W dobie budownictwa energooszczędnego oraz pasywnego na szczególną uwagę zasługują gruntowe wymienniki ciepła. Pomijając rozwiązania nieprzebadane, bez atestów PZH czy rekomendacji ITB, które ukazały się na polskim rynku w przeciągu ostatnich kilku lat, obecnie na rynku krajowym dostępnych jest kilka rozwiązań GWC, w tym wymienniki przeponowe typu rurowego oraz wymienniki bezprzeponowe płytowe oraz żwirowe.

Rezultaty

Wybierając GWC, należy zwracać szczególną uwagę na uzyskiwane rezultaty:

* potwierdzoną badaniami efektywność energetyczną,

* efektywność w redukcji niekorzystnych dla zdrowia mikroorganizmów,

* jakość powietrza za GWC

oraz dodatkowe kwestie:

* powierzchnię niezbędną do montażu wymiennika,

* możliwość montażu w obrysie fundamentowym, a także pod płytami fundamentowymi budynków czy pod parkingami.

Dobry wymiennik powinien zagwarantować wysoko skuteczne oczyszczanie powietrza przepływającego przez GWC, znaczną redukcję stężenia bakterii i grzybów w powietrzu po przejściu przez wymiennik. Ponadto pełni funkcję zabezpieczenia rekuperatora przed szronieniem oraz oblodzaniem w sezonie zimowym (temperatura za GWC nie powinna być niższa od 0°C).

W sezonie letnim natomiast ma za zadanie wspomóc utrzymanie komfortowego mikroklimatu w wentylowanych pomieszczeniach poprzez dostarczenie chłodnego i osuszonego powietrza (temperatura za GWC latem powinna zawierać się w przedziale 15÷18°C).

Pro-Vent209-2

Prawie bez oporu…

Z szerokiej oferty dostępnych na rynku rozwiązań jedynie nieliczne są w stanie sprostać powyższym wymaganiom. Na szczególną uwagę zasługuje bezprzeponowy płytowy GWC firmy Pro-Vent, który został odpowiednio skonstruowany pod względem uzysku wysokich parametrów energetycznych oraz, co jest bardzo ważne, charakteryzuje się małymi oporami pneumatycznymi (mającymi wpływ na małe zużycie energii elektrycznej przez wentylatory).

Wartością dodaną wymiennika płytowego jest fakt, iż może on w okresie zimowym, poza ogrzewaniem, dodatkowo dowilżać przepływające powietrze, które ma bezpośredni kontakt z gruntem. W okresie letnim natomiast podczas schładzania powietrza może dochodzić do kondensacji i wykraplania pary wodnej, co jest zjawiskiem korzystnym, powoduje bowiem osuszanie powietrza. Jednocześnie kondensat wsiąka do podłoża GWC, nie powodując groźnych zastoin jak w wymiennikach rurowych i nie ma wymogu wykonywania dodatkowych instalacji odwodnieniowych.

Ciężko doszukiwać się wad powyższego rozwiązania, nawet okresowy wysoki poziom wód gruntowych nie stanowi przeszkody do montażu GWC bezprzeponowego płytowego. Na terenach, gdzie istnieje realne zagrożenie zalania wymiennika, proponuje się wykonanie instalacji drenażowej pod powierzchnią podsypki. Wówczas nawet przy okresowym wysokim poziomie wód gruntowych wymiennik jest zabezpieczony i możliwa jest jego ciągła praca.

Potwierdzone atestami

Niezwykle ważna jest posiadana przez producenta dokumentacja potwierdzająca parametry pracy, efektywność energetyczną, warunki i sposób montażu w postaci Rekomendacji Technicznej ITB (Instytutu Techniki Budowlanej), Atestów PZH itp. Powinny to być dokumenty, które odnoszą się do kompletnego rozwiązania, jakim jest gruntowy wymiennik ciepła. Ważne, aby parametry deklarowane przez producenta GWC były potwierdzone przez niezależną instytucję badawczą. Posiadana dokumentacja, w szczególności przy większych realizacjach, znacznie przyspieszy i uprości czynności formalne, jakie są w tych przypadkach niezbędne do wykonania.

Pro-Vent209-1

Współpraca wskazana

Gruntowy wymiennik ciepła może współpracować z centralami typowo wentylacyjnymi wyposażonymi w rekuperator (odzysk ciepła) oraz z wbudowanym by-passem (możliwa praca bez odzysku ciepła w sezonie letnim). Większa część z dostępnych na rynku GWC musi być okresowo wyłączana w celu regeneracji złoża, w związku z czym niezbędne jest wykonanie dodatkowej przepustnicy zewnętrznej przełączającej pomiędzy GWC a czerpnią ścienną (pomijanie wymiennika). Wymogu takiego nie ma płytowy gruntowy wymiennik ciepła, który jest przeznaczony do pracy ciągłej, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.

Kolejną charakterystyczną cechą wydajnych (wysokosprawnych) gruntowych wymienników ciepła przeznaczonych do współpracy z wymiennikami central jest praktycznie stała temperatura nawiewu w okresie grzewczym. Jest ona około 1÷3°C niższa od temp. powietrza wywiewanego. W związku z powyższym uzasadniona jest rezygnacja z nagrzewnic powietrza nawiewanego. Straty wentylacyjne mogą być ograniczone do minimum.

Odpowiednio dobierane gruntowe wymienniki ciepła mogą współpracować również z centralami wyposażonymi w pompy ciepła. Takie połączenie może pełnić funkcję podstawowego (monowalentnego) lub uzupełniającego (biwalentnego) źródła ogrzewania i chłodzenia budynków, które charakteryzują się niskim zapotrzebowaniem na energię grzewczą. Stabilna temperatura powietrza za GWC gwarantuje wysokoefektywną i sprawną pracę pompy ciepła zabudowanej w centrali wentylacyjnej.

Powietrze dostarczane z wymiennika gruntowego w pierwszej kolejności trafia na rekuperator w centrali wentylacyjnej, gdzie następuje odzysk ciepła, natomiast wywiew powietrza z pomieszczeń po przejściu przez rekuperator trafia na wymiennik pompy ciepła, gdzie odbierana jest pozostała porcja energii (oprócz ciepła jawnego mamy tutaj do czynienia z ciepłem utajonym – kondensacja pary wodnej zawartej w powietrzu wywiewanym). W konsekwencji energia przekazywana jest wraz z czynnikiem obiegowym na sprężarkę PC, a w dalszej części na skraplacz, za pośrednictwem którego przygotowywane jest powietrze (ogrzewane w zimie/chłodzone w lecie – praca w rewersji).

Urządzenia wentylacyjne z pompami ciepła mogą zostać rozbudowane o dodatkowy moduł przygotowujący czynnik grzewczy wodny, który może być wykorzystywany do celów c.w.u., jak również do ogrzewania niskotemperaturowego powierzchniowego c.o.

Za pośrednictwem GWC cały układ pracuje przy bardzo wysokim średnio sezonowym współczynniku efektywności pracy SPF = 4,5-5,5 (w centralach z pompami ciepła z płynną regulacją wydajności DC Inverter).

Zastosowanie

Centrale z pompami ciepła Mistral Max wykorzystywane w mniejszych instalacjach (budownictwo jednorodzinne oraz nieduże obiekty użyteczności publicznej), które w układzie z GWC płytowym stanowią układ GEO-Klimat Komfort, posiadają wbudowaną automatykę stałoprzepływową, która reguluje pracą wentylatorów w centrali, umożliwiając bezproblemową pracę urządzenia w zależności od funkcji, jaką aktualnie realizuje ogrzewanie/chłodzenie.

Energooszczędne rozwiązanie, jakim jest GEO-Klimat Komfort, umożliwia wytworzenie taniej energii grzewczej oraz chłodniczej w zależności od strumienia transportowanego powietrza. Przykładowa średnia ilość energii grzewczej dostarczanej przez centrale Mistral Max w sezonie grzewczym to 6500-15 000 kWh (dla V = 400-1200 m3/h).

Opisywany system gwarantuje również maksymalną redukcję strat wentylacyjnych poprzez wysoką sprawność odzysku ciepła na instalowanych w centralach przeciwprądowych płytowych wymiennikach ciepła.

Sprawdzone rozwiązania

Gwarancją skutecznej oraz efektywnej pracy układu jest wykorzystanie sprawdzonych rozwiązań. Firma Pro-Vent w ostatnich kilku latach (od 2008 r.) skonstruowała i szczegółowo przeanalizowała pracę, po czym wprowadziła do oferty centrale grzewczo-klimatyzacyjno-wentylacyjne z wbudowanymi PC. Urządzenia w połączeniu z wysokowydajnym dolnym źródłem ciepła (GWC Provent GEO) stanowią ultraenergooszczędne systemy realizujące funkcje ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji obiektów.

Opisywane rozwiązania spełniają aktualne wymogi zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z ostatnią zmianą z dnia 5 lipca 2013 r.

Paweł Malcherczyk

Pytanie do…

Dlaczego warto zastosować GWC i centralę z pompą ciepła?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij