Instalacja miedziana zaciskowa gazowa w pomieszczeniu mieszkalnym

Czy instalacja gazowa miedziana zaciskowa może być prowadzona także przez pomieszczenia mieszkalne? Będę wdzięczna za rozwiązanie wątpliwości wynikających z niejednoznacznego dla mnie brzmienia przepisów, tj. § 163. ust. 1a i 4 oraz § 164. ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Krystyna Śmigrodzka

Szanowna Pani,

Przed sprecyzowaniem odpowiedzi na zadane pytanie chciałbym przypomnieć definicje oraz określania, które przywołuje wspomniane w pytaniu Rozporządzenie Ministra Infrastruktury (stan prawny na dzień 31.12.2015 r.):

  1. Pomieszczenie mieszkalne – należy przez to rozumieć pokoje w mieszkaniu, a także sypialnie i pomieszczenia do dziennego pobytu ludzi w budynku zamieszkania zbiorowego.
  2. Pomieszczenia pomocnicze – należy przez to rozumieć pomieszczenie znajdujące się w obrębie mieszkania lub lokalu użytkowego służące do celów komunikacji wewnętrznej, higieniczno-sanitarnych, przygotowywania posiłków, z wyjątkiem kuchni zakładów żywienia zbiorowego, a także do przechowywania ubrań, przedmiotów oraz żywności.
  3. §163 p. 1a – Przewody instalacji gazowej powinny być wykonane w sposób zapewniający spełnienie wymagań szczelności i trwałości określonych w Polskiej Normie dotyczącej przewodów gazowych dla budynków.
  4. §163 p. 4 – W budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, budynkach w zabudowie zagrodowej i budynkach rekreacji indywidualnej przewody instalacji gazowej, a w pozostałych budynkach tylko przewody za gazomierzami lub odgałęzieniami prowadzącymi do odrębnych mieszkań lub lokali użytkowych, powinny być wykonane z rur, o których mowa w ust. 2, łączonych również z zastosowaniem połączeń gwintowanych lub z rur miedzianych łączonych przez lutowanie lutem twardym. Dopuszcza się stosowanie innych sposobów łączenia rur, jeżeli spełniają one wymagania szczelności i trwałości.
  5. §164 p. 1 – Przewodów instalacji gazowych nie należy prowadzić przez pomieszczenia mieszkalne oraz pomieszczenia, których sposób użytkowania może spowodować naruszenie stanu technicznego instalacji lub wpływać na parametry eksploatacyjne gazu.
  6. §164 p. 2 – Zabrania się prowadzenia przez pomieszczenia mieszkalne przewodów instalacji gazowej z zastosowaniem połączeń gwintowanych, a także z zastosowaniem innych sposobów łączenia rur, jeżeli mogą one stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców.

System Profipress Gas został dopuszczony do stosowania w instalacjach gazowych wewnętrznych, ponieważ spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa i szczelności określone w polskich przepisach dotyczących wewnętrznych instalacji gazowych. Dokumentem technicznym określającym parametry techniczne Profipress Gas jest Aprobata Techniczna AT/2009/04/06 wydanie II z 2015. Produkt został objęty certyfikacją przez uprawomocnioną jednostkę certyfikującą, tj. Instytut Nafty i Gazu w Krakowie, który wydał certyfikat o numerze 20/10 oraz 19/10.

W związku z powyższym możemy potwierdzić, że Profipress Gas spełnia wymagania określone w §163. p. 1a oraz p. 4.

Jeżeli zachodzą racjonalne przesłanki eksploatacyjne, wynikające ze sposobu użytkowania pomieszczenia mieszkalnego, np. pokoju lub dziennego salonu, które mogą wpływać negatywnie na działanie instalacji prowadzonej w tymże pomieszczeniu, to niezależnie, z jakiego materiału lub w jaki sposób będzie wykonywana instalacja, nie powinno się montować żadnej instalacji gazowej.

Dobrą i ogólnie przyjętą zasadą stosowaną przez projektantów oraz instalatorów jest prowadzenie instalacji gazowych z pominięciem sypialni i pokoi, a zwłaszcza pokoi dziecięcych, gdzie instalacja gazowa może stanowić potencjalny element do podwieszania elementów do gier i zabaw.

Zdarzają się jednak przypadki, że konstrukcyjnie układ mieszkania wymusza prowadzenie instalacji przez pokój lub salon. W takiej sytuacji prowadzi się instalację z minimalną ilością połączeń (z wykluczeniem połączeń gwintowanych) i w miejscach, gdzie istnieje najmniejsze prawdopodobieństwo uszkodzenia ciągu przewodów gazowych.

W takich sytuacjach nie następuje naruszenie §164 p.1 oraz p. 2 cytowanego na wstępie Rozporządzenia.

Z poważaniem,

Tomasz Hyla

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij