• wykonania zaleceń wynikających z poprzedniej kontroli okresowej,
 • zmian w kanałach i przewodach spalinowych, jakie wprowadzono za zgodą właściciela lub zarządcy budynku w okresie od poprzedniego przeglądu,
 • drożności przewodów kominowych,
 • siły ciągu kominowego, ustalonego przy pomocy atestowanego urządzenia pomiarowego zapewniającego prawidłowe działanie podłączonych urządzeń dymowych, spalinowych, wentylacyjnych,
 • występowania uszkodzeń przewodów na całej ich długości, kanałów, czopuchów, włazów, ław kominowych, nasad kominowych itp.,
 • posiadania sprawnie działających urządzeń wentylacyjnych, w tym nawiewnych i wywiewnych w pomieszczeniach, w których zainstalowane są urządzenia grzewcze (np. trzony kuchenne, piecyki wody przepływowej, kotły co. itp.),
 • częstotliwości okresowego czyszczenia przewodów kominowych,
 • dogodnego dostępu do czyszczenia i przeprowadzania okresowych kontroli przewodów kominowych i urządzeń mających związek z kominami,
 • występowania innych stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości mogących spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia.

Osoba dokonująca przeglądu przewodów kominowych jest zobowiązana sporządzić protokół, który będzie załącznikiem do książki obiektu budowlanego (art. 64 ust. 3 ustawy – Prawo budowlane) [3].

Powyżej przedstawiony zakres kontroli należy traktować jako minimalną ilość czynności, które należy wykonać w celu potwierdzenia bezpieczeństwa kominów. Zakres ten często jest ograniczany przez zarządcę czy właściciela budynku w celu minimalizacji kosztów. Niepokojące jest to, że często rezygnuje się z wykonywania inwentaryzacji podłączeń, co ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo użytkowników.

Użytkownicy mieszkań, w szczególności w budynkach wielorodzinnych, podczas remontu często dobrowolnie zmieniają lokalizację podłączeń urządzeń obsługiwanych przez kominy (chociażby ze względów estetycznych). Samowolna zmiana lokalizacji podłączeń może spowodować, że w danym przewodzie kominowym będą podłączone 2 urządzenia (np. kratka wentylacyjna i urządzenie grzewcze), będzie to stanowić niebezpieczeństwo zaczadzenia lub zaprószenia ognia podczas eksploatacji urządzenia grzewczego. Podczas kontroli należy zwrócić szczególną uwagę na elementy wentylacji pomieszczeń odpowiedzialne za doprowadzenie i usuwanie powietrza.

Najważniejsze informacje:

 • prawidłowe utrzymanie przewodów kominowych ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo użytkowników;
 • kontrole i czyszczenie kominów powinny wykonywać służby kominiarskie;
 • regularne czyszczenie przewodów kominowych ma bezpośredni wpływ na jakość powietrza atmosferycznego;
 • kontrola okresowa powinna być wykonana co najmniej w zakresie przedstawionym przez GUNB, co cytowano w przedmiotowym artykule.

Zmniejszenie zakresu kontroli prowadzi do zmniejszenia bezpieczeństwa budynku i użytkowników, ponadto elementem kontroli powinna być inwentaryzacja podłączeń do przewodów kominowych.

Krzysztof Drożdżol

Bibliografia:

[1] Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414, ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

[2] Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

[3] http://www.gunb.gov.pl/info/kontrole_stanu/kontrol2.html

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij