Standardowym rozwiązaniem w zakresie ochrony sieci wodociągowych przed zanieczyszczeniami z instalacji wodociągowych jest stosowanie odpowiednich armatur zabezpieczających.

Jako armaturę zabezpieczającą w instalacji wodociągowej stosowano kiedyś zwykłe zawory zwrotne zabudowane w ramach zestawów wodomierzowych na przyłączach wody pitnej. Później zostały wprowadzone zawory antyskażeniowe przez zmianę Az1 do normy PN-92/B-01706. Przedmiotowa norma wraz ze zmianą Az1 została wprowadzona za sprawą rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Obecnie norma PN-EN 1717 zastępuje PN-B-01706:1992/Az1:1999. Normy wprowadzają kategorie płynów, które mogą mieć kontakt z wodą, klasy zabezpieczeń, parametry zespołów zabezpieczających oraz metodologię ich doboru. W przypadku klas wyższych zaworów antyskażeniowych norma PN-EN 12729:2005 określa właściwości i wymagania dotyczące izolatorów przepływów zwrotnych z możliwością nadzoru (rodzina B typ A). Są to zawory z obniżoną strefą ciśnienia stosowane jako zabezpieczenie wody do picia w instalacji wodociągowej przed zanieczyszczeniem spowodowanym przepływem zwrotnym w zakresie od DN 8 do DN 250.

W praktyce projektowej najczęściej mają zastosowanie zawory antyskażeniowe klasy BA oraz EA. Tej klasy zawory antyskażeniowe produkuje firma Herz.

Zawory antyskażeniowe BA

Pierwszą grupę stanowią zawory antyskażeniowe oraz zespoły antyskażeniowe klasy BA serii 0300, 0302, 0303, 0305 i 0307. Działają one w oparciu o system trójkomorowy, w którym środkowa komora, która może być odpowietrzana, jest oddzielona od komory wlotowej oraz wylotowej poprzez zawór zwrotny. W warunkach normalnej pracy spadek ciśnienia powstający przy przepływie z jednej komory do drugiej uniemożliwia przepływ zwrotny. Odpowietrzanie środkowej komory do atmosfery ma miejsce nie później niż w przypadku, gdy ciśnienie pomiędzy środkową a wlotową komorą spada do 0,14 bara.

Zawór antyskażeniowy 0302 (fot. 1) oferowany jest w średnicach podstawowych DN 15 i DN 20 z różnymi kombinacjami przyłączy ¾ i 1″.

Armatura-antyskazeniowa-Herz-Zawór-antyskażeniowy-Herz-0302-klasy-BA

Fot. 1. Zawory antyskażeniowe Herz 0302 klasy EA-I 0302 02-13.

 

Dla większych przepływów wody fima Herz oferuje zawory antyskażeniowe serii 0307 (fot. 2) w zakresie średnic DN 40 i DN 50 z różnymi kombinacjami przyłączy 1½ i 2″.

Armatura-antyskazeniowa-Herz-Zawór-antyskażeniowy-Herz-0307-klasy-BA

Fot. 2. Zawór antyskażeniowy Herz 0307 klasy BA-I 0307 01-16.

 

Zawory antyskażeniowe zastosowanie

Bogatą ofertę firmy Herz stanowią zespoły antyskażeniowe klasy BA serii 0300, 0303, 0305 przeznaczone do różnych zastosowań. Pierwszy z nich 0300 (fot. 3) może służyć do poboru wody z instalacji do np. elastycznego zewnętrznego węża ogrodowego.

Armatura-antyskazeniowa-Herz-Zespół-antyskażeniowy-Herz-0300-klasy-BA

Fot. 3. Zespół antyskażeniowy Herz 0300 klasy BA-I 0300 01.

 

Wytwarzany jest z różnymi kombinacjami przyłączy ½, ¾ i 1″. Kolejne zespoły stanowić mogą grupy czerpalne na przyłączach wodociągowych z odcięciem 0303 (fot. 4) lub z reduktorem i pomiarem ciśnienia w części niskiego ciśnienia instalacji wewnętrznej wody pitnej 0305.

Armatura-antyskazeniowa-Herz-Zespół-antyskażeniowy-Herz-0303-klasy-BA

Fot. 4. Zespół antyskażeniowy Herz 0303 klasy BA-I 0303 01.

Oba zespoły antyskażeniowe czerpalne oferowane są w zakresie średnic DN 15 i DN 20 i przeznaczone są dla małych i średnich odbiorców lub odbiorników wody pitnej o poborze do 7 m3/h. Zarówno zespół Herz 0303, jak i zespół Herz 0303 posiada wszystkie króćce uzbrojone w zawory odcinające, poza króćcem upustowym, które umożliwiają bezpieczne i wygodne korzystanie z oferowanej armatury zabezpieczającej przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w sieci.

Grzegorz Ojczyk

www.herz.com.pl

 

Źródło:

1) PN-92/B-01706– „Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu – wraz ze zmianą PN-B-01706:1992/Az1:1999”

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690).

3) PN-EN 1717:2003Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny.

4) PN-EN 12729:2005 – Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu wody do picia w wyniku przepływu zwrotnego — Izolator przepływów zwrotnych z możliwością nadzoru, z obniżoną strefą ciśnienia — Rodzina B — Typ A.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij