W poprzednich artykułach opisywałem metody oczyszczania i wykorzystywania lekko zanieczyszczonej frakcji ścieków, jaką jest woda szara, w różnych rejonach świata, a także przeprowadziłem jej analizę ilościową i jakościową. W tym artykule zajmę się kwestią, która z pewnością każdego, zwłaszcza inwestora, interesuje najbardziej, czyli kwestią finansową.

Przeanalizuję dwa przypadki różnych obiektów pod kątem czasu zwrotu inwestycji. Wykorzystanie wody szarej wiąże się z podwójną korzyścią, ponieważ redukuje zarówno ilość zużywanej wody, jak i ilość ścieków odprowadzanych do kanalizacji. Sprawdźmy zatem, jak wygląda to na konkretnych przykładach.

Przykładowy schemat wykorzystania wody szarej ze zbiornikami w piwnicy.

Hotel na 200 łóżek

Hotel, ze względu na swą specyfikę, jest idealnym miejscem do zastosowania systemu odzysku wody szarej. Bilans produkowanej i możliwej do zużycia wody szarej jest w tym wypadku bardzo zrównoważony.

Pierwszym z analizowanych obiektów jest hotel zlokalizowany w Warszawie. Biorąc pod uwagę fakt, że liczba gości odwiedzających hotel w ciągu roku jest zmienna w czasie, załóżmy, że średnio w ciągu roku w hotelu przebywać będzie połowa maksymalnej liczby gości, czyli 100 osób. Według stanu na 25.02.2016 r. ceny netto za 1 m3 wody i za 1 m3 ścieków wynoszą odpowiednio 4,20 zł i 6,42 zł (źródło: ceny-wody.pl).

Cena energii elektrycznej wg cennika RWE dla średnich przedsiębiorstw w taryfie C11 wynosi 0,4252 zł netto za 1 kWh. Do obliczeń przyjęto założenie, że cena za wodę i ścieki będzie wzrastać o 6%, a cena energii elektrycznej o 3% w skali roku. Założenia te podyktowane są trendami obserwowanymi na rynku cen mediów w dużych miastach w Polsce.

Dzienna produkcja wody szarej na osobę powinna wynieść ok. 50 l. Zużycie energii elektrycznej przez rozpatrywany system oczyszczania wody szarej to 1,4 kWh na 1 m3 oczyszczonej wody. W koszty związane z eksploatacją urządzeń wliczony został również coroczny przegląd systemu w postaci 1200 zł netto. Fotografia przedstawia system wykorzystania wody szarej do montażu w piwnicy.

Nakład inwestycyjny, jaki wiąże się z zakupem systemu oczyszczania i wykorzystania wody szarej o maksymalnym dobowym przepływie 10 000 litrów (200 osób po 50 l/d os.), kosztem dualnej instalacji kanalizacyjnej oraz montażem urządzeń, wyniesie blisko 300 000 zł netto.

Relacja ponoszonych kosztów do możliwych zysków na przestrzeni 20 lat - woda szara

Wykres 1 przedstawia relację ponoszonych kosztów do możliwych zysków na przestrzeni 20 lat. Jak można łatwo zauważyć, przy danych założeniach zwrot nakładów inwestycyjnych powinien nastąpić pomiędzy 12 a 13 rokiem eksploatacji. Czas zwrotu inwestycji mógłby ulec znacznemu skróceniu w przypadku, gdyby hotel odwiedzało więcej gości lub gdyby na podstawie przewidywanej średniej liczby gości zastosować system o mniejszej wydajności, a zatem o niższym nakładzie inwestycyjnym. W przypadku średniej rocznej ilości gości w wysokości ¾ ilości maksymalnej, zwrot nastąpiłby pomiędzy 8 a 9 rokiem użytkowania.

Dom na 6 osób

Drugim z analizowanych przypadków jest dom jednorodzinny zlokalizowany w podpoznańskiej gminie Rokietnica. Na terenie tej gminy w dniu 25.02.2016 r. ceny netto za 1 m3 wody i za 1 m3 ścieków wynosiły odpowiednio 5,17 zł i 7,71 zł (źródło: ceny-wody.pl). Cena za energię elektryczną wynosiła 0,6 zł netto za 1 kWh. Do obliczeń przyjęto założenie, że cena za wodę i ścieki będzie wzrastać o 8%, a cena energii elektrycznej o 3% w skali roku. Większy wzrost cen za wodę i ścieki wynika z faktu, że na obszarach o rzadszej sieci wodno-kanalizacyjnej realizowane są inwestycje mające na celu jej rozwinięcie.

Zakłada się, że średnio w ciągu roku w domu będzie przebywało 6 osób. Przewidywana dzienna produkcja wody szarej na osobę wyniesie ok. 50 l. Zużycie energii elektrycznej przez rozpatrywany system oczyszczania wody szarej to, podobnie jak w przypadku systemu poprzedniego, ok. 1,4 kWh na 1 m3 oczyszczonej wody. W koszty związane z eksploatacją urządzeń wliczony został również coroczny przegląd systemu w postaci 300 zł netto. Przykładowy schemat systemu wykorzystania wody szarej wewnątrz budynku przedstawia rysunek.

Nakład inwestycyjny, jaki wiąże się z zakupem systemu oczyszczania i wykorzystania wody szarej o maksymalnym dobowym przepływie 300 litrów (6 osób po 50 l/d os.), kosztem dualnej instalacji kanalizacyjnej oraz montażem urządzeń, wyniesie blisko 25 000 zł netto.

Relacja ponoszonych kosztów do możliwych zysków na przestrzeni 20 lat - woda szara

Wykres 2 przedstawia relację ponoszonych kosztów w stosunku do zysków na przestrzeni 20 lat. Przewidywany zwrot nakładów inwestycyjnych powinien nastąpić na początku 13 roku eksploatacji systemu.

Wnioski

Przedstawione przeze mnie przykłady jednoznacznie pokazują, że zarówno w przypadku dużych, jak i mniejszych obiektów, zwrot nakładów inwestycyjnych może nastąpić w relatywnie krótkim okresie. Najważniejszymi czynnikami wpływającymi na tempo zwrotu są oczywiście bazowe ceny mediów na terenie planowanej inwestycji.

Biorąc pod uwagę fakt, że ceny za m3 wody i m3 ścieków w Polsce wahają się od 4,45 zł netto do 47,76 zł netto, niewątpliwie każdy przypadek należy analizować z osobna. W pewnych rejonach Polski instalacja systemu wykorzystania wody szarej będzie się wiązać ze znacznymi oszczędnościami, a po pewnym czasie i z zyskami, w innych miejscach natomiast będzie posunięciem mniej rozsądnym w kontekście finansowym.

Mariusz Piasny
Tomasz Makowski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij