Bosch jest międzynarodowym przedsiębiorstwem, prowadzącym działalność w czterech sektorach: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods oraz Energy and Building Technology. Jest reprezentowany przez 440 spółek zależnych i regionalnych w 60 krajach, a z uwzględnieniem sieci dystrybutorów, w 150. Koncern zatrudnia na całym świecie 375 000 pracowników. Pomimo utrzymującej się umiarkowanej koniunktury gospodarczej, w 2015 roku Grupa Bosch osiągnęła rekordowe w swojej historii obroty w wysokości 70,6 mld, czyli o 44% wyższe niż w roku 2014. Powodem tak dynamicznego rozwoju było, poza wysokim organicznym wzrostem, przejęcie całości udziałów spółek BSH Hausgeräte oraz Automotive Steering.

Pomijając efekt konsolidacji, nominalny wzrost obrotów wyniósł 10%. Do tak pozytywnego wyniku przyczynił się w tym roku dodatni efekt kursów wymiany walut.

Zmiany w 2015

Rozwój poszczególnych sektorów koncernu Bosch był w 2015 roku bardzo zróżnicowany. Największy, 12-procentowy wzrost odnotował sektor Mobility Solutions, osiągając obroty na poziomie 41,7 mld EUR. Warto zaznaczyć, że sektor rozwijał się lepiej niż światowy rynek produkcji samochodów, który wzrósł tylko o 2%. Mniej zadowalające były wyniki sektora Industrial Technology, w szczególności działu Drive and Control Technology, który odczuł efekty trudnej sytuacji na rynku aplikacji mobilnych.

W sumie obroty sektora zmalały o 1,6%, do 6,6 mld EUR. Pomyślnie rozwijał się natomiast sektor Consumer Goods, który osiągnął obroty w wysokości 17,1 mld EUR, czyli o 10% więcej niż w roku poprzednim. To właśnie w obrotach tego sektora widać pozytywny efekt konsolidacji spółki BSH Hausgeräte. W sektorze Energy and Building Technology, w obydwóch działach branżowych, Systemów Zabezpieczeń oraz Termotechniki, odnotowaliśmy wyraźnie większą dynamikę wzrostu niż w latach poprzednich. Wynika to ze strategii mającej na celu osiągnięcie wiodącej pozycji dostawcy inteligentnych systemów energetycznych i technicznego wyposażenia budynków. Obroty sektora wzrosły o 11%, do 5,1 mld EUR.

Wyniki Grupy Bosch w regionach

Największe obroty w wysokości 37,3 mld EUR koncern wypracował w Europie, osiągając wzrost na poziomie 3,8%. Nadal Europa ma największy, 53-procentowy udział w sprzedaży produktów i rozwiązań Bosch. W Ameryce Północnej Bosch, wspierany przez dynamicznie rozwijającą się gospodarkę, odnotował wzrost w wysokości 25%. W Ameryce Południowej natomiast obroty spadły o 13%, przede wszystkim z powodu recesji w Brazylii. W regionie Azji i Pacyfiku oraz w Afryce wprawdzie zwiększyliśmy nasze obroty o 17%, jednak większość wzrostu zawdzięczamy pozytywnym efektom różnic kursowych. Z pominięciem tych efektów wzrost wyniósł tylko 3%. Główną przyczyną było spowolnienie dynamiki gospodarki w Chinach.

EBIT, czyli dochód przed odliczeniem podatków i odsetek, wyniósł 4,6 mld EUR, czyli wzrósł o 24%w porównaniu do wyniku w roku poprzednim. W 2015 roku w ramach EBIT równoważyły się efekty specjalne mające wpływ na dochód, przy czym do efektów pozytywnych należy zaliczyć uwzględnienie po raz pierwszy w sprawozdaniu rocznym Grupy Bosch spółek Automotive Steering i BSH Hausgeräte.

Źródłem sukcesu koncernu Bosch jest innowacyjność produktów i usług, które spełniają coraz wyższe oczekiwania naszych klientów oraz są reakcją na światowe megatrendy. Jest to możliwe dzięki nakładom na badania i rozwój, które systematycznie rosną. W 2015 roku wyniosły one rekordowe 6,4 mld EUR.

We wszystkich 118 ośrodkach badawczo-rozwojowych Bosch na świecie pracuje obecnie 56 000 osób.

Najbardziej dumni jesteśmy z otwartego w ubiegłym roku kampusu badawczego Bosch w Renningen, który jest nazywany „Europejskim Standford”. Ośrodek pełni rolę centrum łączącego punkty badawcze na całym świecie z poszczególnymi działami firmy. Prowadzone są w nim prace nad oprogramowaniem dla koncepcji Internetu rzeczy, technologią czujników, automatyką, technologią akumulatorową czy doskonaleniem układów napędowych i wspomagających. Ośrodek badawczy w Renningen, na którego budowę Bosch przeznaczył 310 mln EUR, należy do najważniejszych inwestycji koncernu ostatnich lat.

W sumie w 2015 roku inwestycje koncernu wyniosły 4,1 mld EUR. Znaczące zwiększenie tej kwoty w porównaniu z poprzednimi latami nie jest jedynie wynikiem konsolidacji, ale świadomą decyzją biznesową, dzięki której możemy elastycznie reagować na zmieniające się warunki rynkowe oraz aktualne potrzeby przedsiębiorstwa.

Najważniejsze elementy strategii

Mocna pozycja Grupy Bosch wynika także z wyróżniającej nas na rynku dywersyfikacji działalności. Początkowo dywersyfikacja pozwalała zminimalizować ryzyko biznesowe. Jednak w czasach postępującej integracji w sieci, stwarza koncernowi dodatkowe możliwości rozwoju poprzez łączenie kompetencji różnych działów, od techniki motoryzacyjnej, poprzez techniczne wyposażenie budynków aż do techniki przemysłowej. Ponadto dysponujemy wiedzą w dziedzinie oprogramowania i technologii sensorów, a od marca bieżącego roku koncern ma własną chmurę obliczeniową o nazwie Bosch IoT Cloud. Umożliwia ona skalowanie zintegrowanych usług. W tym roku będzie w niej działać 50 aplikacji Bosch, a od roku 2017 zostanie udostępniona klientom zewnętrznym.

Bogata oferta produktowa jest więc uzupełniana atrakcyjnymi usługami, które stają się częścią innowacyjnych modeli biznesowych koncernu. W czasach integracji w internecie istotnie zmienia się podejście do obsługi klienta, które w coraz większym stopniu polega na towarzyszeniu mu na co dzień i pomaganiu w wykonywaniu rutynowych czynności podczas jazdy samochodem, parkowania czy prowadzenia domu.

Poniżej przedstawione zostaną przykłady dziedziny motoryzacji, jak i rozwiązań dla inteligentnych domów czy zintegrowanej produkcji.

Zacznijmy od motoryzacji, w której praktycznie każda innowacja ma spełniać podstawowe kryteria, jakimi są ochrona środowiska oraz zwiększenie bezpieczeństwa jazdy.

Trzy obszary

Firma koncentruje się przy tym na trzech obszarach:

  • Po pierwsze na elektryfikacji napędów, poprzez zwiększenie wydajności akumulatorów i obniżenie kosztów ich produkcji. Pracujemy też nad nowymi generacjami silników elektrycznych.
  • Po drugie na automatyzacji jazdy samochodem. Naszym celem jest wprowadzenie w pełni zautomatyzowanego parkowania w ciągu najbliższych dwóch lat oraz zautomatyzowanej jazdy po autostradach do końca tej dekady. W tym obszarze zatrudniamy już ok. 2 500 konstruktorów.
  • Po trzecie na integracji samochodów za pośrednictwem internetu poprzez moduły zainstalowane na stałe w pojeździe oraz smartfony.

Koncepcja zintegrowanego parkowania jest obszarem łączącym automatyzację jazdy z komunikacją pomiędzy samochodem a światem zewnętrznym.

Według badań, aż jedna trzecia ruchu w centrach miast przypada na samochody, które poszukują miejsca do zaparkowania, co jest ogromną stratą czasu, a przy tym niepotrzebnym obciążeniem dla środowiska! Dlatego Bosch zamierza zrewolucjonizować parkowanie, oferując szereg rozwiązań, z których przedstawię Państwu dwa:

Pierwsze to usługa zautomatyzowanego parkowania na parkingach miejskich. Wystarczy odstawić auto w ustalonym punkcie, skąd pojedzie już samo do wolnego miejsca parkingowego. Nawigacja z wykorzystaniem sensorów zapewni precyzję manewru, pomocny będzie również system dozoru wizyjnego zainstalowany na parkingu. Dzięki tego rodzaju integracji pojazdu i infrastruktury, usługa automatycznego parkowania mogłaby zostać wdrożona już w 2018 roku. Dochodzi tutaj do fuzji klasycznej techniki motoryzacyjnej i technicznego wyposażenia budynków, przy czym Bosch ma know-how w obu tych dziedzinach.

Drugim rozwiązaniem jest parkowanie online na ulicach miast. W tej koncepcji samochody same pełnią rolę czujników i podczas jazdy rozpoznają wolne miejsca parkingowe. Komunikaty o wolnych miejscach są przesyłane na serwer Bosch, a na podstawie zebranych danych tworzona jest mapa miejsc parkingowych aktualizowana w czasie rzeczywistym, która jest udostępniana społeczności użytkowników systemu.

Obszar mobilności

Bosch, jak żadne inne przedsiębiorstwo na świecie, potrafi połączyć swoje usługi w obszarze mobilności z koncepcją Smart Home, czyli inteligentnych budynków. Według naszych przewidywań, potencjał rynku rozwiązań Smart Home już w przyszłym roku osiągnie poziom 10 mld EUR, przede wszystkim dzięki niezwykłej atrakcyjności oraz użyteczności tej koncepcji. Odciąża ona bowiem użytkownika przy wykonywaniu codziennych czynności, jednocześnie oferując łatwą obsługę za pomocą smartfona lub tabletu.

Grupa Bosch wprowadziła już do sprzedaży pierwsze produkty w tym obszarze, takie jak czujniki drzwi i okien czy inteligentne termostaty, a kolejne pojawią się jeszcze w tym roku. Należy do nich czujka dymu o rozszerzonej funkcjonalności, którą podczas urlopu można zaprogramować w taki sposób, aby automatycznie uruchamiała alarm w przypadku otwarcia okna.

Dzięki przejęciu całości udziałów w spółce BSH Hausgeräte rozszerzyliśmy ofertę dla klientów końcowych. Szczególnie w przypadku rozwiązań dla domu, wszechstronność naszego portfolio nie ma sobie równych, ponieważ dostarczamy technikę grzewczą i technikę zabezpieczeń, elektronarzędzia i sprzęt AGD.

Przemysł 4.0 jest kolejnym obszarem, w którym Bosch spodziewa się znaczącego wzrostu obrotów. Coraz większa integracja produkcji pozwala na podniesienie wydajności i efektywności energetycznej. Tutaj Bosch opiera się przede wszystkim na doświadczeniach wdrażania rozwiązań Przemysłu 4.0 w swoich 250 fabrykach, co pozwala nam na oferowanie sprawdzonych, a jednocześnie innowacyjnych aplikacji również klientom zewnętrznym.

Należy do nich Production Performance Manager, który w czasie rzeczywistym wizualizuje dane produkcyjne i samodzielnie inicjuje proces konserwacji maszyn. Dzięki stosowaniu rozwiązań Przemysłu 4.0, Bosch planuje do 2020 roku uzyskać w swoich fabrykach 1 mld EUR oszczędności oraz 1 mld EUR dodatkowych obrotów. Podobnych oszczędności, po zastosowaniu aplikacji Bosch, mogą spodziewać się klienci zewnętrzni.

Celem strategicznym Bosch jest oferowanie produktów oraz usług dla świata zintegrowanego w internecie. Dzięki temu Bosch będzie towarzyszył swoim klientom w codziennych sytuacjach na znacznie szerszą skalę niż robiliśmy to wcześniej. Jest to związane z rozwojem koncepcji Connected Mobility, Smart Home czy Industry 4.0., gdzie usługi i aplikacje stają się nieodzowną częścią naszej działalności produktowej. Integracja samochodów z domami, a nawet integracja w internecie całych miast staje się faktem, ponieważ Bosch, jak żadne inne przedsiębiorstwo na świecie, potrafi łączyć rzeczy wywodzące się z zupełnie różnych dziedzin.

Wyniki i strategia Grupy Bosch w Polsce

Bosch utrzymuje w naszym kraju silną pozycję, co potwierdził osiągając w 2015 roku obrót w wysokości 4,6 mld złotych. Przejęcie całości udziałów w dużej i dynamicznie rosnącej organizacji BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego z pięcioma zakładami produkcyjnymi i pozycją lidera na rynku sprzętu AGD znacznie zwiększyło skalę działalności koncernu i spowodowało rekordowy, 73-procentowy wzrost obrotów. Pomijając efekt konsolidacji, Bosch zanotował wzrost na poziomie 5,3%.

Po konsolidacji z BSH, Bosch dołączył do największych spółek w naszym kraju pod względem obrotów oraz liczby pracowników. Bosch zatrudnia obecnie 4 600 osób i jest jednym z najbardziej cenionych pracodawców w naszym kraju, co potwierdza przyznany  już po raz trzeci certyfikat Top Employers Polska, który otrzymują przedsiębiorstwa o najwyższych standardach w zakresie kultury organizacyjnej, warunków pracy oraz możliwości rozwoju zawodowego.

Wszystkie działy handlowe firmy Robert Bosch w Polsce odnotowały w 2015 roku wzrost obrotów powyżej rynku.

Wzrosty w działach handlowych

Mobility Solutions, działający w obszarze motoryzacji, w 2015 roku rozwijał się pozytywnie. Ważnym elementem strategii ekspansji działu w Polsce jest rozwijanie sieci warsztatów samochodowych Bosch Car Service i Auto Crew, zrzeszającej prawie 400 warsztatów autoryzowanych oraz ok. 900 niezależnych. Jest to największa w Polsce sieć powiązana z producentem części zamiennych.

Sprzedaż działu Elektronarzędzi, należącego do sektora Consumer Goods, rosła dynamicznie w różnorodnych kanałach dystrybucji, między innymi dzięki nowoczesnym i wygodnym rozwiązaniom eCommerce. Co roku wprowadzanych jest ok. 100 nowości, co stanowi 35% oferty działu. Innowacyjne produkty Bosch na co dzień ułatwiają życie majsterkowiczom i profesjonalistom. Dział Systemów Zabezpieczeń, należący do Energy and Building Technology, osiągnął w 2015 r. rekordowy poziom obrotów, oraz umocnił swoją pozycję dostawcy kompleksowych rozwiązań technicznych zabezpieczeń budynków na polskim rynku. Dział Termotechniki z kolei powiększył w 2015 roku udziały rynkowe w najważniejszym segmencie, czyli wiszących kotłach gazowych oraz rozwijał nowy segment rozwiązań grzewczych dla dużych inwestycji komercyjnych.

W 2016 roku Bosch w Polsce planuje zwiększyć o 30% zatrudnienie w centrum kompetencyjnym IT, w którym obecnie pracuje ponad 100 osób.

Centrum świadczy usługi informatyczne dla spółek Boscha na całym świecie, a jego rozwój jest związany ze strategią rozwoju aplikacji i usług w obszarze Internetu rzeczy, dla rozwiązań Smart Home, Connected Mobility czy Przemysłu 4.0.

Bosch od paru lat oferuje kompleksowe rozwiązania dla dużych projektów budowlanych: od elektronarzędzi, poprzez systemy zabezpieczeń, technikę grzewczą i sprzęt AGD, aż po skomplikowane systemy pneumatyczno-hydrauliczne. Największe inwestycje w Polsce takie jak fabryki, galerie handlowe, muzea, teatry czy dworce kolejowe są beneficjentami naszych kompleksowych rozwiązań. Nasza oferta produktowa jest uzupełniona doradztwem i obsługą techniczną na najwyższym poziomie. Jest to niezwykle wygodne dla klientów, którzy z jednego źródła mogą uzyskać dopasowaną do swoich potrzeb ofertę.

Grupa Bosch w Polsce aktywnie wspiera działania mające na celu promowanie nowoczesnej edukacji technicznej, między innymi oferując programy edukacyjne dla gimnazjów i szkół średnich oraz prowadząc merytoryczną dyskusję z Ministerstwem Edukacji Narodowej o możliwościach poprawy szkolnictwa zawodowego w Polsce. Od sześciu lat gimnazjaliści biorą udział w Akademii Wynalazców im. Roberta Boscha, której celem jest popularyzacja kierunków technicznych jako dalszej ścieżki kształcenia. W programie dotychczas wzięło udział ponad 7 500 uczniów z Warszawy i Wrocławia.

Ponadto od dwóch lat dział Termotechniki Bosch prowadzi program Junkers Szkoli we współpracy ze szkołami średnimi kształcącymi na kierunkach: technik gazownictwa i technik urządzeń sanitarnych, którego celem jest poszerzanie wiedzy uczniów w zakresie nowoczesnych urządzeń i systemów grzewczych.

Prognozy na rok 2016, zarówno w kontekście międzynarodowym, jak i lokalnym

Grupa Bosch przewiduje, że rozwój światowej gospodarki utrzyma się na umiarkowanym poziomie ok. 2,5%, a produkcja samochodów wzrośnie o 2%. Branża produkcji maszyn prawdopodobnie nieznacznie zmaleje, co stanowi dla nas dodatkowe wyzwanie. Konsumpcja prywatna i budownictwo powinny nieznacznie wzrosnąć.

Mimo słabych prognoz dla gospodarki światowej, Grupa Bosch planuje ponownie zwiększyć obroty w 2016 roku o 3 do 5% oraz utrzymać zysk na poziomie roku poprzedniego.

W Polsce priorytetem dla Bosch jest utrzymanie silnej pozycji na rynku oraz stabilnego wzrostu. Konsekwentnie szukamy nowych obszarów ekspansji. W 2016 r. oprócz przejęcia spółki BTS, zajmującej się konfekcjonowaniem i dystrybucją systemów szlifowania, planujemy otwarcie centrum logistycznego na potrzeby działu Termotechnika.

Referat Krystyny Boczkowskiej, prezes Robert Bosch sp. z o.o. oraz reprezentantki Grupy Bosch w Polsce wygłoszony podczas rocznej konferencji prasowej w Warszawie 25 maja 2016 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij