Kanalizacja podciśnieniowa w porównaniu z grawitacyjnym ma wiele zalet. Jakie to zalety? Dowiecie się Państwo tego z poniższego artykułu…

Kanalizacja podciśnieniowa jest obecnie proponowana w dwóch równoważnych rozwiązaniach. Jedni wytwarzanie podciśnienia opierają na specjalnie do tego celu stworzonych pompach próżniowych, inni z kolei faworyzują rozwiązania, w których podciśnienie jest wytwarzane dzięki tłoczeniu czynnika roboczego przez pompę strumieniową.

Pierwsze próby stosowania systemów podciśnieniowych miały miejsce na statkach, w samolotach i pociągach. Dopiero później zauważono ich przydatność w systemach kanalizacyjnych budynków. Stosowanie kanalizacji tego typu bezpośrednio wynikało z konfrontacji z problemami, jakie występowałyby przy grawitacyjnych odprowadzaniu ścieków.

Dodatkowo niebagatelną zaletą był fakt, że systemy podciśnieniowe potrzebują znacznie mniej wody do spłukiwania toalet (rys. 1).

Kanalizacja podciśnieniowa stosowana do spłukiwania misek ustępowych

Jest to związane z tym, że w omawianych instalacjach głównym medium transportującym ścieki jest powietrze, a woda służy praktycznie wyłącznie do oczyszczania powierzchni miski ustępowej.

Kanalizacja podciśnieniowa – zastosowanie

System podciśnieniowej kanalizacji stosowany jest w następujących obiektach budowlanych:

  • szpitale, sanatoria i kliniki;
  • centra handlowe, supermarkety i centra wystawowe;
  • więzienia, wojskowe obozy i bazy, schrony, bazy robotnicze;
  • hotele, motele, centra rekreacji, przystanie wodne i schroniska;
  • biura, banki i szkoły.

Instalacja kanalizacji podciśnieniowej musi być indywidualnie zaprojektowana dla każdego obiektu. Dotyczy to także doboru wyposażenia i rozwiązań technicznych.

Budowa i zasada działania

Instalacja kanalizacji podciśnieniowej składa się z czterech elementów:

  • podciśnieniowej miski ustępowej (rys. 1),
  • zaworu sprzęgającego,
  • orurowania,
  • centrali próżniowej.

Podciśnienie w instalacji wytwarza pompa próżniowa lub pompa strumieniowa (eżektor), przez którą przetłaczane są ścieki za pomocą pompy cyrkulacyjnej. W instalacji wykonanej w biurowcu „Rondo” podciśnienie wytwarza pompa strumieniowa (fot. 4).

Kanalizacja wewnętrzna - pompa strumieniowa

Fot. 4. Pompa strumieniowa

Ścieki przetłaczane pompą cyrkulacyjną przez eżektor w strumienicy, powodują zasysanie powietrza oraz ścieków z instalacji i utrzymanie w niej podciśnienia od -30 do -60 kPa. Na fotografii 1 widoczny jest presostat uruchamiający pompę cyrkulacyjną po spadku podciśnienia do dolnej granicy.

Kanalizacja podciśnieniowa - Presostat pomiaru podciśnienia.

Fot. 1. Presostat pomiaru podciśnienia.

Podciśnienie -30 kPa jest minimalnym, pod którym działają zawory sprzęgające przyborów sanitarnych i możliwy jest odbiór ścieków. Poprzez naciśnięcie przycisku spłukującego otwiera się zawór zamykający miski ustępowej, który łączy syfon miski z instalacją podciśnieniową. Wówczas powietrze o ciśnieniu atmosferycznym wtłacza zawartość najpierw poprzez zawór, później przez system rurociągów (fot. 2) do zbiornika ścieków (fot. 3).

Kanalizacja podciśnieniowa - system rurociągów

Fot. 2. Doprowadzenie wszystkich odgałęzień instalacji do pomieszczenia ze zbiornikiem.

Kanalizacja podciśnieniowa - zbiornik na ścieki

Fot. 3. Zbiornik na ścieki.

W międzyczasie zawór kontrolujący dopływ wody otwiera się i 1,2 litra wody z instalacji wodociągowej, napływając do miski, oczyszcza ją.

Ścieki zgromadzone w centralnym zbiorniku są pompowane do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Pompowanie jest kontrolowane przez pływakowe czujniki poziomu (część zewnętrzna czujników widoczna na fot. 3). Pompy utrzymują podciśnienie w rurociągach instalacji maksymalnie do -60 kPa. Daje to dużą szybkość transportu ścieków, rzędu 6 m/s do 10 m/s.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij