Podzielniki kosztów ogrzewania – pomiar zużycia ciepła

Pomimo dynamicznego rozwoju techniki i bardzo dużej skali problemów dotyczących podzielników kosztów ogrzewania w Polsce nie wprowadzono żadnych regulacji oraz wymagań związanych z dokładnością rejestracji zużycia.

Mimo, że 25 września 1991 r. (tj. 26 lat temu) Sejm RP podjął uchwałę w sprawie powszechnego wprowadzenia indywidualnego rozliczania ilości dostarczonej energii cieplnej w budownictwie wielorodzinnym, dotychczas nie przyjęto regulacji prawnych, które chroniłby interesy ponad 7 mln użytkowników lokali, w których montaż takich urządzeń jak podzielniki kosztów ogrzewania jest jedyną metodą opomiarowania zużycia ciepła dostarczanego do lokalu z systemu centralnego ogrzewania.

Warto zauważyć, że wprowadzanie do obrotu ciepłomierzy (wykorzystywanych do opomiarowania dużo mniejszej ilości lokali) i ich użytkowanie reguluje ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. 2001 nr 63 poz. 636), która zapewnia jednolitość miar i wymaganą dokładność pomiarów wielkości fizycznych w RP oraz reguluje m.in. prawną kontrolę metrologiczną przyrządów pomiarowych oraz sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem ustawy.

Podzielniki kosztów ogrzewania – luka w prawie

Natomiast jeśli chodzi o podzielniki kosztów ogrzewania, to nie ma żadnego aktu prawnego, który określałby wymaganą dokładność rejestracji zużycia ciepła przez podzielniki kosztów ogrzewania oraz regulowałby wprowadzanie podzielników do obrotu i ich użytkowanie.

Powstałą lukę prawną wykorzystują producenci podzielników, którzy minimalizując wydatki na doskonalenie produkowanych urządzeń, oferują i wprowadzają do obrotu oraz obsługują podzielniki, których wskazania są obarczone błędami rejestracji zużycia ciepła oddanego przez grzejniki, o których jest mowa w moim referacie „Zaostrzenie norm dla podzielników kosztów c.o. – gwarancją dokładnych pomiarów zużycia ciepła z grzejnika”, który w 2006 r. wygłosiłem na VII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej w Krynicy Zdrój (24-26 maja 2006 r.) oraz w dziele pt. „Analiza prawna, techniczna i finansowa zastosowania podzielników kosztów ogrzewania wykorzystywanych w budynkach wielolokalowych”, które zostało wykonane w 2015 r. na zlecenie Departamentu Energetyki ówczesnego Ministerstwa Gospodarki.

Zaniechanie prawnego uregulowania kwestii związanych z dokładnością rejestracji zużycia, umożliwiło montowanie oraz stosowanie podzielników o bardzo zróżnicowanej dokładności rejestracji zużycia ciepła oddanego przez grzejnik. Marginalizowanie znaczenia dokładności rejestracji zużycia ciepła doprowadziło do sytuacji, w której powszechnie stosuje się podzielniki kosztów ogrzewania, które tak naprawdę niewiadomo, co i jak rejestrują. Dlatego powszechnie ugruntowano już przekonanie, że „podzielniki kosztów ogrzewania nic nie rejestrują, a służą tylko do matematycznego podziału kosztów ogrzewania”.

7 myśli na temat “Podzielniki kosztów ogrzewania – pomiar zużycia ciepła

 • 1 grudnia 2017 o 18:24
  Permalink

  szanowny redaktorze, proszę zapoznać sie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r

  Odpowiedz
   • 13 lutego 2018 o 16:15
    Permalink

    Artykuł 9 dyrektywy mówi:
    Opomiarowanie
    1. Państwa członkowskie zapewniają, by na tyle, na ile jest to technicznie wykonalne, uzasadnione finansowo i proporcjonalne do potencjalnej oszczędności energii, odbiorcy końcowi energii elektrycznej, gazu ziemnego, ciepła sieciowego, chłodu sieciowego oraz ciepłej wody użytkowej mieli możliwość nabycia po konkurencyjnych cenach indywidualnych liczników, które dokładnie oddają rzeczywiste zużycie energii przez odbiorcę końcowego i podają informacje o rzeczywistym czasie korzystania z energii.

    Zatem w myśl co mówi główny urząd miar wniosek jest następujący: podzielnikami nie można mierzyć bo one nie mierzą zużycia energii tylko coś tam coś tam ……. i nawet dokładnie nie wiadomo co. Wiec skoro dyrektywa mówi opomiarować…… wiec jak nie ma czym to i podzielnikiem nie można bo podzielnik NIE MIERZY ZUŻYCIA ENERGI.

    Odpowiedz
 • 8 stycznia 2018 o 17:24
  Permalink

  „Następstwem braku dobrych regulacji prawnych jest wstrzymywanie się ponad 3,5 mln właścicieli i użytkowników nieopomiarowanych lokali, z montażem podzielników kosztów ogrzewania. Straty tej grupy użytkowników lokali wynoszą około 2,45 mld zł za każdy sezon grzewczy.”
  O jaką stratę chodzi? Nawet przy dobrej regulacji prawnej nie ma żadnej gwarancji, że każdy lokator na montażu podzielników zyska. Opłaty za ciepło zależą nie tylko od naszych działań, ale w dużym stopniu od tego ile jednostek na podzielnikach będą mieli sąsiedzi. To często powoduje wysokie opłaty za ciepło i fakt ten powoduje, że ludzie świadomie rezygnują z podzielników. Jedyna strata jaką ponoszą właściciele mieszkań nieopomiarowanych to fakt, że przy braku konkretnych regulacji prawnych rozlicza się ich wg powierzchni użytkowej doliczając dodatkowe „procenty” co często daje wysoką kwotę opłaty za ciepło.

  1) „wyrób budowlany” oznacza każdy wyrób lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwałego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach,” Czy podzielniki są trwale wbudowane w budynek? Nie sądzę więc nie spełniają podstawowego kryterium wyrobu budowlanego.

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij