Reduktory ciśnienia są urządzeniami mającymi na celu zabezpieczenie instalacji wody użytkowej przed zbyt wysokim ciśnieniem występującym w sieciach wodociągowych. Poziom tego ciśnienia jest zależny od kraju, regionu lub pory dnia (w nocy przy małym zapotrzebowaniu na wodę mogą nastąpić skoki ciśnień).

Reduktory stosuje się tam, gdzie ciśnienie w sieci przekracza wartość przeznaczoną do zasilania instalacji i znajdujących się w niej urządzeń. Ich zasada działania polega na redukcji ciśnienia wejściowego do ustawionego poziomu ciśnienia wyjściowego oraz utrzymanie go niezależnie od wielkości strumienia przepływu.

Różne wersje

Obecnie na rynku dostępnych jest kilka wersji reduktorów ciśnienia, które różnią się parametrami pracy oraz budową. Głównymi elementami każdego reduktora są: sprężyna, membrana oraz połączony z nimi element otwierający i zamykający przepływ (tłoczek). Pokazano to na rysunku 1. Ustawienie ciśnienia wyjściowego w przypadku każdego reduktora ciśnienia dokonujemy poprzez ściśnięcie lub poluzowanie sprężyny przy pomocy pokrętła ze skalą lub specjalnej śruby (zależnie od wersji). Zawsze wartość ustawionego ciśnienia należy skontrolować przy pomocy manometru wbudowanego w reduktor lub znajdującego się w innym miejscu instalacji wody użytkowej. Reduktor ciśnienia jest jednym z kilku elementów zabezpieczających instalacje, dlatego musi on współgrać z resztą urządzeń. Wartość nastawy nie może być wyższa niż 80% ciśnienia otwarcia zaworu bezpieczeństwa.

Przykładowy schemat przyłącza wody zimnej.

 

Rys. 2. Przykładowy schemat przyłącza wody zimnej.

Dobór

W przybliżeniu można zatem przyjąć, że wszędzie tam, gdzie ciśnienie w instalacji wodociągowej może być wyższe niż 5 barów, należy zastosować reduktor ciśnienia. Wiąże się to z tym, że stosowane zawory bezpieczeństwa w większości instalacji wody użytkowej otwierają się, gdy ciśnienie wody przekroczy 6 barów, a zatem 80% tej wartości daje nam 4,8 bara. Oczywiście spotyka się również instalacje wyposażone w zawory bezpieczeństwa 4 i 10 barów. Wtedy maksymalnie dopuszczalna wartość nastawy będzie odpowiednio inna. Fabrycznie większość reduktorów ciśnienia posiada ustawione ciśnienie wyjściowe na 3 bary, co w zupełności wystarcza w przypadku większości domowych instalacji. Aby odpowiednio dobrać reduktor ciśnienia, należy zwrócić uwagę na trzy podstawowe cechy:

* maksymalną wartość ciśnienia wejściowego,

* przepływ nominalny,

* zakres nastawy ciśnienia wyjściowego.

Na rynku spotyka się głównie urządzenia, których maksymalne ciśnienia pracy (maksymalna wartość ciśnienia wejściowego) wahają się w zakresach od 10 do 30 barów. Tutaj wybór powinien być uzależniony od przyszłych warunków pracy reduktora. Często spotykany błąd to niedostosowanie urządzenia do wartości ciśnienia w sieci wodociągowej. Skutkuje to przedwczesnym zużyciem reduktora lub jego uszkodzeniem. Kolejnym bardzo ważnym elementem jest przepływ nominalny.

Wartość tę należy dostosować do ilości punktów poboru wody znajdujących się w instalacji. Bardzo często jest to pomijane i reduktor dobiera się wyłącznie do średnicy przewodu zasilającego budynek. Jest to duży błąd, ponieważ przepływ nominalny przez przykładowe dwa reduktory o identycznych średnicach może różnić się nawet dwukrotnie. Trzecią ważną cechą, którą powinniśmy się kierować, jest zakres nastawy. Żądana wartość ciśnienia wyjściowego powinna mieścić się w zakresie regulacyjnym reduktora ciśnienia.

Instalacja

Prawidłowo zainstalowany reduktor powinien znajdować się na głównym przyłączu wody zimnej za wodomierzem oraz filtrem (chyba że posiada wbudowany). Zostało to pokazane na rysunku 2. Spotyka się także reduktory montowane strefowo bezpośrednio przed urządzeniem, które mają chronić (najczęściej jest to podgrzewacz ciepłej wody). Dodatkowo przed i za reduktorem konieczne jest zamontowanie zaworów odcinających w celu ewentualnej konserwacji. Duża część reduktorów posiada bowiem wbudowane filtry siatkowe, które należy okresowo płukać. Dzięki budowie opartej na wymiennym cartridgu jest to bardzo proste.

Wystarczy rozkręcić korpus reduktora, wyjąć zawartość i przepłukać, co pokazano na rysunku 3.

Płukanie wbudowanego filtra w reduktorze ciśnienia

Rys 3. Płukanie wbudowanego filtra w reduktorze ciśnienia.

W większości przypadków przy tego typu czynności nastawa reduktora nie zostaje zmieniona i po zamontowaniu urządzenie działa poprawnie. Częstym powodem nieprawidłowej pracy reduktora jest zanieczyszczony filtr. Objawia się to coraz słabszym przepływem wody w instalacji. W pierwszym momencie użytkownik próbuje poluzować sprężynę reduktora, co niestety nic nie daje i dodatkowo powoduje rozregulowanie urządzenia. Zanieczyszczenia nagromadzone w filtrze działają bowiem jak kryza dławiąca przepływ.

Zalety

Główną zaletą reduktorów ciśnienia, oprócz ochrony urządzeń w instalacji, są realne oszczędności z tytułu zużycia wody. Im niższe ciśnienie ustawione na reduktorze, tym mniej wody przepływa przez punkt poboru. Ma to bardzo duże znaczenie np. przy myciu naczyń pod bieżącą wodą, myciu rąk czy braniu kąpieli pod prysznicem.

Podsumowując, reduktory ciśnienia są urządzeniami niezbędnymi w większości instalacji domowych. Spełniają rolę zabezpieczającą, a także poprawiają komfort korzystania z instalacji wody użytkowej. Bardzo ważne jest jednak to, by były odpowiednio dobrane i zamontowane.

Łukasz Biernacki

Rys. 1. Przekrój reduktora ciśnienia PN30 OTTONE.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij