczne i kotły parowe, zwiększa jego wydajność i wydłuża okres eksploatacji. Dzięki temu operatorzy mogą oszczędzać energię, obniżać koszty i ograniczać poziom emisji CO2. Intuicyjny interfejs umożliwia szybki wgląd do systemu oraz ocenę jego działania. Opcjonalna funkcja MEC Remote zapewnia użytkownikom bezpieczny, zdalny dostęp z dowolnego miejsca na świecie.

Efektywność energetyczna i możliwość obniżenia kosztów zużycia energii stają się dla zakładów produkcyjnych coraz ważniejszym kryterium decydującym o konkurencyjności, porównywalnym z wyborem miejsca prowadzenia działalności. W obszarze usług energetycznych Bosch oferuje od niedawna zintegrowane rozwiązanie podnoszące efektywność energetyczną, które umożliwia klientom przemysłowym osiągnięcie oszczędności rzędu 30%.

Bosch opracowuje rozwiązania w zakresie magazynowania energii dla zakładów energetycznych i klientów komercyjnych. Jako przykład może tu posłużyć projekt Second Life Batteries, realizowany przez firmy Bosch, BMW i Vattenfall. W Hamburgu używane akumulatory z samochodów elektrycznych posłużą do stworzenia dużego magazynu energii. Energia zgromadzona w magazynie jest łatwo dostępna i pomaga utrzymać stabilność sieci elektroenergetycznej.

Prenumerata Magazynu Instalatora

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij