Wybór urządzenia grzewczego generującego spaliny wymaga zastosowania takiego przewodu, który w perspektywie wieloletniej eksploatacji nie ulegnie zniszczeniu na skutek obciążenia kondensatem.

W poniższym artykule chciałbym podjąć temat prawidłowego dopasowania elementu instalacji jakim jest komin do kotła kondensacyjnego. Dlaczego akurat tym typem kotła się zajmiemy?

Gazowe kotły kondensacyjne są jednymi z popularniejszych urządzeń grzewczych w budownictwie jednorodzinnym. Od lat w rankingach prym wiodą co prawda urządzenia grzewcze opalane paliwami stałymi, lecz trendy ulegają zmianom i urządzenia gazowe zdobywają coraz szersze rzesze zwolenników (raport o budowie domów Polsce na serwisie oferteo.pl badający preferencje budowlane Polaków w roku 2016 pokazuje, że najczęściej wybieranym rodzajem ogrzewania domu było ogrzewanie gazowe, na które zdecydowało się 40% ankietowanych; na kotły opalane paliwami stałymi: węgiel, ekogroszek, miał, drewno opałowe, biomasa, słoma, zdecydowało się 30% ankietowanych).

Dostęp do sieci

Jednym z podstawowych warunków wyboru gazowego kotła kondensacyjnego jest rzecz jasna dostęp do sieci gazowej. O ile jest jeszcze sporo regionów pozbawionych dostępu do sieci gazowej, to stan ten ulega sukcesywnej zmianie. Sieć ciągle się rozrasta i podpisywane są listy intencyjne dotyczące współpracy z gminami w sprawie gazyfikacji (od lipca 2016 r. do kwietnia 2017 r. podpisano 240 listów intencyjnych – artykuł z dn. 10.04.2017 r. „Dostęp do sieci gazowej już nie jest luksusem. Polskie gminy się cywilizują”, oprac. Jakub Ceglarz, www.money.pl).

Ogromne znaczenie w kwestii popularności tego rodzaju urządzeń grzewczych ma również dyrektywa w sprawie ekoprojektu (ErP), która zaczęła obowiązywać we wrześniu 2015 r. W wyniku jej wdrożenia producenci urządzeń grzewczych zaprzestali wytwarzania tzw. kotłów turbo (kotłów gazowych niekondensacyjnych z zamkniętą komorą spalania) ze względu na zbyt niski współczynnik efektywności. Wymagania ErP spełniają jednak urządzenia grzewcze wykorzystujące technikę kondensacyjną. Warto również wspomnieć, że użytkownicy poszukują rozwiązań nie tylko oszczędnych i efektywnych, ale również komfortowych i wygodnych w obsłudze, a gazowe kotły kondensacyjne spełniają te kryteria.

Urządzenie grzewcze

Kotły kondensacyjne to urządzenia o wysokiej efektywności, a to sprawia, że generowane przez nie spaliny są bardzo silnie wychłodzone. Mokre spaliny to ogromne wyzwanie dla przewodu kominowego. Jakie zatem właściwości powinien posiadać komin do kotła kondensacyjnego? Na co należy zwrócić szczególną uwagę?

Dobór komina do kotła kondensacyjnego

Wybór urządzenia grzewczego generującego spaliny wymaga zastosowania takiego przewodu, który w perspektywie wieloletniej eksploatacji nie ulegnie zniszczeniu na skutek obciążenia kondensatem. Na ten aspekt chciałbym zwrócić szczególną uwagę, gdyż komin do kotła kondensacyjnego wraz z podłączonym urządzeniem grzewczym tworzą jeden organizm i muszą być prawidłowo dopasowane. Ignorując to założenie i podłączając do urządzenia grzewczego jakikolwiek przewód kominowy, może się bardzo szybko okazać, że skutki takiego rozwiązania będą dla użytkownika dotkliwe.

Rozwiązaniem najkorzystniejszym jest zakup certyfikowanego systemu kominowego wyposażonego w przewód spalinowy o wymaganych parametrach oraz kanał powietrzny zapewniający dopływ powietrza do komory spalania w kotle. Może to być system ceramiczny lub stalowy. Różnica między nimi tkwi przede wszystkim w żywotności przewodu, w tym przypadku z korzyścią dla ceramiki. Warto decydować się na rozwiązania systemowe, gdyż ich właściwości są potwierdzone właściwymi badaniami.

Kominy do kotła kondensacyjnego muszą być zgodne z określonymi normami przedmiotowymi, np. PN-EN 13063-3 w przypadku ceramicznych systemów powietrzno-spalinowych czy PN-EN 14989-2 w przypadku kominów metalowych i kanałów doprowadzających powietrze do zamkniętych komór spalania. Na podstawie takich specyfikacji producenci poddają systemy kominowe ściśle określonemu zakresowi badań, na podstawie których określane są ich właściwości. Potwierdzeniem spełnienia wymagań normowych jest wystawiana przez producenta Deklaracja Właściwości Użytkowych.

Za wspomnianym dokumentem kryje się szeroki zakres działań, jakie muszą być podjęte przez producenta systemu kominowego, a są to m.in. wstępne badania typu oraz wdrożenie i realizacja wymagań zakładowej kontroli produkcji. Ponadto zakładowa kontrola produkcji podlega certyfikacji i regularnej inspekcji przez jednostkę zewnętrzną. Wszystkie te czynności mają na celu zapewnienie spełnienia wymagań i osiągnięcie pożądanego poziomu jakości wyrobu. Jeśli zatem planowany w zakupie system nie posiada wymaganej dokumentacji lub jest sklasyfikowany z niewłaściwą normą, to można poddać w wątpliwość jego zastosowanie do odprowadzania spalin z kotła kondensacyjnego.

Kontakt z kondensatem

Podstawową właściwością przewodu kominowego stosowanego do odprowadzania spalin z kotła kondensacyjnego powinna być jego odporność na działanie kondensatu. Ciągły kontakt przewodu z kondensatem stanowi silne obciążenie, szczególnie że mamy tu do czynienia z planowaną wieloletnią eksploatacją urządzenia grzewczego, a kocioł może produkować nawet 1 litr kondensatu na każdy metr sześcienny spalonego gazu ziemnego. W przypadku wyrobów stalowych należy stosować stal kwasoodporną, np. gatunku 1.4404.

Przy decydowaniu się na przewód ceramiczny zaleca się stosować ceramikę izostatyczną. Jedną z badanych właściwości przewodów ceramicznych przystosowanych do odprowadzania spalin mokrych jest stopień dyfuzji pary wodnej. Istnieją cztery klasy, przy czym najlepszą z nich jest klasa WA i WB. Ceramika izostatyczna posiada właściwości mieszczące się w zakresie tych właśnie klas, co gwarantuje bardzo wysoką odporność na przenikanie wilgoci przez ściankę przewodu.

Poruszając temat kondensatu, należy zwrócić również uwagę na konieczność wyposażenia komina w ściek (odpływ) kondensatu. Zapewnienie układu odprowadzania kondensatu wskazuje również Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (§146.2). Systemowe rozwiązania są standardowo wyposażone w ściek (odpływ) kondensatu, inwestor musi jedynie zadbać o jego zasyfonowanie i podłączenie do kanalizacji.

Tryb podciśnienia

Kominy odprowadzające spaliny z kotłów kondensacyjnych mogą pracować w trybie podciśnienia (tzw. tryb grawitacyjny) lub nadciśnienia. Tryb nadciśnieniowy jest coraz popularniejszym rozwiązaniem w przypadku kominów zbiorczych, tj. takich, do których podłącza się kilka urządzeń grzewczych. Dobierając komin do kotła kondensacyjnego do takiego układu, musimy mieć pewność, że jego właściwości na to pozwalają. Tu ponownie odniosę się do właściwości komina i Deklaracji Właściwości Użytkowych. W oznaczeniu (klasyfikacji) komina musi się znaleźć oznaczenie P1 oznaczające możliwość eksploatacji w trybie nadciśnieniowym.

W ceramicznych kominach nadciśnieniowych z zasady wykorzystuje się inne materiały łączące niż w kominach podciśnieniowych, co ma służyć zapewnieniu wysokiej szczelności. Kominy stalowe wyposażane są w uszczelki i obejmy, żeby warunek ten spełnić. Otwory wyczystkowe również są szczelnie zamykane, jednak z zapewnieniem możliwości otwarcia w przypadku np. przeglądu kominiarskiego. Dla zobrazowania różnicy między kominami nadciśnieniowymi i podciśnieniowymi posłużę się wartościami normowymi wykorzystywanymi w trakcie badań szczelności.

Ciśnienie panujące wewnątrz komina podciśnieniowego w trakcie badania wynosi 40 Pa [przy dopuszczalnym przecieku < 2 (m³·* s-1·* m-2 x 10-3)], natomiast komin nadciśnieniowy ma w trakcie badania do czynienia z ciśnieniem na poziomie 200 Pa [przy dopuszczalnym przecieku
< 0,006 (m³·* s-1·* m-2 x 10-3)].

Renowacja instalacji

Temat kotłów kondensacyjnych nie dotyczy wyłącznie budownictwa nowego, bo takie kotły stosuje się z powodzeniem również na etapie renowacji istniejących budynków. Takie budynki są jednak z reguły wyposażone w ceglane kominy murowane, zatem pierwszym krokiem powinno być zabezpieczenie cegły przed kontaktem z wilgotnymi spalinami. Jeśli tego nie zrobimy, kondensat szybko przeniknie przez strukturę cegieł i spoiny, po czym pojawi się na ścianach pomieszczeń mieszkalnych. Stary ceglany komin należy więc wyposażyć w przewód stalowy właściwego gatunku.

Najlepiej, żeby był to komin koncentryczny (tzw. rura w rurze), gdzie rurą wewnętrzną będą odprowadzane spaliny, a w przestrzeni między kanałem spalinowym a płaszczem zewnętrznym będzie napływało powietrze do komory spalania w kotle. Takie rozwiązanie możemy oczywiście stosować wyłącznie wtedy, gdy wymiary wewnętrzne istniejącego komina na to pozwolą. Może się jednak zdarzyć, że przekrój komina pozwoli na wprowadzenie wyłącznie przewodu spalinowego.

Wtedy za kanał powietrzny posłuży przestrzeń między wkładem stalowym a wewnętrzną powierzchnią komina ceglanego. Należy jednak pamiętać, żeby komin był dokładnie wyczyszczony i pozbawiony sadzy. Być może będzie wymagał frezowania. Ocenę stanu komina warto powierzyć fachowcom zajmującym się renowacjami kominów.

Komin do kotła kondensacyjnego – błędne podłączenie

Co zatem może się wydarzyć, jeśli podłączymy komin do kotła kondensacyjnego bez wymaganych właściwości? Scenariuszy może być wiele. Jeśli będzie to przewód ceramiczny o bardzo niskiej odporności na substancje wilgotne, to prędzej czy później przenikną one przez strukturę materiału i uwidocznią się w postaci mokrych plam na obudowie komina (fot. 1).

komin do kotła kondensacyjnego - mokre plamy na obudowie komina

Zastosowanie przewodu stalowego o gatunku, który nie jest przewidziany do takich warunków eksploatacji, może doprowadzić do przyspieszonej korozji wewnętrznej powierzchni. Efektem będzie utrata szczelności i przenikanie kondensatu na zewnątrz (fot. 2).

utrata szczelności komina i przenikanie kondensatu na zewnątrz

Tryb nadciśnienia panujący w kominie, który do takich warunków nie został przewidziany, doprowadzi do przenikania spalin z przewodu, co może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników.

Patrz na certyfikat!

Szerokie spektrum urządzeń grzewczych wymusiło na producentach kominów stworzenie wyrobów jak najlepiej dopasowanych do warunków generowanych przez te urządzenia. Tym samym oferta w obszarze systemów odprowadzania spalin jest bardzo szeroka, a konkretne wyroby różnią się właściwościami i jedynie ich prawidłowe dopasowanie do konkretnego modelu urządzenia grzewczego będzie gwarantem bezproblemowej eksploatacji. Wybierając kocioł kondensacyjny, decydujmy się na certyfikowane systemy renomowanych producentów, których właściwości zapewnią długotrwałą i bezpieczną eksploatację. W tym obszarze nie warto iść na kompromis, gdyż pozorna oszczędność związana z wyborem rozwiązania tańszego, lecz o nieznanych właściwościach i bez wymaganej dokumentacji, może skutkować nieprzewidzianymi kosztami w przyszłości.

Łukasz Chęciński

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij