III kwartał 2015 r. w branży instalacyjno-grzewczej był generalnie dobry. Według ocen praktycznie wszystkich respondentów nastąpiły wzrosty, oceniane jak zwykle na różnym poziomie, ale panował raczej optymizm, podobnie jak w ogólnej sytuacji gospodarczej w kraju.

Ocena sytuacji w branży instalacyjno-grzewczej pokryła się z sytuacją, która od pewnego czasu panuje w budownictwie mieszkaniowym, chociaż należy pamiętać, że na dobry wynik miały wpływ także inne czynniki, takie jak np. wprowadzenie w życie rozporządzeń dotyczących dyrektywy ErP. Biorąc pod uwagę wszystkie zjawiska zachodzące na rynku, można przyjąć, że wzrost rynku w III kwartale 2015 roku zamknął się na poziomie ok. 8-10% rok do roku dla rynku jako całości. Początek kwartału, czyli lipiec, zapowiadał się raczej umiarkowanie, ale widać było już pewne ożywienie, szczególnie w zakupach magazynowych gazowych kotłów konwencjonalnych, które wolno było sprzedawać bez ograniczeń do 25.09.2015 r. Dobre nastroje panowały wśród instalatorów. Coraz więcej klientów decyduje się na kompleksową obsługę obejmującą dostawę urządzeń wraz z usługą montażu całej instalacji.

W trzecim kwartale 2015 roku mieliśmy do czynienia z ważnym dla branży wprowadzeniem w życie rozporządzeń związanych z wdrażaniem dyrektyw dotyczących ekoprojektu i etykietowania. Potencjalni inwestorzy i użytkownicy, którzy zaplanowali montaż urządzeń konwencjonalnych, zaczęli robić zakupy na zapas. Pierwotne zamieszanie na rynku było spowodowane niedoinformowaniem klientów i instalatorów w kwestiach etykietowania i dostępności kotłów konwencjonalnych i turbo po wejściu w życie rozporządzeń związanych z etykietowaniem i ekoprojektem. W III kwartale zaznaczyło się także w dalszym ciągu zainteresowanie kotłami z otwartą komorą spalania. Rynek wbrew pierwotnym sygnałom wydaje się być dobrze przygotowany na zmiany związane z etykietowaniem i ekoprojektem. W dalszym ciągu brakuje jednak informacji, w jaki sposób instalatorzy mają etykietować produkty znajdujące się już w salonach oraz czy w ogóle takie oznaczenia w tym wypadku są wymagane. Podobnie sprawa wygląda z tworzeniem zestawów z produktów pochodzących od różnych producentów. Dało się także zauważyć zróżnicowane podejście producentów do sprzedaży kotłów z otwartą komorą spalania dopuszczonych do sprzedaży po wejściu regulacji związanych z ErP. Po wprowadzeniu dyrektywy ErP praktycznie zniknęły z rynku dostaw kotły atmosferyczne, natomiast zwiększyło się zainteresowanie kotłami stojącymi, ale z palnikami nadmuchowymi, co może wskazywać, że rynek tych palników może w przyszłości wzrastać.

Innym zjawiskiem, które można było zauważyć w III kwartale, był pozytywny odzew projektantów na zmiany w Prawie Budowlanym, które zniosły sztuczne preferencje dla ciepła systemowego w przypadku kotłowni o mocy powyżej 50 kW. Tego typu zmiana na pewno nie wpłynie negatywnie na rozwój sieci ciepła systemowego, a wyeliminuje nieporozumienia wszędzie tam, gdzie zastosowanie indywidualnej kotłowni opartej na czystym paliwie ma pełne uzasadnienie w osiąganej wysokiej efektywności energetycznej instalacji.

W drugim kwartale 2015 r. w branży instalacyjno-grzewczej dało się zauważyć także wzrost dyscypliny płatniczej. Są mniejsze zatory płatnościowe. Jest to jednak wynik przede wszystkim trzymania dyscypliny płatniczej przez dostawców – producentów i w następnym kroku dystrybutorów.

Jak kształtowała się sytuacja w wybranych grupach produktowych?

* Pompy ciepła: opinie wskazują na wzrosty rzędu 5-10%, choć nie brakuje opinii na temat zdecydowanych wzrostów na poziomie 15, a nawet 20%. Dotyczy to głównie pomp do c.o. Nadal rośnie zainteresowanie tanimi pompami typu split i pompami powietrznymi. Rozwój rynku pomp ciepła odbywa się praktycznie poza systemami wsparcia, co paradoksalnie może sprzyjać pewnej stabilności i przewidywalności rozwoju w porównaniu do sztucznego pobudzenia popytu nadmiernymi dopłatami z tytułu wyboru tej technologii ogrzewania. Widoczna jest coraz ostrzejsza walka cenowa w tym segmencie produktów. Dało się zauważyć zwiększone zainteresowanie wsparciem poprzez program Prosument prowadzony przez NFOŚiGW, po usunięciu wymogu wykonywania instalacji łącznie z wytwarzaniem energii elektrycznej, jednak nie w stopniu masowym.

* Kolektory słoneczne: w tej grupie towarowej, podobnie jak w poprzednich kwartałach br. sygnalizowano ogólnie duży spadek w handlu detalicznym na poziomie szacowany w dużej rozpiętości, od 0 do nawet 50%, co ma być spowodowane ustaniem dotacji dla instalacji budowanych przez klientów indywidualnych. Zanotowano równocześnie wzrosty w wypadku dostaw obiektowych, dofinansowywanych przez fundusze UE, fundusz szwajcarski i inne lokalne programy wsparcia. Jest to efekt kontynuacji realizacji obiektów publicznych i gminnych, które uzyskały wsparcie w poprzednich latach i teraz weszły w okres końcowej realizacji. Ogólnie można dla tej grupy towarowej przyjąć umiarkowany wzrost na poziomie 10 -15%

* Kotły gazowe wiszące: sytuacja w tej grupie produktowej była zdominowana przez wzrosty sprzedaży kotłów gazowych wiszących. Sygnalizowane wzrosty były często znaczne, szczególnie w segmencie kotłów konwencjonalnych. Jest to oczywiście następstwem wejścia od 26.09.2015 roku wymogów Ekoprojektu, które w znacznym stopniu ograniczą lub nawet wręcz uniemożliwią sprzedaż i montaż kotłów innych niż kondensacyjne. Szczególnie w sierpniu dał się zauważyć duży wzrost sprzedaży wiszących gazowych kotłów konwencjonalnych. Deweloperzy i klienci w ostatniej chwili kupowali na swoje inwestycje kotły turbo i ze starym typem pompy, które można było sprzedawać tylko do końca lipca. Wzrosty dotyczyły zarówno gazowych kotłów konwencjonalnych z zamkniętą komora spalania, jak i gazowych kotłów konwencjonalnych z otwartą komora spalania. W dalszym ciągu na rynku były rozbieżności co do interpretacji zapisów rozporządzeń związanych z ekoprojektem odnośnie do możliwości sprzedaży na rynku polskim kotłów z otwartą komorą spalania. Podsumowując, można przyjąć wzrost sprzedaży gazowych wiszących kotłów konwencjonalnych na poziomie 25% w III kwartale 2015 roku, przy czym wzrosty mogą być zróżnicowane u dystrybutorów i producentów z uwagi na zapasy magazynowe poczynione wcześniej przez niektóre firmy. Biorąc pod uwagę zapasy magazynowe, można założyć, że sprzedaż kotłów konwencjonalnych skończy się na wiosnę, najpóźniej do połowy 2016 roku. W wypadku gazowych kotłów kondensacyjnych widać było także ożywienie wynikające z konieczności wymiany pomp w urządzeniach na bardziej efektywne energetycznie, a także zwiększającą się świadomość klientów co do korzyści, jakie daje stosowanie kotłów kondensacyjnych, a także obaw klientów co do przyszłości kotłowni wyposażonych w kotły konwencjonalne. To wszystko spowodowało, że kotły kondensacyjne osiągnęły także wzrost na poziomie 10-13%. Rynek gazowych kotłów kondensacyjnych w Polsce jest rynkiem już raczej dojrzałym, a wprowadzenie dyrektywy ErP tylko umocniło tę pozycję. Należy dodać jeszcze, że na rynku pojawiły się różne tanie kotły kondensacyjne i tzw. semi-kondensacyjne, które z uwagi na swoją niską cenę, porównywalną do sprzedawanych dotąd kotłów konwencjonalnych, cieszą się dużym powodzeniem.

* Przepływowe podgrzewacze do wody: w tej grupie produktowej widoczna jest już od dłuższego czasu wyraźna tendencja spadkowa, która co prawda wyhamowała w II kwartale, ale w II kwartale 2015 roku spadek rynku można oceniać na poziomie ok. 10% w stosunku do III kwartału 2014 roku. Panuje duża niepewność co do przyszłości tego rynku w kontekście prowadzenia zapisów dyrektywy ErP w przyszłych latach.

* Gazowe kotły stojące:

Kotły stojące kondensacyjne – tendencja utrzymana z ostatnich kwartałów w kierunku stabilnego spadku, mniejszego dla kotłów kondensacyjnych, gdzie sprzedaż utrzymała się mniej więcej na poziomie z 2014 roku, ale w wypadku kotłów konwencjonalnych te spadki wydają się w 3 kwartale większe – na poziomie 7-10%. Warty odnotowania jest wzrost sprzedaży kotłów ze zintegrowanym zasobnikiem, tzw. „lodówek”, który wyniósł szacunkowo 7-10%. Lekki spadek zanotowano także w grupie kotłów olejowych, przy równoczesnym, bardzo silnym kilkudziesięcioprocentowym wzroście sprzedaży olejowych kotłów kondensacyjnych. Dowodzi to praktycznie załamania się sprzedaży olejowych kotłów konwencjonalnych.

* Grzejniki: Według zebranych ocen w grupie produktowej grzejników stalowych III kwartał 2015 r. był zdecydowanie lepszy zarówno od poprzedniego, jak i wyraźnie lepszy od III kwartału 2014 r. Duża sprzedaż w lipcu związana była częściowo z zatowarowaniem dystrybutorów przed sezonem, następnie kontynuacja pomimo wakacji dobrej sprzedaży w sierpniu oraz duża sprzedaż grzejników we wrześniu, co było związane z realizacją zamówień obiektowych i kończenia inwestycji przed jesienią i zimą.

Narastająca różnica w sprzedaży grzejników pomiędzy trzema kwartałami 2014 r. a trzema kwartałami 2015 r. została prawie zniwelowana. Potwierdza się przypuszczenie, że rok 2015 będzie posiadał „klasyczną” sezonowość sprzedaży – słabsze pierwsze półrocze i bardzo dobre drugie (a właściwie przełom 3 i 4 kwartału).

Jeśli chodzi o kanały dystrybucyjne, to niezmiennie rynek jest napędzany przez inwestycje – przede wszystkim budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne, deweloperskie – ale pojawia się także sporo tematów budżetowych oraz komercyjnych. Słabiej wygląda w tym kontekście budownictwo jednorodzinne, co częściowo może wynikać z faktu pewnego czasowego nasycenia rynku w tym zakresie inwestycji, jak i wypierania grzejników przez inne rozwiązania emisji ciepła. Ogólna perspektywa na 2015 r. (cały rynek grzejników) – +/- 2014, z lekkim ryzykiem spadku (1-2%).

Warto zwrócić uwagę, że nie brakuje także opinii o stagnacji na rynku grzejników lub nawet lekkich spadkach, co może się wiązać z kwestią zatowarowania dystrybutorów, a także z dużym udziałem tzw. obiektówek w sprzedaży, co może zaburzać ogólny obraz sytuacji.

* Inne produkty: W grupie pozostałych materiałów instalacyjno-grzewczych zanotowano także wzrosty. Jak zwykle w przypadku dość szerokiej reprezentacji pozostałych grup produktowych, rozbieżności w ocenach są dosyć duże – jednak większość praktycznie sygnalizowała wzrosty na poziomie 10 do 15%. Sygnalizowany jest wzrost zainteresowania rekuperacją i instalacjami wentylacyjnymi. W wypadku indywidualnych inwestycji można zaobserwować wzrost zainteresowania nowszymi rozwiązaniami w systemach instalacyjnych, np. ogrzewaniem powierzchniowym kosztem stosowania grzejników. W grupie kotłów na paliwa stałe brakuje wiarygodnych danych w III kwartale. Zebrane informacje mówią o stagnacji, względnie spadkach na różnym poziomie.

Janusz Starościk, SPIUG

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij