Obowiązująca od 25.09.2015 r. dyrektywa 2009/125/WE, ani również rozporządzenie do niej nie dają jasnych odpowiedzi co do zastosowania starych rozwiązań. Mówi się w niej jedynie o sprawności sezonowej urządzeń. Brak jest jednolitej wykładni co do sytuacji, w której zakupiło się kocioł na podstawie starych przepisów. Rozporządzanie tak naprawdę mówi o sytuacji producentów i dystrybutorów, a nie użytkowników.

We wrześniu 2015 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Komisji (UE) NR 813/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla ogrzewaczy pomieszczeń i ogrzewaczy wielofunkcyjnych.

Dyrektywa 2009/125/WE ustanawia ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią (tzw. dyrektywa ErP – Energy related Products) dla urządzeń o mocy do 400 kW oraz dyrektywa 2010/30/UE w sprawie wskazania poprzez etykietowanie i standardowe informacje o produkcie zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią (tzw. ekoetykietowanie – ecolabelling) – dla urządzeń do 70 kW oraz zbiorników o pojemności do 500 l.

Jeżeli chodzi o zużycie energii podczas użytkowania, poziom efektywności energetycznej lub zużycia musi zostać ustalony w taki sposób, aby koszt cyklu życia reprezentatywnych modeli produktu był minimalny dla użytkowników końcowych, z uwzględnieniem wpływu na inne aspekty środowiskowe. Data wejścia wymogu w życie musi uwzględniać cykl zmiany projektu produktu.

Każdy wymóg dotyczący ekoprojektu stosuje się zgodnie z następującym harmonogramem:

  1. a) od dnia 26 września 2015 r.:

– ogrzewacze muszą spełniać wymogi określone w pkt 1 lit. a), pkt 3 i 5 załącznika II;

– ogrzewacze wielofunkcyjne muszą spełniać wymogi określone w pkt 2 lit. a) załącznika II;

  1. b) od dnia 26 września 2017 r.:

– elektryczne ogrzewacze pomieszczeń, elektryczne ogrzewacze wielofunkcyjne, kogeneracyjne ogrzewacze pomieszczeń, ogrzewacze pomieszczeń z pompą ciepła i ogrzewacze wielofunkcyjne z pompą ciepła muszą spełniać wymogi określone w pkt 1 lit. b) załącznika II;

– ogrzewacze wielofunkcyjne muszą spełniać wymogi określone w pkt 2 lit. b) załącznika II;

  1. c) od dnia 26 września 2018 r.

– ogrzewacze ciepła muszą spełniać wymogi określone w pkt 4 lit. a) załącznika II.

Zgodność z wymogami dotyczącymi ekoprojektu jest mierzona i obliczana zgodnie z wymogami określonymi w załączniku III.

Mając na uwadze szczegóły rozporządzenia, należy podkreślić, że:

  1. a) od dnia 26 września 2015 r. sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń i sprawność użytkowa ogrzewaczy nie jest niższa niż podane wartości:

* kotły paliwowe do ogrzewania pomieszczeń o znamionowej mocy cieplnej ≤ 70 kW i wielofunkcyjne paliwowe kotły grzewcze o znamionowej mocy cieplnej ≤ 70 kW, z wyjątkiem kotłów typu B1 o znamionowej mocy cieplnej ≤ 10 kW i kotłów wielofunkcyjnych typu B1 o znamionowej mocy cieplnej ≤ 30 kW:

– sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń nie jest niższa niż 86%.

* kotły typu B1 o znamionowej mocy cieplnej ≤ 10 kW i kotły wielofunkcyjne typu B1 o znamionowej mocy cieplnej ≤ 30 kW:

– sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń nie jest niższa niż 75%.

* kotły paliwowe do ogrzewania pomieszczeń o znamionowej mocy cieplnej > 70 kW i ≤ 400 kW oraz wielofunkcyjne paliwowe kotły grzewcze o znamionowej mocy cieplnej > 70 kW i ≤ 400 kW:

– sprawność użytkowa przy znamionowej mocy cieplnej wynoszącej 100% nie jest niższa niż 86%, a sprawność użytkowa przy znamionowej mocy cieplnej wynoszącej 30% nie spada poniżej 94%.

* kotły elektryczne do ogrzewania pomieszczeń i wielofunkcyjne elektryczne kotły grzewcze:

– sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń nie jest niższa niż 30%.

* kogeneracyjne ogrzewacze pomieszczeń:

– sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń nie jest niższa niż 86%.

* ogrzewacze pomieszczeń z pompą ciepła i wielofunkcyjne ogrzewacze z pompą ciepła, z wyjątkiem niskotemperaturowych pomp ciepła:

– sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń nie jest niższa niż 100%.

* niskotemperaturowe pompy ciepła:

– sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń nie jest niższa niż 115%.

  1. b) Od dnia 26 września 2017 r. sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń kotłów elektrycznych do ogrzewania pomieszczeń, wielofunkcyjnych elektrycznych kotłów grzewczych, kogeneracyjnych ogrzewaczy pomieszczeń, ogrzewaczy pomieszczeń z pompą ciepła i wielofunkcyjnych ogrzewaczy z pompą ciepła nie jest niższa niż podane wartości:

* kotły elektryczne do ogrzewania pomieszczeń i wielofunkcyjne elektryczne kotły grzewcze:

– sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń nie jest niższa niż 36%.

* kogeneracyjne ogrzewacze pomieszczeń:

– sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń nie jest niższa niż 100%.

* ogrzewacze pomieszczeń z pompą ciepła i wielofunkcyjne ogrzewacze z pompą ciepła, z wyjątkiem niskotemperaturowych pomp ciepła. Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń nie jest niższa niż 110%.

W praktyce oznacza to, że w większości obecnych dziś na rynku kotłów, grup pompowych itd. będą musiały być stosowane pompy obiegowe, spełniające warunki tej dyrektywy. To z kolei skutkuje zastąpieniem aktualnych modeli poszczególnych urządzeń – nowszymi, podobnymi urządzeniami – zmodyfikowanymi tylko o pompę, o ile aktualne modele jeszcze nie spełniają tego warunku.

Dyrektywa ErP dopuszcza od dnia 26 września 2015 r. możliwość wprowadzania na rynek UE wyłącznie urządzeń grzewczych, które spełniają określone normy efektywności energetycznej. W praktyce będzie to skutkowało dla poszczególnych grup produktowych w następujący sposób:

* kotły gazowe – sprawność średnioroczna (liczona w określony sposób narzucony dyrektywą) > 86% – takie warunki będą spełniać jedynie kotły kondensacyjne, więc kotły konwencjonalne znikną praktycznie ze sprzedaży. Jedynym wyjątkiem będą kotły konwencjonalne z otwartą komorą spalania, które będą dopuszczone do sprzedaży jedynie z przeznaczeniem do modernizacji pojedynczych urządzeń w układzie wspólnego komina w budynkach wielorodzinnych co jest rozwiązaniem raczej mało popularnym w Polsce.

* podgrzewacze c.w.u. – sprawność średnioroczna (liczona w określony sposób narzucony dyrektywą) > 75% – prawie wszystkie urządzenia dostępne obecnie na polskim rynku spełniają te warunki,

* kolektory słoneczne – efektywność energetyczna – praktycznie wszystkie obecne dzisiaj na rynku urządzenia spełniają te warunki,

* pompy ciepła – efektywność energetyczna – wszystkie obecne dzisiaj na rynku urządzenia spełniają te warunki,

* zasobniki c.w.u. – efektywność energetyczna – wszystkie obecne dzisiaj na rynku urządzenia spełniają te warunki.

Podstawą zastosowania starych i nowych rozwiązań wydaje się być efektywność ogrzewania pomieszczeń, a nie wybór określonego kotła o określonej mocy. Wskazówki do takiej wykładni możemy znaleźć w załączniku nr 2 do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią. Jednakże warto również pamiętać o tym, że ani Dyrektywa, ani również rozporządzenie do niej nie dają jasnych odpowiedzi co do zastosowania starych rozwiązań. Mówi jedynie o sprawności sezonowej urządzeń. Brak jest jednolitej wykładni co do sytuacji, w której zakupiło się kocioł na podstawie starych przepisów. Rozporządzanie tak naprawdę mówi o sytuacji producentów i dystrybutorów, a nie użytkowników. Zresztą taką samą opinię można znaleźć na stronach Stowarzyszenia Producentów i Importerów Grzewczych. Z uwagi na ten fakt odpowiedniej wykładni należy oczekiwać z Ministerstwa Gospodarki co do nowych rozwiązań prawnych.

Przemysław Gogojewicz

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 813/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla ogrzewaczy pomieszczeń i ogrzewaczy wielofunkcyjnych.

Fot. z arch. Viessmann

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij