Pracodawca, u którego jest zatrudniony pracownik, zajmuje się również wykonywaniem prac kanalizacyjnych. Jednak w umowie o pracę brak jest klauzuli dotyczącej zakazu wykonywania pracy dla firmy konkurencyjnej.

Czy działalność w ramach prywatnej firmy – obejmującą prace kanalizacyjne, odbywającą się poza godzinami pracy dla pracodawcy – można traktować jako pracę dla konkurencyjnej firmy?

Prac kanalizacyjnych odbywających się poza godzinami pracy, o jakich mowa w liście, nie można traktować jako działalności konkurencyjnej. Przepisy prawa pracy nie zawierają zakazu wykonywania przez pracowników dodatkowych zajęć zarobkowych. Zakaz taki mogą dopiero wprowadzić same strony stosunku pracy, tj. pracodawca i pracownik, po spełnieniu określonych warunków, z których głównym jest zawarcie umowy o zakazie konkurencji. Strony stosunku pracy – pracodawca i pracownik – nie zawarły żadnej umowy o zakazie konkurencji. W związku z tym pracodawca nie może skutecznie powoływać się na taki zakaz.

Uzasadnienie

Zakaz konkurencji uregulowany został w art. 101 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej w skrócie kp.). Zgodnie z powołanym przepisem pracownik, w zakresie określonym w odrębnej umowie, nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność (zakaz konkurencji). Pracodawca, który poniósł szkodę wskutek naruszenia przez pracownika zakazu konkurencji przewidzianego w umowie, może dochodzić od pracownika wyrównania tej szkody.

Przedmiot zakazu konkurencji

Przedmiotem zakazu konkurencji jest powstrzymanie się jednej ze stron umowy od działań konkurencyjnych. Umowa bądź klauzula zakazu konkurencji ma na celu przede wszystkim ochronę stron umów przed podejmowaniem działań o charakterze konkurencyjnym zagrażającym interesom strony inicjującej umowę. Zakaz podejmowania działań konkurencyjnych może wynikać z ustawy bądź z umowy.

Umowa o zakazie konkurencji

Umowa o zakazie konkurencji może być zawarta jednocześnie z umową o pracę bądź w formie osobnej umowy. Może być także odrębną umową zawieraną z pracownikiem po ustaniu stosunku pracy dla zabezpieczenia interesów pracodawcy. Jak wynika z powyższego, przepisy Kodeksu pracy dopuszczają możliwość zawarcia pomiędzy pracodawcą a pracownikiem umowy o zakazie podejmowania działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy w trakcie zatrudnienia, jak i po jego ustaniu. W umowie tej strony muszą wyraźnie wskazać, jakie rodzaje działalności ten zakaz obejmuje.

Jedna myśl na temat “Praca po godzinach a zakaz konkurencji

  • 18 października 2017 o 10:18
    Permalink

    to chyba obowiązkowy artykuł dla wszystkich pracodawców, nie wiedziałam nawet o takim zapisie.

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij