Zjawisko rozszerzalności termicznej rurociągów jest już znane praktycznie od momentu, gdy zaczęto konstruować instalacje różnych rodzajów, gdzie nośnikiem ciepła są ciecze, para i gazy.

Parametrem określającym wydłużenie w zależności od temperatury jest współczynnik rozszerzalności termicznej α [mm/(m * K)]. Określa on przyrost długości odcinka materiału przy zmianie temperatury o 1 K. Nie jest to parametr stały, lecz zmienia się on w różnych zakresach temperatur. Dla uproszczenia obliczeń przyjęto jego stałą aproksymowaną wartość w zakresie temperatur czynników stosowanych w powszechnej technice instalacyjnej. W związku z przyrostem długości konieczna jest kompensacja instalacji rurowej.

Współczynnik alfa – kompensacja instalacji rurowej

W dotychczas wykonywanych instalacjach wewnętrznych, gdzie dominującym materiałem, z jakiego wykonywano rurociągi, były rury stalowe grubościenne, rozszerzalność termiczna rurociągów mogła być w przypadku niezbyt długich prostych odcinków instalacji bagatelizowana. Wraz z wprowadzeniem nowych materiałów do budowy rurociągów, takich jak tworzywa sztuczne, otrzymaliśmy zalety w postaci gładszych ścianek rurociągów, a za tym mniejsze średnice, brak korozji (skutkujący dłuższą trwałością).

Jednakże tworzywa sztuczne przyniosły ze sobą również jedną poważną wadę, ich rozszerzalność termiczna jest kilkukrotnie większa niż dotychczas stosowanych metali. Dla przykładu możemy porównać wartość współczynnika rozszerzalności cieplnej α stali węglowej i polietylenu usieciowanego, czyli wzmocnionego, typu PE-Xc. Jego współczynnik jest około 15 razy większy niż stali węglowej. W tabeli 1 zebrano najpopularniejsze materiały stosowane obecnie w technice instalacyjnej rurociągów.

Tabela - współczynnik alfa dla różnych materiałów

Wydłużenie rurociągu ΔL można określić na podstawie prostego wzoru:

ΔL = α * ΔT * L [mm],

gdzie:

α [mm/(m * K)] – współczynnik rozszerzalności cieplnej

L [m] – długość odcinka rurociągu poddanego wydłużeniu

ΔT [K] – różnica temperatur

Uszczegółowiając, różnica temperatur jest to różnica pomiędzy maksymalną temperaturą czynnika występującą w rurociągu a temperaturą montażu rurociągu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij