Zasuwa burzowa – sposób na cofkę w kanalizacji

Cofka na skutek wtargnięcia wód opadowych do kanalizacji ścieków sanitarnych to sytuacja najgroźniejsza, powodująca poważne zagrożenia, ponieważ zjawiska są niekontrolowane i w ogóle nieprzewidywalne.

Cofanie się ścieków występuje na skutek niedrożności instalacji kanalizacyjnej lub przykanalików oraz w wyniku wzrostu poziomu ścieków w sieci kanalizacyjnej na skutek gwałtownych powodzi lub opadów nawalnych. Jeszcze innym powodem może być niedrożność sieci kanalizacyjnej.

Zjawisko przepełnienia sieci kanalizacyjnej odprowadzającej wody opadowe jest całkowicie normalnym, nieuniknionym stanem eksploatacyjnym. Można tu mówić np. o ograniczaniu konsekwencji tego przepełnienia, ale nie o jego całkowitym wykluczeniu. Jest to konsekwencją z jednej strony specyfiki występowania zjawisk meteorologicznych, z drugiej zaś ograniczonych możliwości technicznych i ekonomicznych.

Cofka w kanalizacji – okresowa niewydolność systemu

Z góry przyjmuje się okresową niewydolność systemu, kierując się bardzo ogólnie traktowanym rachunkiem potencjalnych strat i kosztów. W tym aspekcie projektowanie odwodnień może być traktowane jako wybór mniejszego zła i jakąś normalnością jest przepełnienie kanałów i rozlewanie się wód opadowych na powierzchni terenu.

Jednak w warunkach właściwego projektowania budynków (w szczególności osłona przed spływem z wyżej położonych terenów, utrudnienie przesiąkania wód opadowych do gruntu w bezpośrednim sąsiedztwie ścian – w strefie nasypu niekontrolowanego) oraz rzeczywistej separacji ścieków sanitarnych i wód opadowych wiąże się to nie tyle z zagrożeniami dla zabudowy, co przede wszystkim dla ruchu drogowego (problem odwodnień drogowych jest w Polsce – ogólnie mówiąc traktowany po macoszemu).

Inna sprawa, że na skutek licznych zaniedbań oraz ogólnego lekceważenia problemów, zwłaszcza przez poszczególne gminy, może dojść do sytuacji, w której pojawią się wtórne zagrożenia.

Cofka w kanalizacji – niedrożność systemu

Cofanie się ścieków występuje na skutek niedrożności instalacji kanalizacyjnej lub przykanalików oraz w wyniku wzrostu poziomu ścieków w sieci kanalizacyjnej na skutek gwałtownych powodzi lub opadów nawalnych. Jeszcze innym powodem może być niedrożność sieci kanalizacyjnej. Ścieki cofają się do instalacji kanalizacyjnej w obiekcie również w przypadku, gdy wody opadowe z powierzchni dachów i tarasów odprowadzane są nieprawidłowo do systemu kanalizacji ogólnospławnej.

Niebezpieczeństwo zalania pomieszczeń na dolnych kondygnacjach na skutek bardzo intensywnego deszczu występuje przede wszystkim na terenach płaskich z kanalizacją ogólnospławną, na których poziom zalewania usytuowany jest na wysokości górnej krawędzi ulicy. W tym obszarze może wystąpić standardowa cofka z przepełnionych kanałów usytuowanych pod powierzchnią ulicy. W przypadku występowania okresu suchego bez opadów dochodzi do spiętrzania się osadów i zanieczyszczeń stałych w niektórych odcinkach sieci kanalizacyjnej. Osady te są trudne do usunięcia i powodują spiętrzanie się ścieków.

Cofkę ścieków może wywołać także niedrożny odpływ, np. w wyniku zatkania zanieczyszczeniami wprowadzonymi do instalacji kanalizacyjnej w budynku. Jedną z najczęstszych przyczyn zalania ściekami pomieszczeń położonych poniżej poziomu zalewania jest brak zamknięć burzowych lub ich nieprawidłowy montaż oraz brak poprawnie wykonanych instalacji z urządzeniami przepompowującymi ścieki. Największym zagrożeniem dla przepompowni są wszelkiego rodzaju ściereczki do mycia niemowląt, które nie rozpuszczają się w wodzie.

To one wraz patyczkami do uszu i włosami oraz resztkami tkanin powodują blokowanie się pomp i niedrożność przewodów tłocznych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij