Zadaniem wentylacji w okresach przejściowych i w zimie jest dostarczenie do obiektu świeżego powietrza o odpowiedniej temperaturze nawiewu i wywiewanie zużytego. Jej zadaniem jest również utrzymanie temperatury wewnętrznej w określonych okresach, podczas których temperatura powietrza wewnętrznego może być niedotrzymana wskutek przekroczenia obliczeniowych temperatur powietrza zewnętrznego, bez szkody dla poziomu komfortu lub technologii procesów produkcyjnych.

Parametrami powietrza zewnętrznego wywierającymi wpływ na wielkość urządzenia dla wentylacji są: temperatura, wilgotność, prędkość wiatru, nasłonecznienie, ciśnienie atmosferyczne. Wszystkie te parametry należy brać pod uwagę przy obliczaniu bilansu zysków i strat ciepła dla danego obiektu.

W zimie wilgotność względną powietrza zewnętrznego, odpowiadająca najniższym temperaturom obliczeniowym, można przyjmować równą 100%. Tłumaczy się to tym, że wilgotność w ciągu zimy jest zawsze bardzo duża, a drobne różnice nie są w tych zakresach temperatur istotne. Największe znaczenie w okresie zimowym ma temperatura powietrza zewnętrznego.

Temperaturę obliczeniową powietrza zewnętrznego przy projektowaniu wentylacji mechanicznej dzieli się na trzy grupy:

* grupa I – należy ją stosować, gdy musimy zapewnić utrzymanie żądanej temperatury powietrza nawiewanego, względnie powietrza wewnętrznego w każdych warunkach,

* grupa II – stosujemy, jeśli nie możemy zapewnić temperatur powietrza wewnętrznego podczas krótkich okresów,

* grupa III – gdy nie możemy zapewnić żądanych temperatur powietrza wewnętrznego podczas dłuższych okresów, tzn. kilku lub kilkunastu dni.

Uwaga! W przypadku podłączenia urządzenia wentylacyjnego do sieci ogrzewania należy stosować dla wentylacji takie temperatury zimą jak dla ogrzewania.

Przy wyborze grupy temperatur należy brać pod uwagę: nakłady inwestycyjne, koszty eksploatacji wentylacji, przeznaczenie urządzenia wentylacyjnego i warunki jego eksploatacji, które pozwolą na dobór temperatury zimą dla różnych grup temperatur powietrza zewnętrznego.

Przyjmuje się następujące obliczeniowe temperatury powietrza zewnętrznego dla okresu zimowego w zależności od położenia geograficznego miejscowości:

* dla grupy I – średnią roczną minimalną, i tak np. dla Wrocławia: -17,2oC, dla Gdańska Wrzeszcza: -17,3oC, dla Gdyni -16,5oC itd.

* dla grupy II – temperaturę określa się za pomocą wzoru:

– toz = togrz. + 10oC, gdzie: togrz. – obliczeniowa temperatura powietrza zewnętrznego dla ogrzewania wg PN dla danej miejscowości.

* dla grupy III – wg mapy klimatycznej ułożonej dla tej grupy, która wskazuje obszary obliczeniowych temperatur w okresie zimowym. I tak np.:

– Wrocław, Poznań, Opole, Gdańsk: -5oC,

– Warszawa, Łódź, Bydgoszcz: -6oC,

– Hel: -3oC,

– Białystok: -8oC.

Dla wentylacji naturalnej i wentylacji mechanicznej nawiewnej przy zwalczaniu zysków ciepła i wilgoci lub zanieczyszczeń nieszkodliwych dla zdrowia, przy możliwości zastosowania recyrkulacji obliczeniową temperaturę powietrza zewnętrznego w zimie przyjmuje się wg grupy III lub alternatywnie wg grupy II:

– dla Gdańska wg grupy III: -5oC lub wg grupy II: -6oC = -16oC + 10oC,

– dla Wrocławia wg grupy III: -5oC lub wg grupy II: -8oC = -18oC + 10oC.

Dla wentylacji nawiewnej kompensującej wywiew przez urządzenie odciągu miejscowego lub urządzenie technologiczne (piece, transport pneumatyczny, komory malarskie itp.) i dla wentylacji ogólnej przy zwalczaniu zanieczyszczeń gazowych, których dopuszczalna koncentracja jest niższa niż 0,1 g/m3, oraz ze względu na konieczność doprowadzenia powietrza świeżego w ilości równej ilości powietrza usuwanego z pomieszczenia, przyjmuje się obliczeniową temperaturę powietrza zewnętrznego w zimie taką jak dla ogrzewania wg PN dla danej miejscowości.

Przy projektowaniu nawiewów miejscowych służących ochronie pracowników przed promieniowaniem – obliczeniową temperaturą powietrza zewnętrznego dla zimy jest temperatura minimalna średnioroczna dla danej miejscowości. I tak:

* dla Gdańska wynosi ona -17,3oC, dla Wrocławia -17,2oC.

Projektując wentylację dla różnych obszarów geograficznych, na których występują różne temperatury obliczeniowe w okresie zimowym, dla tych samych warunków wewnętrznych otrzymujemy różne wyniki końcowe, tj. zapotrzebowanie na ciepło, wielkość urządzenia wentylacyjnego.

Dorota Węgrzyn

Fot. z arch. Uniwersal

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij