Unijne przepisy F-gazowe mają na celu ograniczenie emisji SZWO i FGC z uwagi na ich negatywny sposób oddziaływania na atmosferę. Obowiązują one we wszystkich krajach członkowskich od 1.01.2015 r.

Definicje

Aby łatwiej przyswoić zobowiązania wynikające z nowego, podążającego za przepisami unijnymi ustawodawstwa, zacznijmy od zdefiniowania pojęć, bez których odpowiednie zrozumienie istotnych zagadnień nie będzie możliwe:

* SZWO – substancje zubożające warstwę ozonową (CFC i HCFC),

* FGC – fluorowane gazy cieplarniane (HFC),

* Operator – właściciel, użytkownik lub administrator urządzenia,

* Urządzenie – każde stacjonarne urządzenie: klimatyzacyjne, chłodnicze lub pompa ciepła,

* UDT – Urząd Dozoru Technicznego,

* IChP – Instytut Chemii Przemysłowej,

* BDS – Baza Danych ze Sprawozdań (dbbds.ichp.pl),

* CRO – Centralny Rejestr Operatorów (dbcro.ichp.pl),

* Certyfikat przedsiębiorcy – uprawniający firmę do działalności związanej z używaniem SZWO i FGC,

* Certyfikat personalny – uprawniający personel do:

– Kategoria IV – sprawdzania szczelności,

– Kategoria III – odzysku czynnika z instalacji do 3 kg (6 kg – urządzenia hermetyczne),

– Kategoria II – sprawdzania szczelności, instalowania, serwisowania, konserwacji i odzysku czynnika do 3 kg (6 kg – urządzenia hermetyczne),

– Kategoria I – sprawdzania szczelności, instalowania, serwisowania, konserwacji i odzysku czynnika bez ograniczeń ilościowych,

* WIOŚ – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

Lokalne prawo

Przepisy F-gazowe mają na celu ograniczenie emisji SZWO i FGC z uwagi na ich negatywny sposób oddziaływania na atmosferę. Legislacja europejska dokładnie określa cele czasowe i ilościowe w tym zakresie oraz mechanizmy ograniczania emisji zarówno na poziomie obrotu substancjami, jak i na poziomie eksploatacji urządzeń je zawierających. Przepisy unijne obowiązują we wszystkich krajach członkowskich od 1 stycznia 2015. Niezbędne jest jednak lokalne prawo, które mianuje jednostki wykonawcze i określa: zakres ich działania oraz sankcje związane z nieprzestrzeganiem przepisów. Dlatego też w czerwcu ubiegłego roku ukazała się „Ustawa z 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych gazach cieplarnianych”, czyli o SZWO i FGC. Polska ustawa wprowadza nowe pojęcia operatora i urządzenia, a w wypadku prowadzenia działalności związanej z używaniem SZWO lub FGC określa obowiązki certyfikacji i sprawozdawczości. Wszystkie urządzenia zawierające powyżej 3 kg SZWO lub FGC powinny mieć założoną przez Operatora Kartę Urządzeń (wypełniony formularz) w elektronicznej bazie CRO.

Ustawa nakłada również obowiązek regularnego sprawdzania szczelności układu zawierającego SZWO lub FGC odpowiednio:

* 3-30 kg substancji – sprawdzenie szczelności raz do roku,

* 30-300 kg substancji – sprawdzenie szczelności raz na pół roku,

* powyżej 300 kg substancji – sprawdzenie szczelności raz na 3 miesiące.

Kto podlega certyfikacji?

Certyfikacji do wykonywania określonych czynności podlega natomiast zarówno przedsiębiorca (Certyfikat przedsiębiorcy), jak i jego personel (Certyfikat personalny). Całym procesem certyfikacji zarządza UDT, który wydaje certyfikaty po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu oraz akredytuje jednostki szkolące i egzaminujące w tym zakresie. Sprawozdawczość polega na dostarczeniu, raz do roku, do 28 lutego za rok poprzedni, danych na temat ilości wykorzystanych SZWO i FGC w różnych typach działalności i obrotu, przez wszystkie podmioty działające bezpośrednio w zakresie: importu, eksportu, serwisu, odzysku SZWO i FGC. Sprawozdanie składane jest elektronicznie po zalogowaniu się na stronie BDS.

Kary

Oczywiście za niestosowanie się do wymogów certyfikacji, rejestracji i sprawozdawczości nakładane mogą być kary, zazwyczaj finansowe – od kilkuset złotych do kilkudziesięciu tysięcy. Nakładane są one przez WIOŚ i dość precyzyjnie określone w ustawie.Erwin SzczurekLiteratura:1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych (FGC) i uchylenia Rozporządzenia (WE) nr 842/2006.2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 z dnia 16.09.2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (SZWO). 3. Ustawa z dnia 15.05.2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. 2015 poz 881).4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8.01.2016 r. w sprawie Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony P.poż (Dz. U. 2016 poz. 56).5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14.01.2016 r. w sprawie wzoru Karty Urządzenia i wzoru Karty Systemu Ppoż. (Dz. U. 2016 poz. 73).6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19.01.2016 r. w sprawie sprawozdań dotyczących SZWO i FGC (Dz. U. 2016 poz. 88).

Erwin Szczurek

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij