Zgodnie z obowiązującymi przepisami do wykonywania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych możemy stosować rury ze stali czarnej oraz rury miedziane w stanie twardym wykonane zgodnie z normą PN-EN 1057, w których grubość ścianki nie może być mniejsza niż 1 mm.

Rury miedziane są powszechnie stosowane przez instalatorów ze względu na walory estetyczne, zdecydowanie mniejsze gabaryty rur oraz szeroko znane i łatwe do wykonania techniki połączeń poszczególnych odcinków instalacji gazowej.

Instalator może zastosować dwie metody połączeń rurowych:

* z zastosowaniem łączników lutowanych na twardo;

* z zastosowaniem łączników zaprasowywanych.

Obie te metody są wymienione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. nr 75 poz. 690 z 2002 r., z późniejszymi zmianami). Metoda lutowania na twardo jest wymieniona wprost, natomiast metoda zaprasowywania jest ujęta ogólnie jako metoda, która ma spełniać wymagania szczelności i bezpieczeństwa określone w polskich normach dotyczących instalacji gazowych.

Łącznik zaprasowywany do instalacji gazowych po przebyciu badań i procesu certyfikacji powinien posiadać wymagane prawem oznaczenia (najczęściej na opakowaniu jednostkowym i/lub bezpośrednio na złączce) zawierające m.in. informacje o numerze Krajowej Deklaracji Zgodności, numerze Aprobaty Technicznej i numerze Certyfikatu oraz podstawowe dane techniczne. O ile instalacja gazowa wykonywana z rur stalowych czarnych łączonych poprzez spawanie nie ma ograniczeń odnośnie do miejsca zastosowania, to instalacja z miedzi takie ograniczenia posiada.

Wśród instalatorów wątpliwości budzi stosowanie miedzi za gazomierzem zamontowanym na klatce schodowej budynku wielorodzinnego. Paragraf 163, punkt 4 noweli wspomnianego wyżej rozporządzenia podaje, że można stosować miedź za gazomierzem lub za odgałęzieniem do odrębnego lokalu. Jednocześnie to samo rozporządzenie umożliwia montaż gazomierza na klatce schodowej.

Trudno więc dopatrzyć się we wspomnianych przepisach ograniczeń dotyczących opisywanego wyżej rozwiązania. Podobną interpretację przepisów można odszukać w publikacjach specjalistycznych dotyczących zastosowania instalacji miedzianych.

zastosowanie instalacji miedzianych

Kolejnym źródłem wątpliwości, które wstrzymuje prowadzenie przewodów miedzianych za gazomierzami na klatkach schodowych, jest punkt 5 tego samego paragrafu, który zabrania prowadzenia rur miedzianych na zewnętrznej ścianie budynku. Wprowadzenie takiego ograniczenia spowodowane zostało faktem zapewnienia takich warunków, aby różnica temperatury między powietrzem zewnętrznym a temperaturą przesyłanego gazu nie powodowała wykraplania się pary wodnej na powierzchni przewodu i nie powodowała przyspieszonej korozji rury. W takim rozumieniu ściana oddzielająca lokal od klatki schodowej (ogólnodostępnego korytarza) nie jest ścianą zewnętrzną budynku. Nie ma więc zakazu stosowania rur miedzianych.

Gazowe instalacje z rur miedzianych połączone łącznikiem zaprasowywanym bardzo często stosowane są w trakcie remontów starych zasobów mieszkaniowych oraz podczas wymian uszkodzonych/zużytych instalacji w budynkach zamieszkałych, gdzie istnieją ograniczenia w stosowaniu otwartego ognia. Należy jednak pamiętać, aby poszczególne elementy instalacji posiadały widoczne oznaczenie rury (możliwość sprawdzenia grubości ścianki), jak też fabryczne oznaczenie wizualne łącznika w postaci żółtej kropki, co jest gwarancją, że łącznik ma żółty o-ring uszczelniający odpowiedni dla instalacji gazowych. Spełnienie tego warunku pozwoli na bezproblemowy odbiór instalacji gazowej podczas próby ciśnieniowej przez odpowiednie służby techniczne przed napełnieniem instalacji gazem.

Kazimierz Zakrzewski

Literatura:

  1. „Instalacje wodociągowe, ogrzewcze i gazowe, chłodnicze, klimatyzacyjne, gazów medycznych oraz próżni wykonane z rur miedzianych i stopów miedzi. Wytyczne stosowania i projektowania” PCPM 2013.
  2. Rozporządzenie w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 12.04.2002 r. (Dz. U. nr 75/02 poz. 690).
  3. www.akademiamiedzi.pl, www.instalacjezmiedzi.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij