Aspekty projektowe, wykonawcze i ekonomiczne

Porównanie nakładów inwestycyjnych na instalację kanalizacji podciśnieniowej a grawitacyjnej musi być prowadzone z uwzględnieniem wszystkich korzyści, jakie daje system podciśnieniowy, a nie tylko oszczędności wody i zmniejszenia ilości ścieków. Należy tu najpierw wspomnieć o obiektach, w których wstępna analiza przekreśla możliwość wykonania kanalizacji grawitacyjnej. Obiektem takim była klinika „Malo” usytuowana na płycie betonowej budynku parkingu bez możliwości wykonania pionów kanalizacyjnych tak, aby zgodnie z projektem wykonać sanitariaty.

Kanalizacja podciśnieniowa była tu optymalną alternatywą. Następna grupa obiektów to takie, w których prowadzenie instalacji grawitacyjnej z rur DN 100 wiąże się z bardzo dużymi kosztami i związanym z tym czasem montażu, np. przejście przez grube mury, różne położenie stropów, brak powtarzalności układu pomieszczeń na różnych kondygnacjach itp. Dalej można wyróżnić obiekty, w których toalety są znacznie oddalone od siebie, co może powodować duże trudności w ułożeniu rurociągu DN 100 z wymaganym spadkiem. Rurociągi kanalizacji podciśnieniowej można prowadzić w poziomie i pionie, prostopadle do góry lub dołu.

Nie ma konieczności montażu ich ze spadkiem, jednak niezbędne jest uwzględnienie specyficznych wytycznych związanych z dużą prędkością przepływu ścieków. System ten potrzebuje tylko jednego przewodu wentylacyjnego, który jest podłączony do systemu wytwarzania próżni. Redukcja przejść dachowych dodatkowo obniża koszty instalacji.

Ile kosztuje eksploatacja systemu kanalizacji podciśnieniowej?

Zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych obiektu publicznego z kanalizacją podciśnieniową jest łatwe do oszacowania w zakresie misek ustępowych. Dla 100 toalet, z których każda spłukiwana jest 20 razy na dobę ilością wody 6 l, zużycie roczne wyniesie 4380 m3 , a więc zmniejszenie kosztów wyniesie 43 800 zł (dla założonego kosztu 1 m3 wody i 1 m3 ścieków łącznie na 10 zł netto).

Koszt energii elektrycznej do zasilania urządzeń systemu jest niewielki (około 20 kWh/dzień dla systemu składającego się ze 130 toalet, w tym 60 toalet publicznych i z dwiema pompami próżniowymi) w porównaniu do oszczędności na zużyciu wody i odprowadzaniu ścieków.

Podsumowanie

Ze względu na bezciśnieniowy charakter pracy zbiornika nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na jego użytkowanie z Urzędu Dozoru Technicznego, przez co eksploatacja staje się mniej uciążliwa, a zbiornik nie wymaga okresowych kontroli. W przeciwieństwie do tego system kanalizacji podciśnieniowej z pompą wytwarzającą podciśnienie w zbiorniku wymaga zarówno w fazie projektu pozwolenia, jak i w fazie eksploatacji corocznych kontroli UDT.

Ważną zaletą systemów podciśnieniowych jest szybkie i mało inwazyjne prowadzenie adaptacji różnych budynków. Dostosowanie obiektu, np. zabytkowego, do potrzeb hotelu może być prowadzone piętrami bez kolizji z pracami na poszczególnych kondygnacjach.

Również modernizacje obiektów (np. szpitale, sanatoria, domy studenckie) polegające na zainstalowaniu większej liczby łazienek mogą przebiegać w sposób bardzo szybki bez rozkuwania stropów. Zabudowa łazienki w każdym kolejnym pokoju w technologii systemów obudowywanych płytami GK wymaga tylko wyprowadzenia na korytarz rurociągu odprowadzającego o średnicy 50 mm. Prace w tym systemie są szybkie i nieuciążliwe.

Tadeusz Waśniewski

Ilustarcje TMW

Literatura:

  1. Publikacje TMW
  2. Materiały EVAC
  3. P. Malinowski, M. Sidorczyk, T. Waśniewski”Zasady projektowania próżniowych systemów kanalizacyjnych z zastosowaniem pomp strumieniowych”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij