Problem zagospodarowania wody deszczowej z roku na rok nabiera w Polsce coraz większego znaczenia. Wszędzie tam, gdzie powstaje zwarta zabudowa przemysłowa lub mieszkalna, a zmniejsza się powierzchnia terenów zielonych, wody opadowe powinny podlegać kontrolowanemu odprowadzeniu. Dodatkowym bodźcem do rozwoju technologii oczyszczania i zagospodarowania wód deszczowych jest wzrost kosztów oczyszczania i odprowadzania wody deszczowej do sieci kanalizacyjnych.

Naprzeciw tym tendencjom wychodzą systemy zagospodarowania wody deszczowej oparte o skrzynki rozsączające.

Jakie wymagania muszą spełniać te systemy, aby efektywnie zagospodarować wody deszczowe?

Bezusterkowe i długotrwałe funkcjonowanie systemu skrzynek do rozsączania wody deszczowej jest podstawowym warunkiem funkcjonalności instalacji do zagospodarowania wody deszczowej. W większości dostępnych dziś na rynku instalacjach brud i kurz mogą prawie bez przeszkód wnikać w powierzchnie przeznaczone do infiltracji. Ze względu na to, że oczyszczenie tych powierzchni jest praktycznie niemożliwe, w konsekwencji zmniejsza się jakość i wydajność infiltracji. Ten problem można rozwiązać za pomocą specjalnego kanału rozdzielającego strefy sedymentacji i rozsączania.

Gwarantuje to długotrwałe i efektywne funkcjonowanie systemu, bez potrzeby dokonywania kosztownych prac konserwacyjnych. Poza tym system powinien być wyposażony w przewód rozdzielający, który wraz z zamkniętą częścią pozbawioną szczelin tworzy skuteczny obszar do osadzania się osadów. Przewód rozdzielający można płukać ciśnieniowo do 120 barów, dzięki czemu zachowuje się przez wiele lat wysoką sprawność rozsączania. Strefowe rozmieszczenie szczelin, które sprawdziło się już w rurach drenarskich, zapewnia uspokojenie przepływu wody oraz odpowiednią prędkość sedymentacji.

Warto również zwrócić uwagę na pojemność magazynowania wody przez skrzynki, co może pozytywnie wpłynąć na obniżenie kosztów inwestycyjnych. Po prostu dla tej samej ilości wody deszczowej potrzeba mniej skrzynek.

Zastosowanie

Skrzynki rozsączające znajdują również zastosowanie jako zbiorniki do magazynowania wody deszczowej. Wystarczy owinąć system skrzynek szczelną membraną i zamontować w studni kontrolnej pompę pływakową do celów wypompowania wody na potrzeby podlania ogrodu bądź wprowadzenia wody deszczowej do domu w obieg szarej wody. W tym drugim przypadku należy zamontować odpowiednie urządzenie filtrujące i zarządzające systemem wykorzystania wody deszczowej. Dla zwiększenia bezpieczeństwa systemu zagospodarowania wody deszczowej stosuje się często tzw. przelew, który ma za zadanie odprowadzić nadmiar wody do skrzynek rozsączających (bez szczelnej membrany).

Montaż systemu rozsączającego

Montaż systemu rozsączającego na pierwszy rzut oka wydaje się prosty. Trzeba jednak zachować następujące zasady. Po pierwsze, należy zweryfikować jakość gruntu w miejscu przewidzianym na rigolę rozsączającą. Muszą to być grunty przepuszczające wodę. Podczas zabudowy systemu zagospodarowania wody deszczowej na terenach obciążonych ruchem drogowym musi być zachowana minimalna głębokość przykrycia gruntem, która wynosi 0,8 m, i maksymalna głębokość posadowienia wynosząca 4,0 m. Wysokość systemu skrzynek rozsączających nie powinna być większa niż 2,0 m.

Grunt poniżej skrzynek rozsączających musi posiadać wystarczającą nośność. W przeciwnym razie należy podjąć inne kroki w celu uzyskania podwyższenia nośności gruntu. Skrzynki rozsączające potrafią wytrzymać obciążenie drogowe do SLW 60 przy zachowaniu ww. zaleceń. Do instalacji można podłączyć rury o średnicach do DN 250 bez stosowania elementów redukujących średnicę. System nie może być zabudowany w obszarach o stale występującej gruntowej lub podskórnej wodzie.

Jakub Koczorowski, REHAU

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij