Głowice termostatyczne – problemy i eksploatacja

Uwzględnianie odpowiedniego dopasowania głowicy i zaworu termostatycznego, odpowiedni wybór miejsca i pozycji montażu tej armatury (opisywane w poprzednim artykule) oraz zadbanie o odpowiednie parametry panujące w instalacji zagwarantują właściwą pracę zestawu zawór/głowica, a tym samym komfort osób przebywających w pomieszczeniu.

W poprzednich numerach opisaliśmy budowę i sposób działania głowic termostatycznych, w tym zajmiemy się tematyką problemów eksploatacyjnych.

Głowice termostatyczne – odpowiednie dopasowanie

Aby zapewnić prawidłową pracę głowicy termostatycznej, trzeba zadbać o odpowiednie dopasowanie jej do elementu regulacyjno-termostatycznego zaworu grzejnikowego.

Oba elementy muszą być odpowiednio spasowane, aby możliwa była ich odpowiednia współpraca. Zarówno głowica, jak i zawór termostatyczny muszą mieć jednakowy standard przyłącza, przykładowo jeśli zawór czy wkładka grzejnikowa wyposażone są w gwint 30 x 1,5, to również głowica musi posiadać takie przyłącze. W problemach w spasowaniu głowicy do istniejącego, zamontowanego zaworu pomoże użycie dostępnych na rynku adapterów, które umożliwiają przejście z jednego standardu (gwintu) na drugi.

W doborze głowicy do zaworu, o czym wspomniano w poprzednim artykule, ważne jest dopasowanie również takich dwóch parametrów jak wymiar zamknięcia zaworu oraz skok grzyba zaworu. Są to bardzo ważne parametry, ponieważ w przypadku dobrania złej głowicy (o nieodpowiednim skoku regulowanym) nie będzie ona domykała całkowicie przepływu czynnika grzewczego albo będzie zamykała go zbyt wcześnie. Oznaką niedomykania będzie ciągły przepływ przez grzejnik, natomiast oznaką zbyt szybkiego zamykania będzie nieuzyskiwanie wymaganej temperatury w pomieszczeniu. Innym parametrem głowicy, który może mieć wpływ na odpowiednią współpracę z zaworem grzejnikowym, jest siła zamykania danej głowicy (i jej dopasowanie do wymaganej siły nacisku).

W przypadku problemów eksploatacyjnych czy zaobserwowania niewłaściwego działania głowic należy w pierwszej kolejności sprawdzić powyższe parametry – dopasowanie obu elementów oraz ich parametrów. Jeśli wykluczony zostanie brak dopasowania tych elementów, należałoby przyjrzeć się głowicy w szerszym zakresie – spojrzeć na głowicę jako na część całej instalacji.

Głowica termostatyczna - budowa

Brak równowagi hydraulicznej

W czasie zwiększonego obciążenia instalacji, szczególnie w okresie zimowej aury, która panuje za oknami, zdarza się, że wykonawcy czy użytkownicy instalacji zgłaszają zaburzenia jej pracy. Objawy nieprawidłowego zadziałania głowicy termostatycznej to prawie we wszystkich przypadkach problem z brakiem równoważenia hydraulicznego lub innych niedomagań całego systemu grzewczego.

Na przypadkach zgłaszanych przez użytkowników spróbuję omówić najczęstsze problemy występujące w instalacjach, a przez użytkowników często łączone z nieprawidłową pracą termostatu grzejnikowego.

Najczęstsze zapytania, a nawet bezpodstawne zgłoszenia reklamacyjne, dotyczą niedomykania głowic termostatycznych (głowica ustawiona na 3, w pomieszczeniu temperatura na poziomie 20-21°C, a przepływ przez grzejnik nadal nieodcięty).

W tym przypadku trzeba pamiętać, że zestaw: zawór plus głowica termostatyczna, ma określone parametry pracy – w tym ciśnienie maksymalne, przy którym zawór szczelnie zamyka. W przypadku tradycyjnych zaworów grzejnikowych, ręcznych, nastawnych, ciśnienie na poziomie 1 bara może powodować niedomykanie przepływu.

Głowica termostatyczna - problemy przy nieodpowiednim rozpływie czynnika.

Kolejne zgłoszenie, jakie pojawia się równie często, to szum na przymykających przepływ zaworach grzejnikowych (zmniejszający się przy wyższych ustawieniach na głowicy rzędu 4 czy 5). Tutaj charakterystyczny szum przepływu jest wynikiem zbyt wysokiego spadku ciśnienia na grzybku zaworu grzejnikowego. Przy wysokich przekroczeniach ciśnienia w wielu przypadkach będzie występowało równocześnie niedomykanie przepływu, jak i charakterystyczny szum.

Problem niedomykania głowicy i szumy to kwestia zbyt wysokiego ciśnienia dyspozycyjnego w instalacji – ustawień na pompie w węźle czy braku regulatorów różnicy ciśnienia pod pionem. W tym przypadku, aby usunąć problem w wielu sytuacjach wystarczające jest dopasowanie przepływu i ciśnienia – wysokości podnoszenia pompy zasilającej instalację z węzła do parametrów podawanych przez projektanta instalacji wewnętrznej na wejściu na tę instalację.

Zdarza się również, że zespół głowica/zawór powoduje drgania (odróżniające się od typowych wyżej opisanych szumów, syczenia w instalacji). Miarowe drgania i uderzenia zdarzają się w instalacji, jeśli zostały pomylone przyłącza grzejnikowe: zasilanie z powrotem.

Podsumowanie

Uwzględnianie odpowiedniego dopasowania głowicy i zaworu termostatycznego, właściwy wybór miejsca i pozycji montażu tej armatury (opisywane w poprzednim artykule pt. „Instalacje z głową”, „Magazyn Instalatora 1/2017 – przyp. red.) oraz zadbanie o właściwe parametry panujące w instalacji zagwarantują właściwą pracę zestawu zawór/głowica, a tym samym komfort osób przebywających w pomieszczeniu. Należy pamiętać o tym, że brak wyrównania oporów i przepływów w instalacji to główny powód nieprawidłowego działania głowic termostatycznych. Dzięki zadbaniu o odpowiednie parametry w instalacji, zapewnimy użytkownikom cichą, komfortową pracę instalacji oraz najniższe z możliwych koszty eksploatacji.

Joanna Pieńkowska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij