Analizując ułomność instalacji wentylacji mechanicznej i gruntowego wymiennika ciepła, wynika ona zazwyczaj z błędów wykonawczych. Główną przyczyną jest brak dostosowania się do zaleceń producentów oraz sposobu montażu urządzeń.

Jeśli instalacja wydaje dziwne dźwięki, przyczyną może być wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej niezgodnie z projektem. Zastosowanie zbyt małych przekrojów kanałów wentylacyjnych skutkuje zwiększeniem prędkości przepływającego powietrza. Szum na anemostacie może powodować brak przepustnicy regulacyjnej na kanale dolotowym. Aby zminimalizować szumy instalacji wentylacyjnej, stosujemy przewody elastyczne, charakteryzujące się wyższą dźwiękochłonnością niż przewody sztywne. Odcinek kanału elastycznego przed anemostatem powinien wynosić od 1 do 1,5 m. Szczególnie w nocy słyszalna praca rekuperatora może być spowodowana posadowieniem urządzenia nad sypialnią, postawieniem urządzenia bezpośrednio na podłodze bez wibroizolatorów. Szum przy czerpni ściennej może być spowodowany zbyt małym przekrojem czerpni, Prędkość powietrza może być zbyt duża i do kanału wlotowego mogą dostawać się opady atmosferyczne. Wyciekająca woda powoduje zacieki na elewacji.

Problem z kratkami

Odczucie przeciągu może być spowodowane nieodpowiednim doborem kratek wentylacyjnych. Należy wziąć bowiem pod uwagę miejsce umiejscowienia nawiewnika, zasięg zamierania strugi w strefie przebywania ludzi. Podczas dostarczania powierza z góry stosujemy anemostaty, jeśli jednak nadmuch organizujemy w głąb pomieszczenia, stosujemy kratki nawiewne. Zastosowanie kratki nawiewnej w suficie podwieszanym kieruje strugę bezpośrednio w dół, powodując bezpośredni nadmuch powietrza na głowę. Anemostat zamontowany w ścianie spowoduje, że do dalszej części pomieszczenia nie dotrze świeże powietrze.

Piekarczyk213-1

Ważna strefa

Nawiew powietrza o zbyt niskiej temperaturze jest często wywoływany umiejscowieniem rekuperatora w strefie nieogrzewanej. Kanały prowadzone w tej strefie powinny być doizolowane. Ponadto, w słabo zaizolowanych kanałach wentylacyjnych dochodzi do wykroplenia pary wodnej. Te same przyczyny powodują w okresie letnim zbyt wysoką temperaturę nawiewu. Wpływ na temperaturę nawiewu latem ma również usytuowanie czerpni w stosunku do strony świata. Najkorzystniejsze jest czerpanie powietrza od strony północnej, ewentualnie wschodniej. Źle zbilansowany strumień powietrza nawiewanego z wywiewanym może spowodować obniżenie sprawności wymiennika. Różnica pomiędzy nawiewem a wywiewem powinna wynosić 10%, tak aby w budynku istniało nadciśnienie, które zapobiegnie infiltracji powietrza z zewnątrz.

Piekarczyk213-3

Organizacja wymiany

Zapachy przedostające się do innych pomieszczeń mieszkalnych z kuchni i toalety mogą być spowodowane złą organizacją wymiany powietrza. Aby temu zapobiec, nawiewy montujemy w pomieszczeniach tak zwanych czystych, takich jak pokoje, sypialnie czy salon. Z kolei wywiewy stosujemy w pomieszczeniach tak zwanych brudnych, czyli w toalecie, kuchni, wiatrołapie, spiżarni, garderobie i pralni. Pamiętać należy również, aby zapewnić prawidłowy przepływ powietrza między pomieszczeniami. Należy zastosować kratki kompensacyjne w drzwiach lub – najprościej – podciąć drzwi o 2 cm, tworząc w ten sposób szczelinę umożliwiającą przepływ powietrza.

Gdzie te przepustnice?

Problemy z regulacją instalacji wentylacji mechanicznej mogą wynikać z braku przepustnic regulacyjnych. W celu prawidłowego rozpływu strumienia wentylującego w kanałach kierujemy się zasadami doboru ich średnic. Podstawowym kryterium jest prędkość przepływu strumienia powietrza. Na odejściach do anemostatów stosujemy przepustnice, które mają na celu dławienie przepływu powietrza.

Wielkość jednostki

Zbyt duże zużycie energii elektrycznej przez rekuperator może być spowodowane zastosowaniem zbyt małej jednostki. Rekuperator dobieramy ze względu na dwa główne czynniki instalacji wentylacji mechanicznej. Pierwszym z nich jest strumień powietrza wentylującego, drugim suma oporów na instalacji, liczona od czerpni do najdalej położonego nawiewnika. Urządzenie dobieramy tak, aby w normalnych warunkach pracy pracowało na średnim biegu. Jeśli przy doborze rekuperatora weźmiemy pod uwagę tylko wydatek centrali wentylacyjnej, może się okazać, że nie jest w stanie pokonać oporów na instalacji. Zbyt duże opory instalacji mogą być spowodowane również zamianą przez wykonawcę przewodów sztywnych o gładkiej powierzchni (zwanych Spiro) na przewody giętkie o karbowanej powierzchni (Flex).

Piekarczyk213-5

Szronienie

Szronienie wymiennika często powoduje umiejscowienie rekuperatora w strefie nieogrzewanej. Temperatura otoczenia centrali wentylacyjnej nie powinna być niższa od temperatury +8ºC. Standardowym zabezpieczeniem przed szronieniem jest montaż nagrzewnicy wstępnej pomiędzy czerpnią a rekuperatorem. Większość urządzeń ma już fabrycznie wbudowaną nagrzewnicę. Wymiennik możemy zabezpieczyć poprzez zastosowanie recyrkulacji, co oznacza, że urządzenie czasowo pracuje na obiegu powietrza wewnętrznego bez czerpania powietrza z zewnątrz. Nie ma potrzeby stosowania termicznego zabezpieczenia urządzenia wentylującego, jeśli współpracuje z gruntowym wymiennikiem ciepła.

Woda i mróz

Woda w wymienniku gruntowym rurowym może być wynikiem nieszczelnie wykonanej instalacji. Przed zasypaniem wymiennika powinno przeprowadzić się próbę szczelności. Inną przyczyną może być gromadzenie się skroplin – zgodnie z zaleceniami producenta wymiennik należy kłaść ze spadkiem w kierunku czerpni, którą łączymy ze studnią odpływu kondensatu.

Brak przepływu powietrza przez płytowy gruntowy wymiennik ciepła może być spowodowany zbyt wysokim stanem wód gruntowych. Wymienniki płytowe należy montować po zapoznaniu się z oceną geotechniczną, lecz przy anomaliach pogodowych może się zdarzyć okresowe podniesienie wód gruntowych. W przypadku, gdy sytuacja się powtarza, warto zastosować drenaż dookoła wymiennika, kładziony ze spadkiem, zakończony studnią odpływu kondensatu.

Jeśli mamy zamontowany gruntowy wymiennik pod budynkiem i podczas silnych mrozów dochodzi do przemarzania fundamentu od strony kolektora czerpnego, przyczyną może być niezachowanie odpowiedniej odległości kolektora od ściany fundamentowej. Możemy zapobiec temu, izolując termicznie ścianę fundamentową.

Piekarczyk213-4

Podsumowanie

Analizując – ułomność instalacji wentylacji mechanicznej i gruntowego wymiennika ciepła wynika zazwyczaj z błędów wykonawczych. Główną przyczyną jest brak dostosowania się do zaleceń producentów oraz sposobu montażu urządzeń. Często również, na polecenie inwestora, za wszelką cenę próbuje się wykonać instalacje jak najmniejszym kosztem, np. zamieniając przewody sztywne na Flex, rezygnując z izolacji, bądź też układając wymiennik rurowy z rur kanalizacyjnych, które nie posiadają powłoki antybakteryjnej. Pamiętać należy, że zmiany materiałowe w instalacjach mogą nieść ze sobą skutki powodujące dyskomfort użytkownika instalacji wentylacji mechanicznej.

Piekarczyk213-6

Barbara Piekarczyk

Fot. z archiwum firmy Skaven Systemy Wentylacyjne.

Więcej o gruntowych wymiennikach ciepła znajdziesz w artykule pt. Dlaczego warto stosować gruntowy wymiennik ciepła?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij