Promienniki tarasowe zaliczane są do przenośnych gazowych urządzeń grzewczych zasilanych propanem-butanem z butli gazowych o pojemności 27 dm3. Łatwa dystrybucja propanu-butanu przyczyniła się do tego, że w ostatnim okresie nastąpił szybki rozwój rynku gazowych urządzeń grzewczych tego typu na rynku krajowym.

Największy wpływ na klimat naszego krają mają masy powietrza polarno-morskiego i polarno-kontynentalnego, co powoduje, że przez wiele miesięcy zarówno w okresie wiosennym, jak i w okresie jesiennym średnie dzienne temperatury wahają się w granicach 12-14°C. Są to okresy przejściowe, w których temperatura nie sprzyja pobytom na otwartym powietrzu, w ogródkach kawiarnianych czy też w lokalach restauracyjnych usytuowanych na zewnątrz.

Dlatego od kilku lat w lokalach gastronomicznych stosuje się dodatkowe źródła ciepła w postaci przenośnych gazowych urządzeń grzewczych, szczególnie promienniki tarasowe. Promienniki tarasowe zaliczane są do przenośnych gazowych urządzeń grzewczych zasilanych propanem-butanem z butli gazowych o pojemności 27 dm3. Butle takie są łatwo dostępne, sprzedawane przez kilkunastu dystrybutorów na wielu stacjach paliw. Łatwa dystrybucja propanu-butanu przyczyniła się do tego, że w ostatnim okresie nastąpił szybki rozwój rynku gazowych urządzeń grzewczych tego typu na rynku krajowym.

Należy zwrócić uwagę, że promienniki tarasowe są już od wielu lat stosowane w takich krajach jak Włochy, Hiszpania, Słowenia czy Niemcy, gdzie też występują okresowe spadki temperatury poniżej 15°C. Warto zauważyć, że również w Polsce rośnie zainteresowanie promiennikami tarasowymi, a ich szerokie wprowadzenie może przyczynić się do rozwoju turystyki, rekreacji i małej gastronomii.

Rodzaje promienników

Ze względu na konstrukcję elementu grzewczego można wyróżnić:

* promienniki z płytą ceramiczną,

* promienniki parasolowe z ogrzewaniem górnym,

* promienniki tarasowe z ogrzewaniem rurowym.

Ze względu na rodzaj zamocowania promienniki tarasowe dzielimy na:

* stacjonarne – trwale umocowane,

* przenośne – z możliwością ustawiania w dowolnym miejscu.

Należy podkreślić, że promienniki tarasowe należą do grupy ekologicznych gazowych urządzeń grzewczych i charakteryzują się niskim zużyciem gazu oraz niską emisją spalin, co powoduje, że można je zaliczyć do urządzeń przyjaznych środowisku naturalnemu. Ze względów bezpieczeństwa promienniki podlegają dyrektywie Urządzenia Spalające Paliwa Gazowe (GAD) i powinny posiadać oznakowanie znakiem CE oraz spełniać wymagania normy PN-EN 14543:2007 „Wymagania dotyczące urządzeń spalających skroplone gazy węglowodorowe (C3-C4) – Parasolowe ogrzewacze tarasów – Promienniki bez przewodu spalinowego stosowane na wolnym powietrzu lub w przestrzeni dobrze przewietrzanej”.

W ostatnim czasie największe zainteresowanie znajdują promienniki tarasowe z ogrzewaniem rurowym i widocznym płomieniem (fot. 1).

Promiennik tarasowy z widocznym płomieniem gazowym

Na rynku dostępne są różnego rodzaju gazowe promienniki tarasowe. Można wyróżnić promienniki rurowe o konstrukcji nośnej prostokątnej lub też promienniki rurowe o konstrukcji cylindrycznej (fot. 2). Bez względu na kształt konstrukcji urządzenia zasada pracy tego typu urządzeń grzewczych jest identyczna.

Przykłady konstrukcji promienników tarasowych

Konstrukcja gazowych promienników tarasowych z ogrzewaniem rurowym zapewnia, że urządzenia tego typu są źródłem promieniowania w podczerwieni (emisja ciepła) i równocześnie światła widzialnego (widoczny płomień gazowy).

W dolnej części konstrukcji promiennika znajduje się pojemnik na butlę gazową, natomiast powyżej pojemnika zamocowany jest zespół palnika wraz z armaturą regulująco-zabezpieczającą. W tego typu urządzeniach najczęściej stosowane są palniki z głowicą ceramiczną.

Palnik

Palniki gazowych promienników to konstrukcje palników inżektorowych z zassaniem powietrza pierwotnego i możliwością regulacji. Podstawowym wyposażeniem promienników jest gazowa armatura regulująco-zabezpieczająca. Płomień palnika skierowany jest koncentrycznie w szklanej rurze osłonowej, która dodatkowo zabezpieczona jest siatką chroniącą przed niezamierzonym jej dotknięciem. Na górnej części promiennika zamocowane jest odpowiednio ukształtowany daszek, którego zadaniem jest odpowiednie kierowanie ciepła i strumienia spalin i dlatego mogą być powszechnie stosowane w otwartych przestrzeniach, ogródkach kawiarnianych, restauracjach, tarasach i przydomowych ogródkach.

Przykład zastowania promiennika tarasowego

Zaislanie

Promienniki rurowe zasilane są z przenośnych butli gazowych o pojemności 27 dm3 mieszaniną propanu-butanu, powszechnie nazywaną gazem LPG. Warto podkreślić, że gaz płynny (skroplony) jest dobrym nośnikiem energii i należy do jednych z najbardziej ekologicznych źródeł energii, ponieważ spala się z niewielką ilością produktów spalania, nie emitując pyłów i sadzy.

Gaz płynny przechowywany jest w butlach w fazie ciekłej pod ciśnieniem par własnych, natomiast eksploatowana jest faza gazowa, co wymaga pobierania ciepła z otoczenia.

Wartościami charakteryzującymi gaz węglowodorowy są: ciśnienie nasycenia, ciepło parowania, gęstość i objętość właściwa, wartość opałowa, ciepło spalania oraz właściwości palne. W tabeli 1 przedstawiono wybrane właściwości propanu i butanu.

wybrane właściwości propanu i butanu

Propan i butan zaliczane są do gazów palnych i w kontakcie z tlenem zachodzi reakcja spalania zgodnie z równaniem, podczas której wydziela się duża ilość ciepła (Q):

* reakcja spalania propanu C3H8 + 5O2 → 3CO2+ 4H2O → Q

* reakcja spalania butanu C4H10 + 6,5O2 → 4CO2+ 5H2O→ Q

Promienniki najczęściej zasilane są z butli o pojemności 27 dm3 (wysokość całkowita butli Lc ~ 600 mm, średnica zewnętrzna butli Db ~ 300 mm), fot. 5. Butle umieszczane są w dolnej części promienników i powinny być eksploatowane w temperaturach dodatnich.

W Polsce butle na gaz płynny propan-butan, w zależności od dystrybutora gazu, mają różne kolory (Gaspol – niebieskie, BP – zielone, Orlen – białe). Jednak bez względu na dystrybutora i kolor butli skład mieszaniny propanu-butanu powinien spełniać wymagania normy PN-C-96008 „Przetwory naftowe. Gazy węglowodorowe. Gazy skroplone C3-C4”. Dodatkowo, z punktu widzenia eksploatacyjnego, należy zwrócić uwagę na to, że zawory butli mają gwint W21,8L lewy i zawsze w króćcu zaworu powinna być zamontowana uszczelka.

Butla przeznaczona do zasilania gazowych promienników tarasowych

Instalacja gazowego promiennika tarasowego zasilana z butli powinna być wyposażona w reduktor ciśnienia dla nominalnego ciśnienia eksploatacji 37 hPa, a promiennik powinien pracować stabilnie w zakresie ciśnień zasilania od 25 do 45 hPa.

Bezpieczeństwo

Każdy promiennik przed wprowadzeniem na rynek musi być poddany badaniom pod względem sprawdzenia szczelności wewnętrznej instalacji, poprawności działania iskrownika piezoelektrycznego, stabilności płomienia palnika, analizy produktów spalania (CO, CO2), pomiaru i analizy rozkładu temperatury mającej na celu określenie stopnia nagrzewania poszczególnych elementów konstrukcyjnych promiennika w czasie jego normalnej eksploatacji oraz pomiaru wartości nominalnej mocy cieplnej.

Bardzo istotne z punktu widzenia użytkowania są badania termiczne promienników tarasowych, przy pomocy których można wyznaczyć skuteczność i efektywność ogrzewania. Badania takie prowadzone są w specjalnych pomieszczeniach przy użyciu kamery termowizyjnej w poszczególnych punktach pomiarowych.

Punkty pomiaru rozkładu temperatury na obudowie promiennika

Każdy gazowy promiennik tarasowy ze względów bezpieczeństwa powinien posiadać odpowiednie, wymagane aktami normatywnymi, oznaczenie w formie piktogramów. W tabeli 2 przedstawiono piktogramy mające zastosowanie na gazowych promiennikach tarasowych.

piktogramy mające zastosowanie na gazowych promiennikach tarasowychog

Rozwój techniki grzewczej w nowych konstrukcjach ogrzewaczy tarasowych daje możliwość szerokiego zastosowania w naszej strefie klimatycznej, co pozwala na ich powszechne zastosowanie na tarasach, ogródkach kawiarnianych i lokalach restauracyjnych usytuowanych na zewnątrz, co umożliwi dłuższe przebywanie na otwartym powietrzu. Warto podkreślić, że dużą zaletą promienników jest prosty montaż tych urządzeń, wysoki poziom bezpieczeństwa podczas użytkowania oraz niskie koszty eksploatacyjne. Dodatkowo promienniki tarasowe charakteryzują się wysoką efektywności cieplną i niską emisją spalin do otoczenia i zaliczane są do urządzeń przyjaznych dla środowiska naturalnego.

Iwona Stachurek, Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

Zbigniew A. Tałach, Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Krakowie

 

Literatura:

1. Tałach Z., raport „Bezpieczeństwo eksploatacji butli na gaz płynny propan-butan”, Wydawnictwo British Petroleum, Kraków 2003.

2. Stachurek I., raport „Uruchomienie produkcji ekologicznych promienników przeznaczonych do otwartej przestrzeni powietrznej zasilanych gazami węglowodorowymi (C3-C4)” wydany przez Regionalna Izba Gospodarcza (Katowice 2014) w ramach Europejskiego Programu „EKO-STAŻ”.

3. Raport z badań termicznych „Nagrzewanie pawilonu promiennikami ciepła Vulkan firmy Komin -Flex Sp. z o.o.” opracowane przez Biuro Energetyczne Frysz, Katowice 2013.

4. Materiały techniczne firmy Komin-Flex Sp. z o.o.

Fot. 1. Promiennik tarasowy z widocznym płomieniem gazowym.

Fot. 2. Przykłady konstrukcji promienników tarasowych.

Fot. 3. Punkty pomiaru rozkładu temperatury na obudowie promiennika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij