Zmiany klimatu powodujące nagłe, silne ulewy, szczególnie w miesiącach letnich, skłaniają do poważnego zajęcia się tematem przepływu zwrotnego.

Jako że zawsze „lepiej zapobiegać niż leczyć”, fachowe oraz dostosowane do sytuacji odwadnianie posesji i budynku zapewnia stałą ochronę nieruchomości i spokojny sen zarówno właścicieli, jak i profesjonalnych instalatorów. Jeśli przybory sanitarne i odwadniające są zlokalizowane poniżej poziomu zalewania, ale ścieki odpływają do kanału ze swobodnym spadkiem, można zastosować odpowiedni zawór zwrotny.

Krótkotrwałe, intensywne opady deszczu, wywołujące przeciążenia kanalizacji, na dobre zagościły w naszej strefie klimatycznej. Tak intensywne opady deszczu bywają katastrofalne w skutkach, ponieważ powodują przeciążenie systemu kanalizacyjnego. Cofająca się w kanałach woda zamiast swobodnie odpływać do kolektora – wdziera się do przykanalików, a dalej do piwnic oraz innych nisko usytuowanych pomieszczeń. Prowadzi to do ich częściowego bądź całkowitego zalania, powodując znaczne zniszczenia.

Właściciele domów powinni zdawać sobie sprawę z tego, że profilaktyczne zabezpieczenie tego typu pomieszczeń jest mniej kosztowne, niż późniejsze usuwanie skutków zaistniałego przepływu zwrotnego.

Nowa definicja bezpieczeństwa

Wielu inwestorów i właścicieli domów stoi przed realnym zagrożeniem zalania piwnicy w wyniku przepływu zwrotnego. Niestety, o tym zagrożeniu nie mają oni często pojęcia. Zagrożenie przepływem zwrotnym zawsze będzie obecne. Dzieje się tak, ponieważ ze względów ekonomicznych i technicznych systemy kanalizacyjne dostosowane są do średnich opadów deszczu.

Wówczas przy oberwaniu chmury kanalizacja mieszana bardzo szybko się zapełnia. Szkody powodowane przez zalanie w wyniku przepływu zwrotnego są poważne i kosztowne. Nadal jednak inwestorzy i właściciele domów nie wiedzą, że mogą się przed nimi skutecznie obronić. Problem jest o tyle istotny, że zabezpieczenia budynku przed przepływem zwrotnym wymagane są przez firmy ubezpieczeniowe. Brakuje jednak doradztwa ze strony doświadczonych profesjonalistów.

Problem ten dotyczy inwestorów, właścicieli domów i firm remontowych, ponieważ to właśnie na nich spoczywa obowiązek zabezpieczenia budynku przed przepływem zwrotnym. Tylko co robić? W jaki sposób rozpoznać zagrożenie? Co w takim wypadku należy uczynić? Do kogo należy się zwrócić?

Fachowe i dostosowane do sytuacji odwadnianie posesji i budynku zapewnia stałą ochronę nieruchomości. Najwłaściwszym rozwiązaniem jest wyposażenie budynku w wysokiej jakości urządzenia przeciwzalewowe dostosowane do potrzeb użytkownika, charakteru budynku i wymagań budowalnych. Fachowcy oferują tutaj odpowiednie rozwiązania.

Ochrona przed przepływem zwrotnym jest bowiem zadaniem dla profesjonalisty, a nie dla majsterkowicza. Dlatego to fachowcy muszą w wyczerpujący sposób poinformować właścicieli domów, inwestorów i firmy remontowe, jak można skutecznie chronić się przed przepływem zwrotnym.

Rozwiązania ochrony przeciwzalewowej – zawór zwrotny

Jeśli przybory sanitarne i odwadniające są zlokalizowane poniżej poziomu zalewania, ale ścieki odpływają do kanału ze swobodnym spadkiem, można zastosować odpowiednie zawór zwrotny. Wymagania normy PN-EN 12056-4 są tutaj następujące:

  • Pomieszczenia muszą pełnić podrzędną funkcję. W przypadku przepływu zwrotnego nie może dojść do uszkodzenia wartości materialnych ani do wystąpienia zagrożenia dla mieszkańców.
  • Liczba użytkowników musi być niewielka.
  • Musi być dostępna inne toaleta powyżej poziomu zalewania.

W zależności od potrzeb i wymagań budowlanych na rynku dostępne są proste mechaniczne zawory zwrotne do wody brudnej, automatyczne zawory do ścieków zawierających fekalia i wody brudnej oraz automatyczne zawory z pompą przetłaczającą ścieki podczas cofki.

Automatyczny zawór zwrotny posiada dwie otwarte klapy zwrotne (gwarancja swobodnego odpływu ścieków), które zamykają się i blokują automatycznie w momencie wystąpienia cofki. Przepływ zwrotny zostaje rozpoznany przez sondę, w momencie 70% wypełnienia kanału. Informacja o wystąpieniu przepływu zwrotnego zgłaszana jest za pomocą alarmu na szafce sterowniczej, którą należy umieścić w łatwo dostępnym miejscu, suchym i nienarażonym na działanie mrozów. Po ustąpieniu cofki następuje automatyczne podniesienie się klapy, a system kanalizacyjny wraca do normalnego trybu pracy.

Urządzenie Pumpfix F w normalnym trybie pracy odprowadza ścieki grawitacyjnie do kanału

Rys. 2 Urządzenie Pumpfix F w normalnym trybie pracy odprowadza ścieki grawitacyjnie do kanału.

W przypadku przepływu zwrotnego Pumpfix F wtłacza ścieki do zalanego kolektora, umożliwiając nieprzerwane korzystanie z przyborów sanitarnych

Rys. 3. W przypadku przepływu zwrotnego Pumpfix F wtłacza ścieki do zalanego kolektora, umożliwiając nieprzerwane korzystanie z przyborów sanitarnych.

Podobnymi urządzeniami są automatyczne zawory z pompą, których dodatkową zaletą jest możliwość korzystania z przyborów sanitarnych, także podczas występowania cofki. Jest to szczególnie użyteczne w budynkach, w których nie ma możliwości poinformowania wszystkich użytkowników o wystąpieniu przepływu zwrotnego i konieczności zaprzestania używania przyborów sanitarnych. Takie urządzenie posiada jedną klapę stale otwartą w normalnym trybie pracy.

W momencie wystąpienia cofki klapa zamyka się i nie dopuszcza do przedostania się ścieków do wnętrza budynku. Jeśli jednak przy zamkniętej klapie napływają ścieki, wówczas po osiągnięciu określonego poziomu sonda poziomu wysyła sygnał uruchamiający pompę. Wówczas ścieki od strony napływu z przyborów sanitarnych zostają rozdrobnione i są przetłaczane do systemu kanalizacyjnego w kierunku przeciwnym do przepływu zwrotnego.

Zawór zwrotny – przy istniejącym spadku do kanału

Według normy PN-EN 12056, jeśli przybory sanitarne lub odwadniające znajdują się poniżej poziomu zalewania, a instalacja kanalizacyjna budynku nie jest poprowadzona ze spadkiem do kolektora, ścieki powinny być odprowadzane do systemu kanalizacyjnego za pomocą przepompowni ścieków. Firma Kessel posiada w swojej ofercie bogaty program przepompowni o różnorodnym zakresie stosowania, dzięki czemu trafia z ofertą zindywidualizowaną do konkretnych warunków i potrzeb.

Wyboru dokonać można spośród wielu urządzeń do ścieków zawierających fekalia i bez fekaliów, montowanych wewnątrz lub na zewnątrz budynków. Wybierając drugie rozwiązanie, należy zwrócić uwagę na staranne wykonanie studzienki pod przepompownię, głębokość dopływu, pojemność użyteczną, klasę obciążeń i wymagania związane z wodami gruntowymi.

Przepompownia hybrydowa

W wielu sytuacjach budowlanych, zarówno w budynkach przemysłowych, jak i mieszkalnych, istnieje naturalny spadek przewodów kanalizacyjnych do kolektora. W celu zapobiegania przepływowi zwrotnemu wystarczyłby w takich przypadkach przeciwzalewowy zawór zwrotny, jednak ze względu na spełnienie wymogów normy PN-EN 12056 musi zostać zastosowana przepompownia ścieków.

Od niedawna na rynku są dostępne przepompownie hybrydowe, które stanowią innowacyjne rozwiązanie łączące w sobie bezpieczeństwo przepompowni ścieków z wydajnością i oszczędnością urządzeń wykorzystujących naturalny spadek do kolektora.

Przepompownia hybrydowa Ecolift XL.

Klasyczna przepompownia nieustannie pompuje napływające ścieki, w związku z czym stale zużywa energię elektryczną. Urządzenie hybrydowe w normalnym trybie pracy wykorzystuje grawitacyjny spadek do kanału i działa bez wykorzystania energii elektrycznej. Pompa załączana jest tylko podczas przepływu zwrotnego, podczas którego 2 klapy zaworu automatycznie blokują napływ ścieków, chroniąc obiekt przed zalaniem, a pompa tłoczy je do kolektora przez pętlę przeciwzalewową.

Pozwala to znacznie zaoszczędzić na kosztach energii zużywanej na stałe przepompowywanie ścieków w klasycznych przepompowniach, a także umożliwia istotnie ograniczenie kosztów konserwacji dzięki mniejszemu eksploatacyjnemu zużyciu pomp.

Zalety

Przepompownie hybrydowe zapewniają wyższy poziom bezpieczeństwa także w przypadku braku prądu, jako że wykorzystując naturalny spadek do kanału, nie zagrażają im przestoje w pracy pomp. Stanowi to ogromną zaletę zwłaszcza w budynkach przemysłowych, w których brak odwadniania mógłby spowodować kosztowne przestoje w pracy przedsiębiorstwa.

Dzięki temu także użytkownicy nie są narażeni na stały i uciążliwy hałas, bowiem mimo najbardziej zaawansowanych technik wykonania pomp, ich napędy zawsze generują odgłosy szczególnie kłopotliwe, gdy pompy działają w trybie ciągłym. Urządzenie hybrydowe pompuje tylko wtedy, gdy jest to konieczne, minimalizując ryzyko hałasu jedynie do sporadycznych emisji. Tym samym wzrasta komfort przebywania w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych, szpitalach czy domach seniora.

Przepompownie hybrydowe to uniwersalne, korzystne pod względem ekonomicznym i użytkowym rozwiązanie bezkosztowo odprowadzające ścieki przy naturalnym spadku do kanału, a jednocześnie zapewniające bezpieczeństwo i pełną ochronę przed przepływem zwrotnym.

Anna Mikołajczak

Ilustracje z arch. KESSEL.

Rys. główny. Prawidłowo zainstalowana ochrona przeciwzalewowa (zawór zwrotny) za zewnątrz budynku: przybory zlokalizowane poniżej poziomu zalewania są zabezpieczone zaworem zwrotnym w studzience przeciwzalewowej. Przybory zlokalizowane powyżej poziomu zalewania oraz odpływy z rynien włączone do studzienki za urządzeniem przeciwzalewowym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij