Biogazownie – przygotowanie substartu

Poszukiwania nowych substratów odpadowych

Trudna sytuacja ekonomiczna instalacji biogazowych w Polsce przyczyniła się do poszukiwania nowych, bardziej opłacalnych substratów odpadowych. Należy jednak pamiętać, że materiały te charakteryzują się zwykle emisją nieprzyjemnych zapachów. Odory powstające podczas przechowywania substratów biogazowych zawierają głównie gazy nieorganiczne, m.in. siarkowodór (H2S), amoniak (NH3) i dwutlenek węgla (CO2). Do najbardziej uciążliwych z nich zalicza się siarkowodór.

Dlatego w celu zminimalizowania rozprzestrzeniania się odorów (mogących wpływać na niezadowolenie okolicznych mieszkańców) odbiór oraz składowanie odpadów należy przeprowadzać w zamkniętych pomieszczeniach (halach) z możliwością dezodoryzacji powietrza. Proces ten może być realizowany w procesach absorpcyjnych poprzez wypłukiwanie substancji w specjalnych płuczkach lub zraszaczach. Jednakże w praktyce najczęstszym rozwiązaniem jest wykorzystanie systemów adsorpcyjnych z wykorzystaniem złoża stałego (np. węgla aktywnego lub biofiltrów mikrobiologicznych).

Zanieczyszczone powietrze przepływa przez złoże, a znajdujące się w nim bakterie rozkładają niepożądane związki chemiczne, które przekształcane są w produkty nieszkodliwe dla środowiska naturalnego (np. wodę, dwutlenek węgla lub sole mineralne). Sprawność tego typu instalacji jest bardzo wysoka i wynosi ok. 98%. Jednakże zależy ona między innymi od zawartości składników ulegających biodegradacji oraz temperatury oczyszczanego powietrza, która nie może być niższa niż 10°C. Przyjmuje się, że optymalna temperatura dla przeprowadzenia tego procesu mieści się w przedziale 15-40°C.

Należy również dodać, że przy spełnieniu odpowiednich wymogów jednym z substratów biogazowych mogą być odpady poubojowe, które jako materiał wysokotłuszczowy charakteryzują się bardzo wysoką wydajnością produkcji metanu przy relatywnie niskiej cenie zakupu. Jednakże przed procesem fermentacji muszą one zostać poddane procesowi higienizacji i nie mogą być mieszane wcześniej z innymi materiałami. W związku z tym bardzo istotne jest również zapewnienie oddzielnej strefy przyjęć materiałów niepewnych higienicznie.

Biogazownie – sortowanie i separacja

W zależności od skład i pochodzenia substratów może występować konieczność sortowania i separacji ciał obcych. Najczęstszym zanieczyszczeniem występującym w strumieniu materiałów trafiających do biogazowni są kamienie. Do ich oddzielenia wykorzystuje się zbiorniki wstępne, których dno jest okresowo oczyszczane. W przypadku pozostałych zanieczyszczeń stosuje się separację ręczną przy taśmociągu, która odbywa się w zamykanej kabinie wyposażonej w wentylację lub separację gęstościową.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij