Zasuwa burzowa – sposób na cofkę w kanalizacji

Kanalizacja ogólnospławna

Cofka ścieków z przepełnionych kanałów ulicznych na kanalizacji ogólnospławnej jest zjawiskiem równie typowym jak w przypadku każdego innego rozwiązania odprowadzającego wody opadowe. Ponieważ przy kanalizacji ogólnospławnej mamy do czynienia ze wspólnym kanałem prowadzącym wody opadowe i ścieki sanitarne, zasadnicze znaczenie posiada ochrona przed zalewaniem przez instalacje domowe.

Stąd powszechnym elementem instalacji są specjalne zamknięcia burzowe, przy czym jako bezpieczny poziom odniesienia trzeba traktować rzedną ulicy (całkowite wypełnienie kanału ulicznego wraz z wpustami). Równocześnie jednak w planowej (tzn. od razu pomyślanej i projektowanej) kanalizacji ogólnospławnej specyficzne rozwiązania techniczne pozwalają w sposób bardzo istotny ograniczyć występujące zagrożenia.

Wtargnięcie wód opadowych

Cofka na skutek wtargnięcia wód opadowych do kanalizacji ścieków sanitarnych to sytuacja najgroźniejsza, powodująca poważne zagrożenia, ponieważ zjawiska są niekontrolowane i w ogóle nieprzewidywalne. W warunkach normalnej eksploatacji do rozdzielczej kanalizacji ścieków sanitarnych mogą przedostawać się losowo względnie nieduże ilości wód opadowych. Przy niemal zupełnym wyeliminowaniu infiltracji przez współczesne rozwiązania systemowe sprowadzają się one do nie więcej niż 10-20% ścieków sanitarnych.

Istotny problem pojawia się, gdy w dużym stopniu na skutek niefrasobliwości przedsiębiorstw – eksploatatorów oraz gmin – właścicieli do instalacji rozdzielczej ścieków wprowadza się wody opadowe. Oczywiście nie zawsze i niekoniecznie w krótkiej perspektywie czasu musi to prowadzić do katastrof budowlanych, jednak przyłączenie spływu z wyżej położonej powierzchni (szczególnie przy dużych spadkach terenu), jak również odwodnień drogowych musi być traktowane jako świadoma prowokacja.

Tu znowu pojawia się problem braku odpowiedzialności poszczególnych projektantów, urzędników gminnych i eksploatatorów. Tworzenie „dzikiej” kanalizacji ogólnospławnej zawsze powoduje szczególne zagrożenia, sprzyjając zarówno powstawaniu zatorów, jak też przeciążaniu sieci. Ostatecznie napływ może być tak duży, że nawet wysokie położenie instalacji domowych nie stanowi dostatecznej ochrony przed zalaniem.

Zalewanie i rozlewanie

Zalewanie może odbywać się od zewnątrz, ponieważ presja wód w kanałach jest tak duża, że zalewanie odbywa się spod unoszonych przez nią ciężkich pokryw studzienek rewizyjnych (żeliwo Ø 600 mm). Rozlewające się strumienie wody mają wielką siłę niszczącą, zagrożone są zarówno ściany budynków, jak też otwory okienne. W sytuacjach skrajnych zalewanie odbywa się otworami okiennymi, po wybiciu przez wodę szyb.

W sytuacji, gdy istnieje „dzika kanalizacja” ogólnospławna, wszystkie (i to niezależnie od relacji wysokościowych) przykanaliki muszą być wyposażone w zamknięcia przeciwzalewowe chroniące nieruchomość przed napływem wód spoza jej obszaru. W sytuacji, gdy zaniechana jest organizacja odbioru napływu wód opadowych, duże znaczenie ma odpowiednie wzniesienie podmurówek ogrodzeń nieruchomości i regulacja stref przyległych do budynków oraz wykonanie miniaturowych przepustów pod podjazdami do garaży.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij