Poniższy artykuł przybliża temat elementów wchodzących w skład kompletnego systemu przyłącza gazowego. Poruszę też kilka kwestii, które być może ułatwią zrozumienie trochę zawiłych spraw związanych z instalacjami gazowymi.

Ze względów bezpieczeństwa, które wymagane są przy pracach związanych z gazem ziemnym, sprawą nadrzędną jest wykonanie prawidłowego projektu, montażu przez uprawnione osoby oraz, a może przede wszystkim, wykonanie instalacji z materiałów, które do minimum ograniczają ryzyko awarii.

Wykonanie przyłącza gazowego może trwać nawet sześć miesięcy, więc warto znać wszystkie formalności z tym związane. Zamieszczony schemat w łatwy sposób przedstawia, co kolejno inwestor musi zrobić, aby stać się szczęśliwym posiadaczem gazu. Jednocześnie, w dalszej części artykułu, zwrócę uwagę na kilka spraw, które warte są uszczegółowienia.

Wykonanie przyłącza gazowego - postępowanie

Kto wykonuje przyłącza?

Zespół gazowy na przyłączu należy do dystrybutora gazu (np. Polskiej Spółki Gazownictwa), który jest odpowiedzialny za jego eksploatację i który określa jego parametry oraz wyposażenie. Dystrybutor (np. PSG) zleca firmie zewnętrznej wykonanie przyłącza wraz zespołem gazowym na przyłączu. Tylko znikoma część przyłączy jest budowana bezpośrednio przez PSG, większość natomiast wykonują niezależne firmy na podstawie zlecenia.

Zakłady gazownicze mają listy licencjonowanych podwykonawców uprawnionych do prowadzenia robót przy sieci gazowej. Do zrobienia instalacji na posesji i w domu można również wybrać firmę z rejestru, który prowadzi gazownia. Ostatnie wymienione firmy nie mają licencji, ale posiadają odpowiednie kwalifikacje, które pozwalają im wykonywać instalacje. Wybierając firmę z danego regionu, inwestor ma też pewność, że zna ona lokalne wymagania zakładu gazowniczego, co w znacznym stopniu ułatwia pomyślne zrealizowanie inwestycji.

Umowa przyłączeniowa do sieci zawiera termin wykonania przyłącza oraz odbioru gazu. Oznacza to, ni mniej, ni więcej, iż do tego terminu inwestor nie tylko powinien przygotować instalację i zgłosić odbiór techniczny, ale przede wszystkim rozpocząć odbiór gazu. Termin ten jest często traktowany, zwłaszcza przez nowicjuszy, jako wyłącznie formalny. Tymczasem za niedotrzymanie terminów podanych w umowie grożą kary, zwykle wyszczególnione w tychże umowach.

Zapłaci je zakład, który nie zbuduje w terminie przyłącza, albo inwestor, jeżeli nie zrobi instalacji odbiorczej i nie zacznie pobierać gazu. Warto więc przypomnieć inwestorowi, kiedy widzimy już, że nie ma szans na dotrzymanie terminu, aby zwrócił się z podaniem do dystrybutora zawierającym wyjaśnienie powodów zwłoki oraz prośbę o przesunięcie terminu. W innym przypadku może on być pewien, iż zakład gazowniczy potraktuje rygorystycznie to zaniedbanie i wyegzekwuje karę.

Gazomierz w skrzynce Palczewska-Lada211fot3

Dobór odpowiedniej aparatury uzależniony jest oczywiście od wielu czynników, które podane są w warunkach technicznych wydawanych przez dystrybutorów gazu dla danej instalacji. W Polsce największym dystrybutorem gazu ziemnego jest Polska Spółka Gazownictwa.

Warunki, jakie wydają, informują m.in. o miejscu przyłączenia urządzeń, instalacji lub sieci oraz o ich parametrach technicznych, parametrach technicznych przyłącza do sieci dystrybucyjnej, minimalnym i maksymalnym ciśnieniu dostarczania i odbioru paliwa gazowego, wymaganiach dotyczących układu pomiarowego oraz miejscu jego instalowania, mocy przyłączeniowej oraz o rozgraniczeniach własności systemu dystrybucyjnego PSG i instalacji, urządzeń lub sieci przedmiotu przyłączanego.

Aby ułatwić pracę instalatorom, producenci armatury posiadają specjalne programy, które pomogą wybrać odpowiednie rozwiązanie dla wymagań, które rozpisała nam gazownia. Wiele wariantów całych schematów przyłączy gazowych mają na swojej stronie producenci kompletnych systemów przyłączy. W łatwy sposób, zaznaczając odpowiednie pola w stworzonym konfiguratorze, tworzy gotowe rozwiązanie. Stworzony schemat możemy zapisać lub wydrukować.

Rury i reduktor

Obecnie wszystkie szafki gazowe montuje się, o ile jest to możliwe, w linii ogrodzenia. Rury gazowe stosowane pod ziemią wykonane są z polietylenu (PE), który nie może być stosowany bez osłony nad ziemią. Dlatego, aby instalacja gazowa była bezpieczna i wykonana zgodnie z przepisami, należy zastosować prefabrykowane przyłącze gazowe do budynku. W przeważającej części Polski stosuje się podejście stalowe, aby doprowadzić gaz do zaworu głównego.

Składa się ono z przejścia z rury PE na rurę stalową umieszczonego pod ziemią i preizolowanej rury doprowadzającej gaz do zaworu. Stosuje się również kolumny przyłącza, w których rura PE osłonięta rurą osłonową wychodzi nad ziemię. W przypadku wątpliwości, jakie rozwiązanie jest dopuszczone w danym rejonie Polski, bezpieczniej jest stosować preizolowane podejścia stalowe dopuszczone w całym kraju.

Za zaworem głównym montowany jest reduktor, który dostarcza gazownia. W tym miejscu kończy się przyłącze gazu będące w gestii rejonowego zakładu gazowniczego i rozpoczyna się instalacja odbiorcza.

Warto również zwrócić uwagę, że w przypadku tzw. przyłączy domowych, czyli zespołów gazowych na przyłączu o przepływie do 6 m3/h, które zasilają obiekty typu domy jednorodzinne, przyłącze kończy się na kurku głównym, przed reduktorem. Oznacza to, iż pozostała część instalacji nie podlega bezpośrednio Polskiej Spółce Gazownictwa.

Wyjątek stanowi reduktor i gazomierz, które są montowane bezpośrednio przez PSG i stanowią jej własność. Cała pozostała część instalacji, a więc zarówno skrzynka, jak i monozłącze, pozostają w gestii inwestora. Niestety poszczególne oddziały PSG mają do tego tematu różne podejście. Coraz częstszy jest obecnie montaż całej szafki przez gazownie i fakt zlecania wykonania przyłącza z powierzonego materiału zewnętrznym firmom instalacyjnym.

Warto więc, aby inwestor dopytał się przy podpisywaniu umowy, jakie ma możliwości. Może się bowiem okazać, że nie musi mieć żółtej skrzynki, którą montuje PSG w ramach wygranego przetargu, gdzie najczęściej głównym i jedynym kryterium jest najniższa cena. Być może istnieje szansa, aby nabyć skrzynkę, która będzie pasować np. do ogrodzenia.

W kolejnym artykule omówię m.in. monozłącza, podejścia stalowe, szafki na zawór.

Katarzyna Łada-Palczewska

Ilustracje z archiwum firmy Weba.

Jedna myśl na temat “Instalacje gazowe – przyłącze do budynku

  • 30 września 2018 o 16:40
    Permalink

    Witam posiadam rury 7cm srednica 3mm scianka oblane plastikiem jaka jest cena za metr i jak one sie nazywaja kiedys je stosowano na przyloncza gazowe.prosze o pomoc

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij