Zapraszamy do konkursu z firmą Kessel

Pomieszczenia znajdujące się poniżej poziomu zalewania powinny być chronione przed przepływem zwrotnym za pomocą odpowiedniego zaworu zwrotnego. Na którym schemacie pokazany został prawidłowy, zgodny z normą, montaż zaworu zwrotnego?

Kessel208konkursOK

  1. Montaż zaworu zwrotnego na głównym przewodzie odprowadzającym.
  2. Montaż zaworu na przewodzie odprowadzającym ścieki wyłącznie z pomieszczeń położonych poniżej poziomu zalewania.

 

pobierz konkurs w formie pdf zobacz pdfa 

Odpowiedź prosimy przesyłać do 15.01.2016 r. pocztą na adres redakcji (adres patrz s. 5), e-mailem (konkurs@instalator.pl) albo poprzez profil na facebooku (www.facebook.com/MagazynInstalatora). Sponsor konkursu ufundował dwie zasuwy burzowe Staufix. Regulamin poniżej.

 

REGULAMIN

1.Organizatorem Konkursu jest Wydawnictwo Technika Budowlana sp. z o.o. ul. Focha 7/5, 80-156 Gdańsk (zwana dalej „Organizatorem”).
2.Osoba biorąca udział w Konkursie (zwana dalej „Uczestnikiem”) wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.
3.Konkurs trwa od 10.12.2015. Na rozwiązania oczekujemy do dnia 15.01.2016 r.
4.Uczestnikami konkursu mogą być tylko firmy oraz ich pracownicy, prenumeratorzy Magazynu Instalatora, z wyłączeniem pracowników Organizatora oraz członków ich rodzin.
Laureaci zostaną wyłonieni spośród Uczestników, którzy nadeślą prawidłowe rozwiązania:
– drogą pocztową na adres „Organizatora” lub
– e-mailem:  konkurs@instalator.pl
wraz z podaniem imienia, nazwiska, nazwy firmy i dokładnego adresu.

Rozwiązania prosimy przysyłać tylko raz, duplikaty są usuwane!

Lista laureatów zostanie opublikowana na stronach serwisu www.instalator.pl i na łamach „Magazynu Instalatora”.
Nadesłanie przez Czytelnika rozwiązanie kkonkursu oznacza, iż wyraża on zgodę na opublikowanie imienia, nazwiska, nazwy firmy oraz miejsca zamieszkania na liście laureatów.
Wyklucza się możliwość zamiany nagrody rzeczowej na ekwiwalent pieniężny lub na inną nagrodę rzeczową.
Niniejszy konkurs, którego warunki zostały określone przez organizatora powyżej nie jest „grą losową”, „loterią fantową”, „zakładem wzajemnym” ani „loterią promocyjną”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. nr 68, poz. 341 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na umieszczenie swoich danych teleadresowych w bazie danych Wydawnictwa Technika Budowlana Sp. z o. o. i wykorzystywanie ich zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. nr 101 poz 926, ze zm.). Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany przeze mnie adres e-mailowy informacji marketingowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij