IV Forum Diagnostów Ciepłowniczych Sieci Preizolowanych

W dniach 28 lutego – 02 marca 2017 roku w hotelu Grand Royal w Poznaniu, odbyło się IV Forum Diagnostów Ciepłowniczych Sieci Preizolowanych. Było to już czwarte spotkanie profesjonalistów, na co dzień zajmujących się diagnostyką uszkodzeń ciepłowniczych sieci preizolowanych. Wzięło w nim udział ponad 120 uczestników reprezentujących 30 przedsiębiorstw ciepłowniczych z całego kraju, 5 firm wykonawstwa robót preizolowanych i serwisu technicznego oraz 16 dostawców technologii i sprzętu pomiarowego, w tym 6 czołowych producentów systemów preizolowanych obecnych na rynku polskim.

Pierwszy dzień konferencji rozpoczął się od dyskusji nad propozycjami zawartości Zeszytu nr 2 Wytycznych Forum DCSP będący kontynuacją wydrukowanego wiosną 2016 r. przez INSTAL Zeszytu nr 1, który został rozesłany bezpłatnie do większości ośrodków ciepłowniczych w kraju. Uczestnicy konferencji otrzymali wcześniej drogą mailową specjalny biuletyn zawierający komplet materiałów z zapisami przygotowanymi do omówienia w trakcie obrad.

Znalazły się tam m.in. „definicje podstawowych pojęć i procedur z branży” oraz szczegółowo opisany przykład „kompleksowego opracowania oznaczania drutów pomiarowych w ciepłociągach o różnych średnicach”. Ten ostatni temat wciąż wzbudzał wiele kontrowersji wśród diagnostów z dużym doświadczeniem, którzy od wielu lat stosowali własne metody oznaczania i nie byli skłonni przyjąć jednego konkretnego rozwiązania, jako rekomendacji Forum.

Po wprowadzeniu do tematów dokonanym przez Adama Dwojaka z firmy DORATERM odpowiadającego za merytoryczne przygotowanie konferencji oraz po burzliwej dyskusji zdecydowano, iż organizatorzy konferencji przygotują treść zapisu Wytycznych dotyczących spójnego systemu oznaczania drutów alarmowych w ciepłociągach preizolowanych typu impulsowego w wersji alternatywnej a ostateczny jego kształt zostanie zaopiniowany przez uczestników Forum DCSP drogą mailową. Podobnie zresztą zadecydowano w przypadku omawianych później zagadnień „praktycznych metod lokalizacji za pomocą reflektometru” oraz „idei reflektometrycznych wykresów wzorcowych”.

IV Forum Diagnostów Ciepłowniczych Sieci Preizolowanych – cz. II

W drugiej części „Panelu Diagnostów Ciepłowniczych Sieci preizolowanych” dyskutowano nad zagadnieniami dotyczącymi „wielkości charakterystycznych rezystancji izolacji dla odbiorów sieci” oraz „progach alarmowych dla obwodów z podkładkami filcowymi”. Swój znaczący głos w sprawie „szumu informacyjnego, jaki pojawia się wokół techniki pomiarowej systemów alarmowych” zabrał tutaj Leszek Wróbel, współwłaściciel znanej wszystkim w branży sprzętu pomiarowego dla preizolacji firmy LEVR.

Forum-diagnostów-sieci-cieplowniczych-sala-testeron

Ostatnia część pierwszego dnia konferencji poświęcona była „problematyce dostępu do cyfrowej mapy GIS sieci i obiektów sieciowych w trakcie prowadzenia prac diagnostyki uszkodzeń ciepłociągów preizolowanych”. Tematykę związaną z systemami GIS wprowadzono do obrad Forum DCSP pod szyldem technologii wspomagających branżę ciepłowniczą z nadzieją, że w trakcie dyskusji uda się ocenić na ile jest ona istotna w codziennej pracy diagnostów lub jakie jej elementy należałoby wprowadzić do zapisów Wytycznych Forum.

Po wprowadzeniu do tematu dokonanym przez organizatora konferencji, Bartłomiej Szymaniak z firmy GLOBEMA wystąpił z prezentacją „Sieć alarmowa a GIS – jak lepiej lokalizować awarie na sieci ciepłowniczej”. Pod nieobecność przedstawicieli austriackiej firmy Geolantis, którzy w ostatniej chwili zmuszeni byli odłożyć swój przyjazd do Poznania, prezentacji systemu Inspector oferowanego przez tę firmę do wspomagania procedur kontroli rezystancji izolacji sieci preizolowanych tej firmy dokonał Jerzy Kozłowski z TESTERON Consulting.

Pierwszy dzień konferencji zakończył się uroczystą kolacją z przerwą na występ kabaretu Świerszczychrząszcz z Lublina, który uświetnił tegoroczne ogólnopolskie spotkanie diagnostów z branży ciepłociągów preizolowanych.

IV Forum Diagnostów Ciepłowniczych Sieci Preizolowanych – dzień drugi

Drugi dzień konferencji rozpoczął się od podsumowania tematyki obrad z dnia poprzedniego, po czym, Adam Dwojak z DORATERM wprowadził uczestników Forum w problematykę pomiarów na sieciach rezystancyjnych typu „Brandes”. Zagadnienia związane z ciepłociągami preizolowanymi typu rezystancyjnego pojawiły się po raz pierwszy w programie Forum DCSP, głównie za sprawą obecności wśród uczestników konferencji przedstawicieli Veolia Energia Warszawa oraz LPEC Lublin, które to firmy obsługują wyłącznie ten typ sieci i których organizatorzy chcieli w sposób szczególny zainteresować tematyką im najbliższą.

Pomimo niezaprzeczalnych faktów, iż ponad 90% ciepłociągów preizolowanych w Polsce budowanych jest w technologii impulsowej, tematyka pomiarów na sieciach typu rezystancyjnego cieszyła się zainteresowaniem diagnostów z ośrodków, na co dzień niemających styczności z ta technologią.

Kolejny blok programowy Forum koncentrował się na idei zdalnego nadzoru nad siecią preizolowaną, a dokładniej nad nowościami z zakresu systemów nadzoru nad rozbudowaną preizolowaną siecią ciepłowniczą. W związku z dynamicznym rozwojem nowych technologii w tej dziedzinie, zamierzeniem organizatorów Forum DCSP jest wprowadzenie na stałe do programu corocznych konferencji przeglądu nowości i postępu aplikacji praktycznych związanych z zagadnieniami zdalnego nadzoru nad siecią, w tym porównanie „on line” systemów czołowych producentów dostępnych na rynku polskim.

Forum-diagnostów-sieci-cieplowniczych-sala-sala-2

W bieżącym roku, uczestnicy konferencji mieli unikalną możliwość porównania w czasie rzeczywistym działania dwóch różnych systemów zawansowanego centralnego nadzoru nad systemem alarmowym sieci preizolowanych dwóch producentów – firmy Control z Krapkowic oraz firmy DASL z Krakowa. Do, w miarę pełnego obrazu aktualnej oferty zdalnych systemów nadzoru na rynku polskim, zabrakło prezentacji firmy Logstor, która, choć awizowana wcześniej, ze względów logistycznych nie mogła uczestniczyć w tej części konferencji oraz firm Mittel i Vector, które zdecydowały się nie uczestniczyć w tym roku w obradach Forum DCSP.

W przerwach pomiędzy panelami dyskusyjnymi, uczestnicy konferencji mieli okazję do zapoznania się z ofertą nowości sprzętowych i technologicznych kilku firm na stoiskach promocyjnych usytułowanych w tylnej części sali konferencyjnej. DORATERM Adam Dwojak prezentowała szerokie spektrum usług dotyczących sieci preizolowanych – od diagnostyki uszkodzeń i kompleksowych napraw po rewitalizację systemów alarmowych.

Forum-diagnostów-sieci-cieplowniczych-sala-prezentacja

Firma TESTERON pokazywała pełen zakres urządzeń pomiarowych stosowanych w diagnostyce i lokalizacji awarii na sieciach preizolowanych oraz sprzęt do lokalizacji różnych elementów uzbrojenia podziemnego. Heisslufttechnik Flocke oferowała wysokiej klasy ekstrudery szwajcarskiego producenta urządzeń do spawania preizolacji, rur i przyłączy z PE HD – firmy Leister. Firma DASL prezentowała szczegóły swojej technologii centralnego nadzoru nad systemem alarmowym sieci preizolowanych.

Każde z uprzednich edycji Forum DCSP miało swój temat przewodni, wokół którego organizatorzy gromadzili grono uznanych ekspertów gotowych do „przełożenia” na język codzienny najtrudniejszych kwestii naukowych i technologicznych. Podobnie było i tym razem – drugi dzień konferencji został zdominowany przez zagadnienia związane z technologią pianki poliuretanowej w systemach ciepłociągów preizolowanych, zarówno w procesie produkcyjnym, jak i w praktycznym spienianiu w warunkach terenowych.

Choć pozornie nie jest to problematyka na co dzień interesująca diagnostów, organizatorzy Forum postanowili poświęcić jej znaczącą ilość czasu wychodząc z założenia, iż od jakości pianki PUR, technologii jej zastosowania przy produkcji systemów preizolowanych oraz technologii pianowania w procesie napraw ciepłociągów w dużej mierze zależy skuteczność diagnostyki uszkodzeń sieci.

Forum-diagnostów-sieci-cieplowniczych-sala-wyklad

Bardzo dobry początek debacie nad pianką PUR w preizolacji dał pierwszy z zaproszonych ekspertów – dr hab. inż. Aleksander Prociak, profesor Politechniki Krakowskiej z Katedry Chemii i Technologii Polimerów. W zadziwiająco przystępny sposób przybliżył on uczestnikom konferencji zawiłości chemiczne struktur pianki stosowanej w ciepłownictwie oraz przedstawił wyniki eksperymentów z pianką PUR, które przeprowadził na prośbę merytorycznego koordynatora Forum DCSP Adama Dwojaka z DORATERM.

W poobiedniej części obrad, Ewa Kręcielewska, Kierownik Działu Badań i Standardów/ Kierownik Laboratorium Badawczego z Veolia Energia Warszawa, w bardzo ciekawy sposób przedstawiła „Zagadnienie starzenia pianki poliuretanowej w rurociągach preizolowanych”, dzieląc się z uczestnikami konferencji swoim bogatym doświadczeniem i wiedzą.

Na tę część konferencji dotarł także Ireneusz Iwko z firmy LOGSTOR Polska, który przedstawił najnowszy stan prac nad normami branżowymi po zakończonym właśnie spotkaniu w Berlinie a, przede wszystkim, omówił „Wpływ metody produkcji rur preizolowanych oraz bariery dyfuzyjnej na właściwości izolacji poliuretanowej rur preizolowanych”. Była to wyjątkowa okazja przyjrzenia się procesowi technologicznemu dla metod Conti i Opti przy produkcji elementów preizolowanych w fabrykach LOGSTOR w Polsce, firmie, która znana jest z najwyższych standardów jakościowych dotyczących ułożenia drutów alarmowych wzdłuż rury przewodowej.

Ostatnim punktem programu IV Forum DCSP był Panel Serwisantów Ciepłowniczych Sieci Preizolowanych, będący kontynuacją problematyki napraw rurociągów preizolowanych z ubiegłorocznego spotkania. Tę część obrad rozpoczął Sławomir Wawrzak z firmy Termogum z próbą odpowiedzi na pytanie „Czy mufą elektrozgrzewaną można zamykać ukosowane złącza?”. Z kolei Adam Dwojak z DORATERM wprowadził uczestników konferencji w zagadnienia zapobiegania awariom zaworów preizolowanych oraz problematykę podtapianych studzienek na sieci preizolowanej. Pani Ewa Kręcielewska z Veolia Energia Warszawa podzieliła się także swoim doświadczeniem z zagadnień spieniania pianki na budowie w warunkach ekstremalnych.

Finał konkursu fotograficznego

Pod koniec drugiego dnia obrad, został rozstrzygnięty I Konkurs Fotograficzny Forum DCSP na najciekawsze zdjęcie związane z branżą ciepłociągów preizolowanych pn. „Ciepła rura…czy inna bzdura”. Pomysł, który ktoś podsunął podczas ubiegłorocznej konferencji, został podchwycony przez organizatorów i zmaterializowany w postaci otwartego konkursu ogłoszonego na kilka tygodni przed rozpoczęciem Forum. Drogą mailową napłynęło blisko trzydzieści zdjęć a szesnaście z nich zostało zakwalifikowanych do ścisłego finału.

Propozycje konkursowe zostały zaprezentowane uczestnikom konferencji w kuluarach sali konferencyjnej w formie wydruków na dużych tablicach oraz w formie slajdów komputerowych w przerwach między obradami. Każdy z uczestników konferencji otrzymał specjalną kartę do głosowania i mógł oddać jeden głos na wybrane przez siebie zdjęcie. Zwycięzcą konkursu został wybrany Łukasz Michalski z MPEC Kraków za zdjęcie nr 3 pt. „Pętla alarmowa”. Drugie miejsce zajęła Hanna Bindarowska z firmy Finpol/Radpol za zdjęcie nr 6. pt. „Korki wgrzane”, a miejsce trzecie Leszek Marek z PEC Jastrzębie za zdjęcie nr 9 pt. „Nowe zasoby geotermalne”. Laureaci otrzymali okolicznościowe nagrody a pozostali uczestnicy konkursu nagrody pocieszenia.

Pętla alarmowa na sieci preizolowanej

„Pętla alarmowa”

„Korki wgrzane”

„Nowe zasoby geotermalne”

Po zakończonej konferencji, czeka nas jeszcze dużo pracy przy uzgadnianiu ostatecznych zapisów, jakie znajdą się w Zeszycie nr 2 Wytycznych Forum DCSP. Liczymy, że materiał ten powiększy istniejące już rekomendacje o nowe treści i w takiej formie trafi do większości ośrodków ciepłowniczych w Polsce.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij