Magazynowanie i dystrybucja ciepłej wody – podgrzewacze wody Cosmogas

Oferta Cosmogas oraz unikalny, profesjonalny charakter urządzeń opiera się na pięciu filarach, którymi są: tania energia, opatentowanie konstrukcji, jakość na każdym etapie, modułowość i modulacja, narzędzia wsparcia.

Potrzeba ochrony środowiska i podnoszenie efektywności procesów wytwarzania energii, w tym na cele grzewcze (np. podgrzewacze wody Cosmogas), jest nakazem chwili, gdyż jako ludzkość natrafiliśmy na bariery wzrostu, które nie znikną, dopóki realnie nie podejmiemy odpowiednich kroków. UE przyjęła program 3 x 20, w ramach którego kraje członkowskie do 2020 roku powinny: zredukować o 20% emisję gazów cieplarnianych, zwiększyć o 20% wykorzystanie źródeł odnawialnych, zmniejszyć o 20% zużycie energii pierwotnej, głównie poprzez poprawę efektywności jej wytwarzania.

Ponieważ fundamentem Unii Europejskiej jest prawo, wydano odpowiednie przepisy w celu poprawy efektywności energetycznej urządzeń grzewczych (Dyrektywa ErP), oznakowania charakterystyki cieplnej budynków i oznakowania efektywności energetycznej urządzeń grzewczych. Jeśli chodzi o te ostatnie, to podzielono je na grupy (lots). Urządzenia zgromadzone w grupie Lot1 już od września 2015 r. podlegają przepisom dyrektywy ERP. Od września 2018 r. przyjdzie kolej na urządzenia wchodzące w skład Lot2 (Rozporządzenie: EU 812/2013, EU 814/2013), czyli na podgrzewacze wody, zestawy, zasobniki c.w.u. i bufory.

Podgrzewacze wody Cosmogas

Podgrzewanie wody i innych cieczy jest trudnym i skomplikowanym pod każdym względem procesem. Rozwiązania w obiektach – takich jak: hotele, campingi, budynki mieszkaniowe, szpitale; restauracje i kawiarnie; szkoły, centra sportowe, centra wellness, baseny i aquaparki; myjnie samochodowe; zakłady mięsne, gorzelnie, garbarnie; przemysł, zwłaszcza spożywczy i farmaceutyczny; gospodarstwa rolne i hodowlane – wymagają rozwiązań, w których w mniejszych lub większych ilościach, chwilowo lub ciągle, podgrzewana jest woda lub inna ciecz.

Potrzeba produkcji c.w. systematycznie rośnie niemal we wszystkich obszarach życia i produkcji, co stanowi kluczowe zagadnienie dla inwestorów, projektantów i wykonawców instalacji wytwarzających c.w.u. Tym bardziej skomplikowane, jeśli proces ten nie powinien odbywać się kosztem naszego środowiska naturalnego oraz powinien być tani.

Cosmogas jest doskonałym przykładem przedsiębiorstwa, które jako podstawowy cel stawia sobie nie udziały rynkowe i walkę z konkurencją, lecz jakość i wieloletnią przydatność swoich produktów dla swoich klientów. Miarą najwyższej jakości jest wskaźnik reklamacji w okresie posprzedażnym, który wynosi poniżej 0,8% wartości sprzedanych urządzeń oraz dostępność części zamiennych do wszystkich urządzeń wyprodukowanych kiedykolwiek przez Comogas.

Cosmogas, czyli patenty

Jeżeli chcielibyśmy sprawdzić w realnych warunkach, co to znaczy pojęcie „high-tech”, czyli przemysł zaawansowanych technologii, wystarczyłoby odwiedzić firmę Cosmogas, która od 50 lat rozwija najbardziej zaawansowane na świecie technologie wykorzystujące gaz do ogrzewania obiektów, w których człowiek przebywa oraz do ogrzewania wody, którą potrzebuje do celów higieny czy prowadzenia swojej działalności.

Cosmogas to firma, która powstała dzięki pasji i nowatorskim pomysłom Arturo Alessindriniego, który jako innowator i właściciel w jednej osobie, wraz z zespołem kreatywnych współpracowników, od 1966 r. w Medola nad Adriatykiem rozwija „kosmiczne” produkty, znane na świecie pod marką Cosmogas.

Cosmogas produkuje niskotemperaturowe, kondensacyjne kotły gazowe do ogrzewania obiektów o mocy od 14 do 2280 kW oraz gazowe, kondensacyjne podgrzewacze wody użytkowej (inaczej kotły) o mocy od 25 kW do 2280 kW mocy. Urządzenia te nie są znane w Polsce, ale są obecne w wielu rozwiniętych krajach świata, takich jak USA, Chiny, Japonia, Wielka Brytania, Kanada, Australia, Południowa Afryka, Emiraty Arabskie itp. Cosmogas opiera swój rozwój na własnych patentach i samodzielnej produkcji kluczowych zespołów swoich kotłów i podgrzewaczy.

Opatentowane, rewolucyjne rozwiązania

Pierwotny wymiennik ciepła typu RVC (Radial Variable Circulation)

Firma może pochwalić się rewolucyjną i opatentowaną konstrukcją wymiennika ciepła, budowanego z trzech rzędów rur ze stali AISI z domieszką tytanu, o przekroju od 18 do 16 mm, odpornych na związki chloru, wykonanych w technologii bez spawów, w kompozytowej obudowie. Wymienniki tej opatentowanej konstrukcji pozwalają na wieloletnią eksploatację, wysoką sprawność 107%, dużą powierzchnię wymiany ciepła i pracę przy wysokim ciśnieniu roboczym do 11 barów.

Pierwotny wymiennik ciepła typu RVC

Ekologiczny palnik Premix

Jest to drugi, kluczowy patent Cosmogas. Wykonany ze stopu żelazochromu (Fecralloy) palnik charakteryzuje się odpornością na wysokie temperatury i stałą proporcją powietrza i gazu bez względu na moc. Zapewnia wysoką sprawność spalania, niską emisję zanieczyszczeń CO i NOx, pracę na gaz ziemny i LPG. Sercem palnika jest opatentowany system Premix, zapewniający głęboką modulację mocy.

palnik Premix

Palnik w kształcie walca pracuje wewnątrz dopasowanej do niego komory spalania, przekazując energię wodzie płynącej w kolejnych, opasujących go trzech rzędach rur, przy czym w rzędzie najbliższym palnika temperatura dochodzi do 950ºC, a w drugim i trzecim – odpowiednio 300 i 100ºC. Spaliny z palnika kondensują, napotykając na drodze zwój zewnętrzny, w którym woda ogrzewa się do 55ºC, powodując kondensację pary zawartej w spalinach. Palniki nie ulegają pęknięciom (brak spawów), a ich konstrukcja nie tworzy środowiska sprzyjającego odkładaniu się osadów czy kamienia.

Trzeba w tym miejscu podkreślić, że wymiennik RVC jest nie tylko patentem Cosmogas, ale firma ta jest również jego producentem, co jest ewenementem na skalę światową i przeciwieństwem trendu opartego na cięciu kosztów, co spotykamy dziś niemal na każdym kroku. Palniki nie ulegają pęknięciom (brak spawów), a ich konstrukcja nie tworzy środowiska sprzyjającego odkładaniu się osadów czy kamienia.

System sterowania kotłem/wymiennikiem oraz kaskadą urządzeń

Urzadzenia Cosmogas są wyposażone w autorskie oprogramowanie, które zarządza pracą każdego pojedynczego lub wielomodułowego urządzenia grzewczego i ją optymalizuje.

Urządzenia wielomodułowe i układy kaskad

Cosmogas produkuje gazowe, kondensacyjne urządzenia grzewcze o mocy od 15 do 280 kW do c.o. i c.w. o nazwie Mydens oraz o mocy od 25,5 do 280 kW do wytwarzania c.w.u. o nazwie Aguadens, na które warto zwrócić szczególną uwagę. Aguadens to wg przepisów UE typoszereg wymienników c.w.u., natomiast wg interpretacji UDT typoszereg kotłów wodnych. Są to urządzenia wiszące o mocy od 25,5 kW do 57,5 kW lub wielomodułowe, stojące, o mocy od 57,5 do 280 kW.

układy kaskadowe Cosmogas

Urządzenia wielomodułowe Cosmogas w istocie są wertykalnymi kaskadami kotłów w zintegrowanej obudowie, o mocy od 99 kW (1 moduł grzewczy) do 280 kW (4 moduły grzewcze), które mogą być zestawione w kaskady do 8 jednostek o sumarycznej mocy do 2240 kW.

Ciepła woda – natychmiast i bezpośrednio

Koncepcja wykorzystania wymiennika pierwotnego RVC do podgrzewu wody użytkowej z wykorzystaniem kondensacji w dużych instalacjach powoduje, że wymiennik ten nie wymaga współpracy z podgrzewaczem pojemnościowym z wężownicą lub z wymiennikiem płytowym. Wystarczy skonstruować zestaw złożony z urządzenia lub kaskady urządzeń Aguadens 70 T i zasobnika wody Aquatank o pojemności obliczonej wg proporcji 1 kW = 1 l. Na schemacie pokazano Aguadens o mocy 280 kW + Aguatank V = ok. 300 l – zestaw do natychmiastowego wytwarzania c.w.u z buforem.

Aguadens o mocy 280 kW + Aguatank V

Taki zestaw może współpracować z systemem solarnym lub pompami ciepła. Ilość wody, jaką można otrzymać w bardzo szybkim czasie za pomocą zestawu Aguadens i Aguatank, jest imponująca i, co ważne, może to być woda pitna, sanitarna, basenowa, technologiczna, jak również mogą to być ciecze o odpowiedniej gęstości, co wynika z właściwości stali tytanowej, wchodzącej w skład wymiennika pierwotnego podgrzewacza (kotła).

Dla projektantów

Cosmogas przywiązuje szczególną uwagę do prawidłowej analizy potrzeb klienta i inwestora. Projektanci i instalatorzy, a zwłaszcza projektanci, są dla niej kluczową grupą zawodową, gdyż to oni definiują potrzeby klienta i sposób ich zaspokojenia w kontekście obowiązujących przepisów prawa, które – jak już wcześniej wspomniano – zmienią się radykalnie od września 2018 r.

Cosmogas chce wspierać inwestora i projektanta poprzez narzędzie w postaci aplikacji ACQUACALDA.TECH, służącej do obliczania rzeczywistego zapotrzebowania na c.w.u. zarówno dla potrzeb domowych, jak i sektora przemysłu.
Jest to cenne wsparcie dla projektantów w obliczaniu indywidualnego zapotrzebowania na c.w.u. dla obiektów, takich jak hotele, campingi, budynki mieszkalne, szkoły, boiska do piłki nożnej itp.

Aplikacja współpracuje z nową generacją oprogramowania dla architektów i projektantów pod nazwą BIM (Building Information Modeling).

Podsumowując ofertę Cosmogas oraz unikalny, profesjonalny charakter urządzeń, można śmiało powiedzieć, że opiera się ona na pięciu filarach, jakimi są: tania energia, opatentowanie konstrukcji, jakość na każdym etapie, modułowość i modulacja, narzędzia wsparcia.

W imieniu producenta firmy Cosmogas z Włoch – generalny importer Bongioanni Polska zaprasza inwestorów, projektantów, firmy inżynierskie i instalatorów do szerokiej współpracy przy wykorzystaniu potencjału unikalnej w skali światowej technologii Cosmogas w dostawie dowolnych ilości c.w.u. przy wykorzystaniu energii gazowej i technologii kondensacji.

Kazimierz Golecki

Pytanie do…

Na czym polegają rewolucyjne rozwiązania zastosowane w wymienniku ciepła typu RVC?

Prenumerata Magazynu Instalatora

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij