Decydując się na wybór źródła ciepła do ogrzewania budynku, należy wziąć pod uwagę zarówno nakłady inwestycyjne, jak i sposób eksploatacji budynku.
Na etapie budowy instalacji centralnego ogrzewania częstym rozważeniem jest zastosowanie kominka z płaszczem wodnym do ogrzewania budynku. Taka instalacja umożliwia pokrycie 100% zapotrzebowania na energię cieplną dla budynku.
Rozpatrując wybór systemu grzewczego z kominkiem z płaszczem wodnym jako jedynego źródła ciepła, trzeba pamiętać, że takie rozwiązanie wiąże się z zapewnieniem ciągłości pracy w trakcie sezonu grzewczego, co wymaga przygotowania składu opału na cały sezon grzewczy. Dodatkowo należy mieć świadomość, że w przypadku wyjazdu użytkowników budynku może dojść do nadmiernego wychłodzenia instalacji grzewczej i ewentualnego uszkodzenia wodnej instalacji grzewczej.

Z kotłem korzystniej

Korzystniejszym rozwiązaniem, z punktu widzenia użytkownika, jest zastosowanie kominka jako wspomagania ogrzewania budynku przy użyciu gazowego kotła kondensacyjnego.
Na rysunku przedstawiono przykładowy schemat hydrauliczny, w którym zastosowano kominek z płaszczem wodnym współpracujący z kondensacyjnym kotłem gazowym.
Pokazany na schemacie kominek z płaszczem wodnym o mocy często przewyższającej aktualne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania pomieszczeń i przygotowania wody użytkowej powinien współpracować z zasobnikiem buforowym wody grzewczej. Kominek wielokrotnie jest elementem wystroju pomieszczenia, w którym jest zamontowany, a co za tym idzie – sposób eksploatacji różni się od zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku.

Ważny bufor

Aby połączyć dwa aspekty stosowania kominka, pojemność zasobnika buforowego nie powinna być mniejsza niż 20-25 dm3 na każdy kW mocy cieplnej kominka. Oznacza to, że dla kominka o mocy cieplnej 17 kW pojemność bufora powinna mieć ok. 340-425 dm3. Kominki z płaszczem wodnym w przypadku przegrzania (braku odbioru ciepła) wygaszają się i tym samym obniżają walory estetyczne zastosowania takiego źródła ciepła. Zasobnik buforowy wody grzewczej umożliwi odbiór i magazynowanie nadmiaru ciepła, a przez to ograniczenie zużycia gazu przez kocioł gazowy, ponieważ ciepło zmagazynowane będzie mogło być wykorzystanie do ogrzewania pomieszczeń w okresie, kiedy kominek będzie wygaszony.

Bezpieczna instalacja

Zapewnienie bezpiecznej eksploatacji kominka z płaszczem wodnym lub innego kotła na paliwo stałe wymaga zastosowania specjalnego rozwiązania. Obecnie stosowane rozwiązania konstrukcyjne umożliwiają montaż kominka z płaszczem wodnym w tzw. układzie zamkniętym, zabezpieczonym wężownicą schładzającą. Takie rozwiązanie spowoduje zabezpieczenie źródła ciepła przed przegrzaniem. Poprzez przepływ przez wymiennik wody wodociągowej odbierane jest ciepło z płaszcza wodnego i zrzucany jest jego nadmiar bezpośrednio do kanalizacji. Zadziałanie układu zabezpieczającego umożliwia ochronę kominka przed nadmiernym wzrostem temperatury w sytuacji, kiedy nie ma możliwości odbioru nadmiaru ciepła z układu. W tak zabezpieczonej instalacji może jednak dochodzić do dość znacznych skoków ciśnienia, gdy intensywnie palimy w kominku. Dlatego też instalacja powinna być zabezpieczona dodatkowo w przeponowe naczynie wzbiorcze, którego pojemność winna wynosić ok. 10% pojemności zładu, oraz zawór bezpieczeństwa. Jeżeli ciśnienie wody w instalacji wzrośnie do ciśnienia maksymalnego, zawór bezpieczeństwa ma za zadanie obniżyć ciśnienie w układzie poprzez wyrzucenie nadmiaru wody. W trakcie prawidłowej eksploatacji instalacji zawór bezpieczeństwa pozostaje zamknięty.

Istotne elementy

Przedstawiony na schemacie bufor wody grzewczej zasilany jest przez kominek z płaszczem wodnym. Ciepło z zasobnika transportowane jest bezpośrednio na belkę rozdzielacza. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest podgrzewanie wszystkich obiegów grzewczych bezpośrednio z zasobnika buforowego. Bardzo ważne jest, aby na obiegach ogrzewania w budynku była możliwość regulacji temperatury na zasilaniu, np. poprzez zabudowanie na każdym obiegu zaworu mieszającego, ponieważ woda grzewcza w zasobniku buforowym może przekraczać 60°C, co przekracza maksymalną temperaturę na zasilaniu ogrzewania podłogowego. Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy zapewnić bezpieczną pracę instalacji, jak również ograniczyć zużycie gazu, ponieważ zmagazynowane ciepło przez dłuższy okres czasu będzie wykorzystywane jako ciepło zmagazynowane w buforze wody grzewczej podgrzanej przez kominek z płaszczem wodnym. Kocioł gazowy wymaga zastosowania sprzęgła hydraulicznego, które będzie pełniło rolę odseparowania obiegu, a co za tym idzie – woda grzewcza podgrzewana przez kominek z płaszczem wodnym nie będzie podnosiła temperatury w kotle. Dzięki połączeniu króćca zasilającego z zasobnika buforowego wody grzewczej z powrotem do sprzęgła hydraulicznego kocioł grzewczy będzie włączany tylko w momencie, kiedy temperatura na czujniku temperatury sprzęgła hydraulicznego będzie poniżej wartości wymaganej. Temperatura ta jest przyjmowana według najwyższej wymaganej wartości na wszystkich obiegach grzewczych ustalanej według zaprogramowanej krzywej grzewczej niezależnie dla każdego obiegu instalacji centralnego ogrzewania.
Współpraca tych urządzeń jest możliwa tylko w przypadku zastosowania dodatkowej automatyki, dzięki której nie będzie dochodziło do włączenia się kotła gazowego podczas wykorzystywania kominka z płaszczem wodnym. Trójdrogowy zawór przełączy zastosowany na powrocie z instalacji centralnego ogrzewania umożliwi zamknięcie przepływu przez buforowy zasobnik wody grzewczej w przypadku, kiedy temperatura w nim będzie niższa od wartości nastawionej jako wartość graniczna, np. 30°C. W takim przypadku kocioł gazowy przejmie rolę jedynego źródła ciepła na cele centralnego ogrzewania.

Co z c.w.u.?

Drugim niemniej istotnym celem instalacji grzewczej jest przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Współpraca kotła gazowego z kominkiem z płaszczem wodnym możliwa jest przez zastosowanie zasobnika biwalentnego, który wyposażony jest w dwie niezależne wężownice do podpięcia źródeł ciepła. O ile w okresie sezonu grzewczego jesteśmy w stanie zapewnić podgrzew wody użytkowej podczas pracy kominka, to w okresie letnim konieczność zapalenia w kominku w celu podgrzania ciepłej wody użytkowej może być uciążliwa dla użytkowników budynku. Najczęstszym rozwiązaniem jest podłączenie zasilania z kominka z płaszczem wodnym do dolnej wężownicy, dzięki czemu możemy podgrzać cały zasobnik, który w tym przypadku również powinien wynosić ok. 200-300 dm3, natomiast kocioł gazowy powinien być podłączony do górnej wężownicy, a w związku z tym możliwe będzie szybsze osiągnięcie wymaganej temperatury wody użytkowej.
Innym rozwiązaniem sposobu ładowania podgrzewacza wody użytkowej jest zastosowanie zasobnika monowalentnego, którego ładowanie będzie realizowane bezpośrednio z belki rozdzielacza, a co za tym idzie – wystarczy zastosowanie jednej pompy obiegowej. Oczywiście w takim przypadku podgrzew wody użytkowej będzie realizowany dłużej, ale ograniczymy dzięki temu nakłady inwestycyjne na dodatkowe pompy obiegowe.

Walcz z zabrudzeniem!

Dodatkowo należy pamiętać, że każda instalacja przyłączona do źródła ciepła powinna być dodatkowo zabezpieczona przed zabrudzeniami stałymi z instalacji. Takie zabezpieczenie zapewnia, że osady powstające w instalacji centralnego ogrzewania nie będą odkładały się na ścianach źródła, nie będzie więc dochodziło do miejscowego przegrzewania się urządzenia.
Zastosowanie kominka z płaszczem wodnym współpracującym z gazowym kotłem kondensacyjnym umożliwia pokrycie zapotrzebowania na energię cieplną budynku zarówno na cele ogrzewania, jak i ciepłej wody użytkowej, w zależności od potrzeb użytkownika zmniejszając przy tym wykorzystanie paliw kopalnych dzięki wykorzystaniu biomasy na cele podgrzewu wody użytkowej, jak również przygotowania ciepła do ogrzewania budynku. Takie rozwiązanie ma uzasadnienie przy częstym wykorzystaniu kominka z płaszczem wodnym jako źródła ciepła dla budynku.
Jakub Pawłowicz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij