Artykuł przedstawia informacje na temat przygotowania kominów do sezonu grzewczego w odniesieniu do przewodów odprowadzających spaliny z urządzeń grzewczych na paliwa stałe (tzw. przewodów dymowych).

W „Magazynie Instalatora” wielokrotnie przedstawiano informacje na temat niebezpieczeństw wynikających z nieprawidłowo eksploatowanych przewodów kominowych. Kominy stanowią specyficzną część budynków mieszkalnych. Są narażone na większą ilość niekorzystnych czynników zewnętrznych (takich jak spaliny, oddziaływanie wysokich temperatur, agresywnych chemicznie pozostałości po procesach spalania czy kondensatu) w porównaniu do innych elementów budynku. Ważne jest, żeby komin został odpowiednio przygotowany do sezonu grzewczego przed rozpoczęciem korzystania z urządzeń grzewczych.

Kontrola kominów – zalecenia prawne

Przepisy prawa budowlanego w artykule 62 [1] informują, że kontrola przewodów kominowych powinna być przeprowadzona co najmniej raz w roku. Ponadto przewody kominowe powinny być czyszczone przez osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie, co reguluje par. 34 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów [2]. Częstotliwość czyszczenia przewodów kominowych zależy od podłączonego do nich paleniska:

  1. od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych – co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej (pkt 1);
  2. od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 – co najmniej raz na 3 miesiące (pkt 2);
  3. od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 – co najmniej raz na 6 miesięcy (pkt 3),
  4. przewody wentylacyjne powinny być czyszczone co najmniej raz w roku.

Czyszczenie komina

Czyszczenie komina przez osobę wykwalifikowaną połączone jest z uproszczoną kontrolą komina, dlatego czynności tych nie należy wykonywać w sposób amatorski, nawet w małych obiektach budowlanych. Kominy to konstrukcje budynku mające bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo użytkowników, istotne jest zatem posiadanie odpowiedniej wiedzy i specjalistycznego sprzętu do wykonywania ich kontroli i konserwacji.

Czyszczenie przewodów kominowych obsługujących paleniska na paliwa stałe zgodnie z przepisami powinno być wykonywane co 3 miesiące podczas jego użytkowania. Brakuje szczegółowych wytycznych co do terminów wykonywania tego typu prac, więc decyduje o tym właściciel lub zarządca budynku.

Komin i sadza w przewodzie kominowym

Fot. 1. Sadza w przewodzie kominowym.

Najkorzystniej jest wykonywać prace kominiarskie po zakończeniu sezonu grzewczego, by przygotować komin do przerwy w eksploatacji, przed rozpoczęciem korzystania z urządzeń grzewczych (przed sezonem grzewczym) oraz dwukrotnie podczas sezonu grzewczego, kiedy konstrukcja komina odprowadza produkty spalania. Poniżej omówiona zostanie istota wykonywania czynności w przedstawionych powyżej okresach.

Komin przed sezonem grzewczym…

Podczas eksploatacji przewodów kominowych w sezonie grzewczym odprowadzany był dym i drobne cząstki stałe powstałe podczas procesu spalania (sadza i inne produkty spalania), które częściowo osadzały się na ściankach przewodu kominowego. Dym i osady kominowe mogą destrukcyjnie oddziaływać na konstrukcje kominów.

Produkty spalania są bardziej agresywne dla elementów budynku w niskich temperaturach. Usunięcie zanieczyszczeń przed przerwą w eksploatacji kominów, kiedy będzie w nich panowała niższa temperatura i wyższa wilgotność niż podczas eksploatacji, wydłuży ich żywotność. W niektórych krajach stosuje się nasady umożliwiające zamknięcie przewodu kominowego w czasie, kiedy nie jest eksploatowany.

Czyszczenie połączone z „uproszczoną” kontrolą komina pozwala wykryć m.in. niedrożność komina (spowodowaną budową gniazd przez ptactwo, osadami czy wadami konstrukcyjnymi kominów), większe uszkodzenia konstrukcji komina (np. jego rozszczelnienie) itp.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij