W regulatorach pogodowych jednym z podstawowych ustawień jest ustawienie krzywej grzewczej. Odnosząc się do wspomnianego regulatora pogodowego ECL Comfort 210, 310 Danfoss, w aplikacjach ogrzewania mamy możliwość ustawiania krzywej grzewczej w dwojaki sposób: albo ustawiając nachylenie, albo zmieniając współrzędne 6 punktów załamania. Najprostszy i najbardziej zgrubny sposób ustawiania krzywej grzewczej to ustawienie nachylenia. Precyzyjniejsze dopasowanie można uzyskać poprzez modelowanie punktów załamania.

Regulator pogodowy – ustawienie zgrubne

Zacznijmy zatem od ustawienia zgrubnego, czyli ustawienia właściwego nachylenia. Zasada z teorii sterowania jest taka, że w układzie regulacji to regulator dopasowuje się do obiektu regulowanego, a nie odwrotnie. Naszym obiektem regulacji jest instalacja ogrzewania, dlatego potrzebne nam będą parametry zasilanej instalacji ogrzewania.

Regulator pogodowy - zmiany na krzywej grzewczej

Sięgamy więc do projektu instalacji ogrzewania i notujemy cztery charakterystyczne parametry, a mianowicie:

* Tzew. – projektowana temperatura zewnętrzna (strefy klimatycznej, w której zlokalizowany jest ogrzewany obiekt);

* Twew. – projektowana temperatura wewnętrzna (jeżeli chcemy zabezpieczyć dostawę odpowiednio wysokiej temperatury do grzejnika w pomieszczeniu o najwyższej temperaturze wewnętrznej, to temperatura tego pomieszczenia – jeżeli liczymy na niejednoczesność działania wszystkich grzejników wyposażonych w termostaty grzejnikowe w instalacji zasilających w ciepło pomieszczenia o różnych temperaturach – jest średnią temperaturą wszystkich pomieszczeń);

* Tz/Tp – projektowana temperatura wody zasilającej i powrotnej.

Dla przykładu instalacji o następujących parametrach:

* Tzew. = -20°C

* Twew. = +20°C

* Tz/Tp = 80°C/60°C.

Bierzemy wykres pęku krzywych grzewczych z instrukcji regulatora i wyznaczamy punkt przecięcia dwóch współrzędnych temperatury zewnętrznej Tzew. = – 20°C i temperatury zasilania Tz = 80°C.

Regulator pogodowy - krzywa grzewcza

Przez wyznaczony punkt przecięcia przebiega krzywa o nachyleniu KG = 1,4 i taką wartość nachylenia krzywej grzewczej dla przykładowej instalacji powinniśmy ustawić w regulatorze. Wartość temperatury wewnętrznej Twew. = +20°C ustawiamy jako temperaturę wymaganą w trybie pracy komfort (symbol słoneczka) na ekranie graficznym.

Dla tak wprowadzonych ustawień (nachylenie KG = 1,4, Twew. = +20°C) regulator dla temperatury zewnętrznej -20°C będzie zasilał naszą przykładową instalację ogrzewania wodą o temperaturze 80°C, a dla temperatury zewnętrznej +20°C wodą o temperaturze 24,6°C (punkt wspólny wszystkich krzywych). Dla każdej innej temperatury zewnętrznej regulator wyznaczy temperaturę wody zasilającej instalację ogrzewania jako wartość z ustawionej krzywej grzania.

Wprowadzone ustawienia (nachylenie i Twew.) powinny zapewnić utrzymanie przez regulator projektowanej temperatury wewnętrznej (w naszym przykładzie Twew. = 20°C) w pomieszczeniach ogrzewanych w całym zakresie zmienności temperatur zewnętrznych Tzew. poprzez zmianę temperatury zasilania Tz wody zasilającej instalację ogrzewania. Zależność fizyczna pomiędzy tymi trzema parametrami Tzew., Twew., Tz jest ściśle określona poprzez krzywą grzewczą.

Regulator pogodowy - wyświetlacz

Do lektury poszerzonego artykułu, zawierającego większą ilość cennych wskazówek, zapraszamy na portal www.instalator.pl.

Krzysztof Petykiewicz

www.heating.danfoss.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij