Krajowi producenci, dostawcy i dystrybutorzy kotłów na paliwo stałe powinni podjąć przygotowania do etykietowania energetycznego i podawania informacji technicznych o wyrobach w sposób zgodny z wymaganiami ustalonymi w rozporządzeniu.

Jest to kontynuacja tematyki podjętej w poprzednim artykule.

W celu poprawnego etykietowania energetycznego swoich wyrobów krajowi producenci, dostawcy i dystrybutorzy kotłów na paliwo stałe powinni dokonać obliczeń współczynnika efektywności energetycznej kotłów lub zestawów urządzeń w oparciu o posiadane wyniki badań lub wykonać niezbędne badania uzupełniające, a także w odpowiednim terminie przygotować etykiety, karty produktu i informacje internetowe w sposób zgodny z wymaganiami rozporządzenia.

Obliczenia dla zestawu

Współczynnik efektywności energetycznej zestawu zawierającego kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne należy obliczyć wg schematu podanego poniżej:

Współczynnik efektywności energetycznej kotła na paliwo stałe oznaczamy przez I.

Wartość odpowiadającą regulatorowi temperatury obliczamy następująco:

WR = KPR + A,

gdzie:

* KPR – wartość odpowiadająca regulatorowi temperatury (z karty produktu regulatora temperatury w zależności od klasy regulatora);

Wartości A dla odpowiednich klas regulatorów:

– klasa I = 1;

– klasa II = 2;

– klasa III = 3;

– klasa IV = 4;

– klasa IV = 5.

Obliczenia dotyczące kotła dodatkowego:

Kd = (SE – I) * 0,1,

gdzie:

* Kd – kocioł dodatkowy – z karty produktu kotła;

* SE – sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń [%] lub współczynnik efektywności energetycznej kotła dodatkowego.

Udział energii słonecznej obliczamy następująco:

UES = (III * Wkol + IV * Pz) * 0,9 * Ekol * Kzas,

gdzie:

* UES – udział energii słonecznej

* Wkol – wielkość kolektora [m2]

* Pz – pojemność zasobnika [m3]

* Ekol – efektywność kolektora [%]

* Kzas – klasa zasobnika:

– A+ = 0,95;

– A = 0,91;

– B = 0,86;

– C = 0,83;

– D = 0,81

Dodatkową pompę ciepła ustalamy według następującego algorytmu (z karty produktu pompy ciepła):

DPC = (SE – I) * II,

gdzie:

* DPC – dodatkowa pompa ciepła,

* SE – sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń [%],

Aby uwzględnić udział energii słonecznej i dodatkową pompę ciepła UOZE, należy wybrać mniejszą wartość:

* UOZE = 0,5 * UES,

* lub UOZE = DPC.

W końcu współczynnik efektywności energetycznej zestawu WEEZ obliczamy następująco:

WEEZ = I + WR + Kd + UES + DPC – UOZE,

gdzie:

* I – współczynnik efektywności energetycznej kotła podstawowego na paliwo stałe;

* II – wartość współczynnika ustalona na podstawie tabeli;

Wagi dotyczące efektywności energetycznej kotła

* III – współczynnik = 294/(11 *Pr);

* IV – współczynnik = 115/(11 *Pr);

* Pr – deklarowana nominalna moc cieplna kotła podstawowego na paliwo stałe w kW.

Klasę efektywności energetycznej zestawu ustala się na podstawie obliczonego współczynnika efektywności energetycznej według przedstawionego na rysunku diagramu.

pilarski217diagram

Powyższe informacje należy zamieścić na karcie produktu zestawu zawierającego kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne.

Klasa dla innego zestawu

W rozporządzeniu ustalono również metodę ustalania klasy efektywności energetycznej zestawu składającego się z kotła kogeneracyjnego na paliwo stałe, kotła dodatkowego na paliwo stałe, ogrzewaczy dodatkowych, regulatorów temperatury i urządzenia słonecznego. Metoda ta jest analogiczna do podanej powyżej. Ponieważ w kraju nie są produkowane zestawy o nominalnej mocy cieplnej 70 kW lub mniejszej, w skład których wchodziłby kocioł kogeneracyjny na paliwo stałe, metoda ta nie będzie omawiana w tej publikacji.

Badania jednego urządzenia

W celu oceny zgodności działania dostawców i dystrybutorów kotłów na paliwo stałe i zestawów energetycznych z kotłem na paliwo stałe, w załączniku X do rozporządzenia ustalono, że:

* organy kontrolne państw członkowskich UE poddają badaniom tylko jedno urządzenie danego modelu;

* model uznaje się za spełniający wymagania, jeżeli:

a) wartości i klasy na etykiecie energetycznej i w karcie produktu odpowiadają wartościom podanym w dokumentacji technicznej;

b) współczynnik efektywności energetycznej urządzenia nie jest niższy od zadeklarowanej wartości o więcej niż 6%;

* jeżeli wyniki podane w punktach a) i b) nie są spełnione, uznaje się, że model i wszystkie modele mu równoważne nie spełniają wymagań rozporządzenia. Organy kontrolne państw członkowskich UE wykonują dodatkowe badania wybranych losowo trzech egzemplarzy tego samego modelu. Uznaje się, że model spełnia wymagania, jeżeli średnia wartość współczynnika efektywności energetycznej trzech dodatkowych urządzeń nie jest niższa od wartości deklarowanej o więcej niż 6%;

* w przypadku gdy kontrolowany model nie spełnia wyżej podanych wymagań, uznaje się, że model i modele mu równoważne nie spełniają wymagań ustalonych w rozporządzeniu. Organ kontrolny przekazuje wyniki badań i inne informacje pozostałym państwom członkowskim UE i Komisji w terminie jednego miesiąca od podjęcie decyzji o niezgodności.

Sławomir Pilarski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij