Kontynuując tematykę renowacji rurociągów z zastosowaniem technologii tzw. rękawów, w dzisiejszym odcinku przedstawimy Państwu różne ich typy.

Primus Line

Pierwszą z technologii wykorzystujących tzw. rękawy w renowacji rurociągów, którą chcielibyśmy dziś opisać, jest Primus Line. Jest to elastyczny rękaw do wysokiego ciśnienia cechujący się bardzo dużą wytrzymałością. Ze względu na wielowarstwową konstrukcję rękaw posiada niewielką grubość ścianki. Warstwę zewnętrzną wykładziny stanowi powłoka PEHD odporna na ścieranie. Warstwa środkowa wykonana jest z jednolitego (jedno- lub dwuwarstwowego) włókna kewlarowego, natomiast warstwa wewnętrzna wykonana jest z polietylenu PE. Rękaw Primus Line nie wymaga sklejania z istniejącym rurociągiem oraz posiada konstrukcję samonośną.

Transportowane media to: woda, gaz, olej.

Zalety:

– wytrzymały na wysokie ciśnienia robocze transportowanego medium,

– system samonośny,

– przewód elastyczny, można go zginać do 45o,

– zakres średnic: do DN2500 mm,

– temperatura transportowanego medium: do 60oC,

– żywotność rękawa: ok. 50 lat,

– rękaw może być transportowany w jednym odcinku o długości 4500 m.

Wady:

– wysoki koszt technologii,

– skomplikowana technologia montażu.

Cwiertnia212-1

Cwiertnia212-2

Phoenix

Phoenix to elastyczny rękaw tkaninowy (z włókniny poliestrowej) ze szwem, z powłoką wewnętrzną z polietylenu PE-LD. Rękaw nasączony jest żywicą epoksydową lub poliestrową, dzięki czemu ograniczona zostaje redukcja średnicy wewnętrznej regenerowanego rurociągu przy zachowaniu właściwości wytrzymałościowych (wysoka wytrzymałość na rozciąganie, obniżone pełzanie, stabilność termiczna oraz wysoka odporność na ścieranie).

Zanurzony w żywicy rękaw zostanie wciągnięty do bębna rewersyjnego, a następnie za pomocą ciśnienia rękaw zostanie wepchnięty do rurociągu poddawanego renowacji. Po wprowadzeniu rękawa do rurociągu jest on utwardzany poprzez odpowiednie ciśnienie i temperaturę.

Zalety:

– zastosowanie do wszystkich mediów,

– zakres średnic: DN 100 ÷ DN 1000 mm,

– zastosowanie dla rurociągów o przekroju kołowym, jajowym, owalnym i specjalnym,

– długość odcinka poddawanego renowacji: do 500 mm,

– możliwość pokonywania łuków,

– nieograniczony czas przetrzymania suchego materiału,

– nieskomplikowana technologia.

Wady:

– wysoki koszt renowacji.

Poltec

Poltec to rękaw impregnowany żywicami poliestrowymi. Stosuje się do renowacji rurociągów ciśnieniowych i grawitacyjnych o dowolnych średnicach i przekrojach w zakresie DN 150 ÷ DN 2000 mm. Rękaw Poltec jest zamknięty od strony wewnętrznej i zewnętrznej foliami PUR, PE lub PP, co zapobiega wypływowi żywicy z rękawa i zapewnia uzyskanie zakładanych własności mechanicznych rękawa po utwardzeniu. Ponadto żywica nie stanowi zagrożenia dla środowiska.

Zalety:

– szeroki zakres zastosowania,

– żywotność rękawa: ok. 50 lat,

– długość odcinka poddawanego renowacji: do 350 m,

– krótki czas renowacji (do 200 m/dobę),

– nieskomplikowana technologia.

Wady:

– wysoki koszt renowacji.

Saertex Liner

Jest to rękaw elastyczny, wykonany z włókna szklanego, nasączony żywicą poliestrową lub winylową (w zależności od agresywności ścieków), zaopatrzony po stronie wewnętrznej i zewnętrznej w osłonę z folii poliestrowej. Utwardzona wykładzina pełni rolę kanału zastępczego, wzmacnia pęknięcia, wypełnia ubytki, uszczelnia oraz zapobiega infiltracji wód gruntowych do kanału i eksfiltracji ścieków do gruntu.

Rękaw Saertex Liner stosowany jest do bezwykopowej renowacji sieci kanalizacyjnych z rur: kamionkowych, betonowych, żelbetowych, żeliwnych, stalowych i z tworzyw sztucznych.

W celu montażu rękawa w kanale – do naprawianego odcinka wciąga się wstęgę z folii PVC, która zapewnienia poślizg wprowadzanego rękawa. Następnie, za pomocą wciągarki wprowadza się do kanału rękaw w stanie spłaszczonym. Do jednej z końcówek rękawa doprowadzane jest sprężone powietrze aż do osiągnięcia określonego ciśnienia, dzięki czemu rękaw szczelnie przylgnie do ścianek istniejącego rurociągu. W celu utwardzenia rękawa przepuszcza się przez niego mieszaninę sprężonego powietrza i suchej pary wodnej o określonym ciśnieniu i temperaturze.

Zalety:

– dokładne dopasowanie do ścianek remontowanego kanału,

– zakres średnic: DN 150 ÷ DN 1200 mm,

– krótki czas wykonywania renowacji.

Wady:

– ograniczony zakres stosowania,

– wysoki koszt renowacji.

Reno Tech

Reno Tech to z kolei elastyczny rękaw wykonany z włókniny poliestrowej o strukturze filcowej absorbującej żywice, pokryty elastyczną powłoką poliuretanową, polietylenową lub PCV. W zależności od potrzeb włóknina o strukturze filcowej może być nasączona żywicą poliestrową, epoksydową lub winylową. Podobnie jak w przypadku innych typów rękawów, utwardzona wykładzina pełni rolę rurociągu zastępczego, wzmacnia pęknięcia, wypełnia ubytki oraz uszczelnia, zapobiegając infiltracji i eksfiltracji.

Zalety:

– dokładne dopasowanie do kształtu odnawianego rurociągu,

– krótki czas wykonywania renowacji.

Wady:

– skomplikowana technologia.

Cwiertnia212-4

Technologie ciasnopasowane

Do technologii ciasnopasowanych (Close – Fit) zalicza się metody odnowy przewodów, w których po zakończeniu odnowy powłoka renowacyjna ściśle przylega do wewnętrznej powierzchni odnawianego przewodu. Technologie te stosuje się do renowacji przewodów kanalizacyjnych, wodociągowych, gazowych oraz instalacji przemysłowych. Technologię tę, ze względu na sposób wprowadzania rury renowacyjnej do odnawianego rurociągu, podzielić można na dwie zasadnicze grupy:

– Uliner / Compact Pipe / Rauliner / Omega Liner,

– Swagelining.

Uliner / Compact Pipe / Rauliner / Omega Liner

Technologia Uliner, Rauliner, Compact Pipe lub Omega Liner (w zależności od producenta rury renowacyjnej) polega na wprowadzeniu do istniejącego rurociągu poddawanego renowacji rury PEHD o przekroju poprzecznym w kształcie litery „C”, dzięki czemu zmniejszają się jej wymiary gabarytowe, co ułatwia wciągnięcie jej do wnętrza naprawianego przewodu.

Końce rury wyposażone są w odpowiednie końcówki podłączeniowe, którymi do jej wnętrza doprowadzana jest najpierw gorąca para wodna, a następnie sprężone powietrze.

Para wodna (poprzez odpowiednio długi proces nagrzewania) powoduje termiczny proces rewersji, tj. wyzwala „pamięć kształtu” tworzywa, na skutek czego rura powraca do jej pierwotnego, okrągłego kształtu. Sprężone powietrze sprawia, że uplastyczniona rura rozszerza się i zaczyna się stykać z wewnętrzną powierzchnią odnawianego rurociągu na całym jego obwodzie oraz schłodzenie uplastycznionej wykładziny, uzyskując w ten sposób efekt ciasnego pasowania. Po schłodzeniu do temperatury otoczenia uzyskuje się nowy przewód osadzony w starym rurociągu.

Dzięki znacznej podatności rury na zginanie można ją wprowadzić do odnawianego rurociągu poprzez niewielkich wymiarów komorę roboczą (nadawczą) oraz studzienki i komory kanalizacyjne.

Metoda ta umożliwia renowację rurociągów w zakresie średnic od 100 do 500 mm.

Zalety:

– uzyskanie 100% szczelności przewodu,

– łatwy transport wykładziny,

– nieznaczna redukcja przekroju poprzecznego odnawianego rurociągu,

– wysoka elastyczność umożliwia wprowadzanie rury na łukach gładkich bez konieczności wykonywania w tych miejscach wykopów,

– krótki czas realizacji inwestycji,

– minimalny zakres robót ziemnych,

– ograniczona ingerencja w środowisko naturalne,

– małe prawdopodobieństwo uszkodzenia istniejącej infrastruktury podziemnej,

– możliwa jest renowacja starych rurociągów z żeliwa, stali, betonu, kamionki czy azbestu.

Wady:

– wymaga specjalistycznego usprzętowienia,

– ograniczony zakres stosowania (DN 100 ÷ 500 mm),

– nie poprawia właściwości mechanicznych kanału.

Swagelining

Technologia ta polega na ciasnym osadzeniu wykładziny PEHD we wnętrzu starego rurociągu. W odróżnieniu od technologii Uliner – wykładzinę w metodzie Swagelining stanowi standardowa rura polietylenowa. Podstawową cechą tej technologii jest odkształcenie wykładziny polegające na czasowym zmniejszeniu średnicy z jej jednoczesnym wydłużeniem, co ma na celu umożliwienie wprowadzenia przygotowanego odcinka wykładziny do wnętrza starego rurociągu.

W tym celu standardowe rury polietylenowe o średnicy zewnętrznej nieznacznie większej od średnicy wewnętrznej odnawianego rurociągu przeciągane są przez pierścień redukcyjny, tzw. „ciągadło”, w wyniku czego następuje redukcja jej przekroju poprzecznego. Odkształcona czasowo wykładzina może być bez trudu przeciągnięta przez rurociąg poddawany renowacji. Proces ten odbywa się pod stałą kontrolą siły wciągającej, co chroni materiał PE przed przeciążeniem i zerwaniem.

Po zakończeniu instalacji wykładziny w starym rurociągu – rura (wykładzina) odkształcona w pierwszym etapie procesu zostaje odciążona poprzez odłączenie wciągarki. Występujące w rurze naprężenia wewnętrzne powodują samoistny powrót rury do wymiarów początkowych, co powoduje ścisłe przyleganie nowej rury PEHD do ścianek starego rurociągu. W ten sposób uzyskiwany jest efekt „ciasnego pasowania”.

Z uwagi na specyfikę montażu wykładziny technologia Swageliningu wykorzystywana jest do renowacji odcinków prostoliniowych o średnicach DN 100 ÷ 1200 i długości do 500 m.

Zalety:

– uzyskanie 100% szczelności przewodu,

– nieznaczna redukcja przekroju poprzecznego odnawianego rurociągu,

– krótki czas realizacji inwestycji,

– ograniczona ingerencja w środowisko naturalne,

– szerokie spektrum zastosowania w zakresie średnic (DN 100 ÷ 1200 mm),

– małe prawdopodobieństwo uszkodzenia istniejącej infrastruktury podziemnej,

– możliwa jest renowacja starych rurociągów z żeliwa, stali, betonu, kamionki czy azbestu.

Wady:

– ograniczony zakres stosowania wyłącznie do odcinków prostoliniowych,

– większe niż w przypadku Uliner zajęcia terenu pod komory robocze (nadawcze).

Roman Ćwiertnia

Tomasz Ćwiertnia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij