Przyłącze wodociągowe jest to odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją w nieruchomości odbiorcy znajdującą się w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym.

Dokonując wyboru materiału, z którego będzie wykonane przyłącze wodociągowe do budynku, należy wziąć pod uwagę aspekty eksploatacyjne przewodów wodociągowych (wpływ na wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, szybkość wymiany poszczególnych części składowych rurociągu, możliwość wykonania renowacji przewodów), wytrzymałość konstrukcyjną, podatność na obciążenia gruntem, wytrzymałość na uszkodzenia, szybkość i łatwość montażu (ciężar rur, ilość czasu potrzebnego do wykonania poszczególnych połączeń oraz konieczne narzędzia), koszt rur oraz złączek, a także wielkość asortymentu złączek i przewodów.

Przyłącze wodociągowe jest to odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją w nieruchomości odbiorcy znajdującą się w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym.

Co należy zrobić, aby uzyskać zgodę na wykonanie przyłącza?

Decyzję o warunkach przyłączenia sieci wodno-kanalizacyjnej wydaje przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne.

Na początku musimy uzyskać warunki budowy przyłącza wodno-kanalizacyjnego. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • Dokument stwierdzający prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane. Powinien to być akt notarialny danego terenu lub akt własności.
 • Mapę danego obszaru do celów projektowych (w dwóch egzemplarzach) z naniesionymi na dokumencie przyłączami wody.
 • Dane dotyczące orientacyjnego zużycia wody, liczby mieszkańców oraz ilości punktów odbioru wody.
 • Dokumenty określone odrębnymi przepisami przez dostawcę mediów.

Zakład wodociągowo-kanalizacyjny zarządzający siecią pokrywa wydatki związane z jej rozbudową. Budowa przyłączy będzie musiała się odbyć na warunkach określonych przez dostawcę mediów. Koszty wykonania przyłącza wodociągowego do budynku pokrywa inwestor. Sieć kanalizacyjna i wodociągowa są z reguły własnością gminy. Za projekt techniczny przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego odpowiada inwestor. Dokument należy dostarczyć do dostawcy mediów. Niezbędne jest również zatwierdzenie dokumentacji przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne oraz zespół uzgadniania dokumentacji projektowej. Po zaakceptowania projektu mamy 3 lata na wykonanie przyłączy.

Przyłącza wodociągowe do budynków – materiały do budowy

Trwałość rur jest ściśle związana z ich odpornością na korozję. Najbardziej odpornym na korozję materiałem są rury z tworzyw sztucznych (PVC, PE). Przewody wodociągowe z żeliwa i stalowe zabezpieczone są przed korozją specjalnymi powłokami umieszczonymi wewnątrz i na zewnątrz przewodu. Wewnętrzna powłoka zabezpieczająca najczęściej wykonana jest z cementu. Dzięki temu rurociągi mają małą chropowatość. Materiał zabezpieczający nie wpływa negatywnie na transportowaną wodą i nie jest niebezpieczny dla człowieka.

Zewnętrzna powłoka antykorozyjna zabezpiecza rurę metalową przed działaniem korozyjnym ziemi, w której ułożony jest przewód, wód gruntowych, a także prądów błądzących (np. pod torowiskami tramwajowymi). Niezwykle istotną cechą jest wytrzymałość rur. Informuje ona o tym, czy rury wykonane z danego materiału mogą zostać zastosowane w specyficznych warunkach gruntowych. Spośród wszystkich materiałów największą wytrzymałość mają rurociągi wodociągowe wykonane z żeliwa sferoidalnego i stali. Najmniejszą wytrzymałość mechaniczną posiadają tworzywa sztuczne.

Tempo prac podczas wykonywania przyłącza zależy w dużej mierze od rodzaju złączy, długości odcinków, ciężaru elementów, przygotowania podłoża do posadowienia rurociągu. Połączenia kielichowe z gumowym pierścieniem uszczelniającym są wykonywane dość szybko. Dużo wolniej przebiega proces zgrzewania rur PE. Najbardziej pracochłonnym połączeniem są połączenia spawane. Rury tworzywowe i stalowe sprzedawane są w dość długich odcinkach, co sprzyja szybkiemu montażowi.

Duże znaczenie ma też niewielki ciężar rur z tworzywa sztucznego, który bardzo ułatwia transport. Rurociągi wykonane z żeliwa sferoidalnego i stali mają mniejsze wymagania co do podłoża, w którym są układane. Większe wymagania mają przewody z tworzyw sztucznych. Jednym z częstych powodów uszkodzeń rur wodociągowych są uderzenia hydrauliczne spowodowane pracą pomp i dużą prędkością przepływu. Szybkość rozchodzenia się tego zjawiska w przewodach zależy od materiału, z którego wykonany jest przewód wodociągowy, i grubości ścianki. Przewody z tworzyw sztucznych tłumią to zjawisko.

Przyłącza wodociągowe do budynków – układanie przewodów

Przewody przeznaczone do przesyłu zimnej wody wodociągowej mogą być układane:

 • pod powierzchnią terenu, w wykopie o odpowiedniej głębokości,
 • nad powierzchnią terenu, w nasypie, na podporach lub podwieszane wraz z izolacją termiczną.

Przewody mogą być prowadzone:

 • bezpośrednio w ziemi,
 • w gruncie w odpowiednich rurach osłonowych,
 • w kanałach zbiorczych.

Dla potrzeb budowy przyłączy wodociągowych w ulicach metodą tradycyjną należy przewidzieć –zgodnie z Wytycznymi projektowania ulic, których autorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych (GDDP, Warszawa 1992 r.), następujące szerokości pasa terenu:

 • 1,5 m dla średnic przewodu 100-200 mm,
 • 1,7 m dla średnic przewodu 300-400 mm,
 • 1,9 m dla średnic przewodu 500-700 mm,
 • 2,3 m dla średnic przewodu 800-1000 mm.

Są to wielkości orientacyjne przy uwzględnieniu przeciętnych warunków gruntowych i mogą się zmieniać w zależności od technologii wykonawstwa i rodzaju gruntu [1]. Przy większych średnicach szerokość pasa terenu powinna być obliczona indywidualnie w dokumentacji projektowej. Przewody są z zasady montowane na powierzchni terenu i dopiero później opuszczane na dno wykopu. Bardzo istotnym aspektem prawidłowego ułożenia przewodu jest wykonanie odpowiedniej obsypki.

Chodzi o zapewnienie równego i stabilnego podparcia przewodu na całej jego długości oraz prawidłowego umiejscowienia w celu uniknięcia niepożądanych miejscowych naprężeń wywołujących w przyszłości uszkodzenia przewodów. Do wykonania obsypki należy wykorzystać materiał gruntowy o podobnych własnościach co podłoże. Obsypka powinna sięgać ok. 0,30 m ponad wierzch rury po zageszczeniu, a jej wykonanie nie może powodować przemieszczenia przewodu.

Po wykonaniu obsypki można dopiero wypełniać (zasypywać) wykop. Do zasypki wykopu można wykorzystać grunt rodzimy, zagęszczając go warstwami. Stopień zagęszczenia zasypki powinien być określony w dokumentacji technicznej.

Temat dotyczący przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych uregulowany jest w Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, która opisuje zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym między innymi zasady działalności przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 123, poz. 858 ze zm.)

Połączenie wodociągowe jest instalacją zapewniającą doprowadzenie wody z przewodu rozdzielczego miejskiej (osiedlowej) sieci wodociągowej do budynku lub na teren nieruchomości. Zakończenie połączenia wodociągowego stanowi zestaw wodomierzowy wraz z zaworem głównym.

Wykonanie przyłącza

Przyłącza wodociągowe służą do dostarczania wody z głównego przewodu rozdzielczego sieci wodociągowej do budynku. Przyłącze wodociągowe można wykonać w następujący sposób:

 • montując trójnik,
 • za pomocą opaski.

Montaż na przyłączu trójnika wymaga zamknięcia dopływu wody w przewodzie, do którego dokonujemy wcinki (co skutkuje wyłączeniem go z eksploatacji i spuszczeniem wody).

Wykonanie wcinki za pomocą specjalnej opaski można wykonać w trakcie normalnego użytkowania sieci (pod ciśnieniem bez konieczności opróżniania przewodu z wody).

Bardzo bogaty asortyment dostępny na rynku umożliwia wykonanie przyłączy wodociągowych w praktycznie każdym materiale, z którego wykonany jest wodociąg. Na przewodzie magistralnym montuje się opaskę z gwintowaną końcówką, wraz ze specjalną kształtką z kołnierzową lub gwintowaną końcówką przyłączeniową. Specjalną, dedykowaną uszczelkę wchodzącą w skład kompletu przyłączeniowego umieszcza się pomiędzy kształtką a rurociągiem magistralnym.

Całość przyłącza opaskowego uszczelnia się poprzez dokręcenie śrub na opasce. Na kształtce umieszcza się specjalną zasuwę lub kurek (w pozycji otwartej podczas nawiercania), a następnie dźwignię z frezem nawiercającym. Po wykonaniu otworu wycofuje się frez i zamyka zasuwę lub kurek, a następnie montuje się przewód przyłącza.

Pokazana na zdjęciu 1 nawiertka z obejmąsłuży do wykonania przyłącza na wodociągu z rury PE lub PVC przez nawiercenie otworu pod ciśnieniem. Daje możliwość wykonania przyłącza na istniejącym ciągu pod ciśnieniem.

Na zdjęciu poniższym widoczna jest obejma z wzmocnieniem, podobnie jak na fotografii na górze strony. Służy ona do wykonania przyłącza na wodociągu z rury PE lub PVC przez nawiercenie otworu. Różnica w stosunku do poprzedniego rozwiązania polega na tym, że nie można tego zrobić pod ciśnieniem. Należy wcześniej zamknąć dopływ wody.

Obejma do wykonania przyłącza wodociągowego

Obejma przyłączeniowa z wzmocnieniem, zwana też przyłączem siodłowym z pierścieniem wzmacniającym wykorzystujemy do zbudowania odejścia od głównej nitki rurociągu bez konieczności przecinania rury. Obejma siodłowa jest skręcana za pomocą śrub (ilość w zależności od średnicy). Łączy dwie instalacje z wykorzystaniem kształtki przejściowej z gwintem zewnętrznym.

Andrzej Świerszcz

Literatura:

[1] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych wraz z aneksem. Autorzy: dr inż. Lucjan Furtak, dr hab. inż. Stanisław Rabiej, mgr inż. Jakub Wild; PKTSSSiK, Warszawa 1996 r.

Fot. z arch. Unidelta.

Jedna myśl na temat “Przyłącza wodociągowe do budynków (1)

 • 22 maja 2017 o 12:42
  Permalink

  Z tego co się orientuję już nie ma konieczności stawiania na naradę koordynacyjną przyłączy, chyba że w warunkach wydanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne widnieje taki zapis.

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij