Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników i instalatorów, firma McAlpine opracowała nowe rozwiązania konstrukcyjne zaworów napowietrzających. Dzięki bardzo prostej konstrukcji opartej na działaniu grzybka zaworu zawieszonego na specjalnej nierdzewnej sprężynie udało się wyprodukować serię zaworów napowietrzających o dużo prostszej i niezawodnej konstrukcji, a przy tym dużo niższej cenie.

Często zdarza się, że istnieje konieczność wykonania podejścia wodociągowego oraz kanalizacyjnego do pojedynczego przyboru sanitarnego usytuowanego w znacznej odległości od wentylowanego pionu kanalizacyjnego. Pomieszczenia te najczęściej zlokalizowane są na parterze lub w piwnicy budynku. Obowiązujące w Polsce normy narzucają nam stosowanie dodatkowego pionu wentylacyjnego lub wykonanie specjalnego, mało estetycznego obejścia pod sufitem w celu podłączenia się do istniejącego pionu. Działania te mają na celu zabezpieczenie zamknięć wodnych w syfonach przed ich wysysaniem i przedostawaniem się gazów kanałowych do pomieszczenia.

Często zleceniodawcy wymuszają na instalatorach, aby montowali oni sanitariaty w innych miejscach, niż powinny być zainstalowane. Przy tym nie zgadzają się na poważną ingerencję w pomieszczenie w celu przeprowadzenia dodatkowych rur kanalizacyjnych pod sufitem lub budowę nowego pionu kanalizacyjnego. Zastosowanie pojedynczego zaworu napowietrzającego do pionów kanalizacyjnych jest pewnym rozwiązaniem, lecz może być mało estetyczne dla użytkownika. Najlepszym jednak – z punktu widzenia estetyki, kosztów montażu i pracochłonności – jest zainstalowanie specjalnego syfonu do przyborów sanitarnych z zaworem napowietrzającym.

Syfon ten pobiera powietrze przez mikrozawór napowietrzający umieszczony nad końcówką wylotową z syfonu tylko w czasie opróżniania przyboru sanitarnego z wody. W ten sposób wyrównuje on powstające w przewodzie odpływowym niekorzystne podciśnienie, które może doprowadzić do wyssania wody z syfonu. W trakcie wysysania wody z zamknięcia użytkownik słyszy uciążliwe bulgotanie wewnątrz sanitariatu. Woda płynąca na długim odcinku przewodu całym przekrojem rury, która ma zbyt małą średnicę, np. 32 mm (w szczególności na odcinku pionowym), spowoduje powstanie zjawiska ,,lewara hydraulicznego”. Jego działanie podobne jest do tłoka w pompce.

Syfony napowietrzające skutecznie eliminują to zjawisko. Ich konstrukcje testowane były w ekstremalnych warunkach, kontrolowana była szczelność zaworu oraz niezawodność działania w setkach tysięcy cykli. Syfony napowietrzające produkowane są jako konstrukcje butelkowe (również w wykonaniu z powłoką chromo-niklową) i rurowe w wersji do umywalek. Innym rozwiązaniem napowietrzania podejścia może być zainstalowanie bezpośrednio na przewodzie odpływowym jak najbliżej przyboru sanitarnego specjalnego trójnika z zaworem napowietrzającym. Po wykonaniu wcinki w instalację zawór należy zacisnąć za pomocą nakrętek z uszczelkami na przewodzie (z napowietrzaczem skierowanym do góry).

Syfon do pralki lub zmywarki

Pralka automatyczna stanowi dziś standardowe wyposażenie mieszkań lub domów. W domkach jednorodzinnych chętnie lokalizowana jest w piwnicy, najczęściej w oddzielnym pomieszczeniu gospodarczym, które często znajduje się w dużej odległości od pionu kanalizacyjnego. Ze względu na dużą wysokość podejścia do pralki od podłogi, która powinna wynosić minimum 60 cm, często urządzenie to jest najdalej położonym od pionu przyborem sanitarnym.

Trójnik zaciskowy do podejść kanalizacyjnych z zaworem napowietrzającym.

Fot. 2. Trójnik zaciskowy do podejść kanalizacyjnych z zaworem napowietrzającym.

 

Prawidłowo wykonane podejście powinno być jak najkrótsze, bez gwałtownych zmian kierunku i załamań. Zużyta woda z pralki lub zmywarki jest silnie zanieczyszczona. W swoim składzie może posiadać włókniny, piasek, zbrylony proszek itp. Zawartość ta może powodować zapychanie się źle zwentylowanego podejścia.

Pralki i zmywarki do naczyń to urządzenia o dużym jednostkowym przepływie. Zakłada się, że średnica podejścia do pralki nie powinna być mniejsza niż 50 mm dla urządzeń o załadunku odzieży do 6 kg i 70 mm powyżej 6 kg. Przy tak dużym przepływie pod ciśnieniem wskazane jest dodatkowe napowietrzanie podejścia podczas zrzutu wody. Końcówka podejścia powinna mieć zasyfonowanie, aby uniemożliwić przedostawanie się gazów kanałowych do wnętrza pralki, w szczególności po oczyszczeniu filtra lub podczas dłuższego nieużywania urządzenia. Syfony podtynkowe do ww. urządzeń produkowane w naszych zakładach posiadają zamknięcie wodne oraz zawór napowietrzający.

Syfony pralkowe produkowane są w wersji z zaworem napowietrzającym (zdj. nr 3) usytuowanym w ścianie i zasłoniętym płytką maskującą z otworami doprowadzającymi powietrze lub z zaworem na zewnątrz nad końcówką przyłączeniową.

Syfon do pralki lub zmywarki z zaworem napowietrzającym i maskownicą ze stali nierdzewnej z otworami doprowadzającymi powietrze.

Fot. 3. Syfon do pralki lub zmywarki z zaworem napowietrzającym i maskownicą ze stali nierdzewnej z otworami doprowadzającymi powietrze.

 

Wszystkie tego typu produkty wykonane są z polipropylenu lub ABS-u. Materiał ten cechuje bardzo duża wytrzymałość na wysokie temperatury i uszkodzenia mechaniczne. Szczelność połączeń syfonów realizowana jest za pomocą uszczelek gumowych o przekroju kwadratowym. Taki kształt nie powoduje pękania uszczelek podczas dociągania nakrętek.

Kanalizacja wewnętrzna McAlpine – nowe rozwiązania konstrukcyjne

Prowadzone prace badawcze w firmie McAlpine doprowadziły do skonstruowania nowej generacji zaworów napowietrzających, które są odpowiedzią na oczekiwania instalatorów. Niska cena oraz prosta i niezawodna konstrukcja wykonana z tworzywa ABS, stali nierdzewnej oraz gumy gwarantują wysoką jakość produktów.

Dzięki bardzo prostej konstrukcji opartej na działaniu grzybka zaworu zawieszonego na specjalnej nierdzewnej sprężynie udało się wyprodukować serię zaworów napowietrzających o dużo prostszej i niezawodnej konstrukcji. Specjalnie dobrana sprężyna otaczająca trzpień grzybka dociąga go od dołu do gniazda. W przypadku powstania podciśnienia w instalacji grzybek opada na dół, pokonując niewielki opór sprężynki, co powoduje wprowadzenie powietrza do korpusu zaworu.

Zawory napowietrzające o nowej konstrukcji.

Fot 4. Zawory napowietrzające o nowej konstrukcji.

Zawory do rur o średnicy 110 mm posiadają w korpusie specjalną siatkę ze stali nierdzewnej zabezpieczającą przed owadami. Takie rozwiązanie konstrukcyjne pozwoliło na znaczną obniżkę kosztów produkcji, co przełożyło się na znacznie niższą cenę produktu finalnego. Mamy nadzieję, iż będą one chętniej kupowane i instalowane przez instalatorów. Zawory 110 mm nie wymagają przewodu rurowego z kielichem. Połączenie z instalacją realizowane jest poprzez uszczelkę 5-listkową zamocowaną na obwodzie korpusu.

Zawór po prostu należy wcisnąć w bosy koniec rury przyciętej na odpowiednią długość. Zawory o średnicy 50 mm mogą być montowane w kielichach rur kanalizacyjnych lub też (w drugiej wersji konstrukcyjnej) za pomocą nakrętki zaciskowej z uszczelką. Wszystkie produkowane przez naszą firmę napowietrzacze pracują bardzo cicho. Jest to bardzo istotne szczególnie dla osób wrażliwych na hałas. Nasze produkty oparte są na 40-letnim doświadczeniu w ich produkcji. Większość produkowanych przez naszą firmę zaworów należy do klasy A1 (aż 7 modeli).

Podstawy prawne

Zagadnienie prawidłowego napowietrzania pionów kanalizacyjnych przedstawione jest w Dzienniku Ustaw nr 75/2002 z dnia 15 czerwca 2002 r. Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W rozdziale 2 „Kanalizacja ściekowa i deszczowa” § 125 pkt 2 stwierdza, co następuje.

Nie jest wymagane wyprowadzenie ponad dach wszystkich przewodów wentylujących piony kanalizacyjne pod następującymi warunkami:

1. zastosowania na pionach kanalizacyjnych niewyprowadzonych ponad dach urządzeń napowietrzających te piony i przeciwdziałających przenikaniu wyziewów z kanalizacji do pomieszczeń,

2. wyprowadzenia ponad dach przewodów wentylujących:

a) ostatni pion, licząc od podłączenia kanalizacyjnego na każdym przewodzie odpływowym,

b) co najmniej co piąty z pozostałych pionów kanalizacyjnych budynku.

Marek Siembor

Fot. Główne. Przykładowe rozwiązania konstrukcyjne firmy McAlpine syfonów napowietrzających z: a) wbudowanym zaworem napowietrzającym, b) poborem powietrza przez zawór spustowy (tzw. antysyfon).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij