W grudniu 2015 r. „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. zakończą realizację ostatniego z trzech projektów współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. Projekt obejmował swoim zakresem zadania z zakresu modernizacji i budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowy infrastruktury odbioru i oczyszczania ścieków opadowych.

Miejski system sieci deszczowej został wyposażony w nową oczyszczalnię wód opadowych z wylotem do rzeki Brzeźnicy. Oczyszczalnia jest kluczowym elementem systemu płockiej ,,deszczówki” dla centralnej części miasta, który umożliwi oczyszczenie ścieków opadowych odprowadzanych głównie z obszaru Starego Miasta oraz Śródmieścia. Dzięki inwestycji znikną problemy związane z niekontrolowanym odprowadzaniem wód opadowych bez oczyszczenia do rzeki. Obiekt wpłynie pozytywnie na poprawę jakości wód rzeki Brzeźnicy oraz Wisły. Koszt zadania wyniósł 15 542 870,00 zł netto.

W latach 2008-2010 Spółka wybudowała 22,4 km kanalizacji sanitarnej na obszarze osiedli mieszkaniowych Borowiczki i Parcele zlokalizowanych na prawym brzegu Wisły w bezpośredniej jej bliskości. Uzbrojenie terenów w sieć kanalizacji sanitarnej daje mieszkańcom możliwość zlikwidowania często nieszczelnych szamb, przez co zmniejsza się ryzyko zanieczyszczenia gleby i wód podziemnych, poza tym daje komfort korzystania z wody, bez konieczności kontrolowania ilości ścieków nagromadzonych w szambie. Wartość inwestycji to kwota 18 495 336,19 zł netto.

W grudniu 2015 r. zakończy się „Przebudowa kolektora ściekowego „F” metodą bezwykopową”. Zakres inwestycji obejmuje renowację około 3,7 km odcinka jednego z głównych kolektorów ściekowych wraz ze studniami i komorami. Jest to największy i najbardziej obciążony kolektor na terenie miasta. Przebudowa kolektora „F” prowadzona jest metodą bezwykopową w technologii wykorzystującej utwardzany na miejscu ,,rękaw”. Planowany koszt zadania to ok. 14 894 024,50 zł netto.

W celu zapewnienia prawidłowej eksploatacji sieci w ramach projektu dokonano zakupu samochodu specjalistycznego, wyposażonego w urządzenia do czyszczenia sieci oraz w aparaturę diagnostyczną do badania jej stanu. Użytkowanie tego sprzętu pozwoli zmniejszyć ilość odpadów technologicznych powstających w przepompowni oraz na oczyszczalni ścieków w Maszewie. Koszt dostawy samochodu to 1 680 000,00 zł netto.

Cel został osiągnięty! Gospodarka ściekowa w Płocku została uporządkowana, co z pewnością przyczyni się do poprawy jakości środowiska w zakresie ochrony wód powierzchniowych i gruntowych. Wyeliminowane zostaną nieszczelne szamba i niesprawne systemy odbioru ścieków bytowo-gospodarczych. Podniesie się również atrakcyjność inwestycyjna terenów oraz nastąpi poprawa warunków sanitarnych życia mieszkańców. Dzięki realizacji Projektu aglomeracja Płock spełniła na swoim obszarze europejskie normy odnoszące się do gospodarki ściekowej.

Krason208logoOK

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij