Na prośbę czytelników „Magazynu Instalatora” chciałbym się zająć tematyką renowacji krzywych kominów w budynkach starszego typu.

Wśród sygnalizowanych problemów pojawiło się m.in. pytanie: Czy opcja wyrzutu spalin przez jeden kanał i zasysanie powietrza dla kotła przez drugi kanał wchodzi w rachubę (dla starej kamienicy, gdzie wszystkie kanały są krzywe, a jest ich dość dużo – po 1 na każdy były piec kaflowy + 1 wentylacyjny).

Akcja renowacja komina na różne sposoby

Renowacja starego ceglanego komina może być realizowana na różne sposoby. Czasem wystarczy zastosować dostępne na rynku masy renowacyjne, które uszczelniają i uzupełniają ubytki powstałe na fugach i cegłach w trakcie wieloletniej eksploatacji. Takie rozwiązanie ma jednak istotne ograniczenie, gdyż masę uszczelniającą należy stosować wyłącznie wtedy, gdy podłączone do komina urządzenie grzewcze generuje spaliny suche (o temperaturze wyższej niż 200ºC).

Wynika to po prostu z braku odporności takich mas renowacyjnych na wilgoć. Bardzo popularne jest również stosowanie wkładów wykonanych ze stali, które umieszcza się w szachcie kominowym. Zdecydowaną przewagą wkładów stalowych jest brak ograniczeń związanych z wilgotnością spalin. Należy jednak pamiętać, że wkład należy dobierać do rodzaju paliwa spalanego w urządzeniu grzewczym. Krótko mówiąc, inny gatunek stali należy zastosować do odprowadzania spalin z kotła węglowego, a inny np. do odprowadzania spalin z kotła kondensacyjnego.

Renowacja komina odchylonego od pionu

Problemowa może się okazać sytuacja, gdy stary komin wykonany z cegły będzie na pewnych odcinkach „gubił” pion, czy będzie posiadał uskoki i niejednolity przekrój na swojej wysokości, co może być wynikiem niestarannego procesu murowania. Komin może również posiadać celowo wykonane odchylenie od pionu. Polskie normy dotyczące kominów murowanych dopuszczały odchylenie od pionu do 30º, a za zgodą organów administracji państwowej właściwego w sprawie pozwoleń na budowę nawet do 45º.

Drugi z przypadków wymagał jednak umieszczenia na załamaniach przewodu drzwiczek rewizyjnych ze szczelnie zamykanymi drzwiczkami. W obu wskazanych przypadkach odchylenie od pionu nie mogło występować na odcinku dłuższym niż 2 m. Renowacja takiego komina jest utrudniona, lecz nie jest niemożliwa. W takich przypadkach rozwiązanie mogą stanowić wkłady elastyczne.

Mowa tu jednak o wkładach elastycznych dopuszczonych do odprowadzania spalin, a nie o elastycznych przewodach wentylacyjnych, których zadaniem jest transport zużytego powietrza z pomieszczeń. Wyroby te na pierwszy rzut oka wyglądają podobnie, lecz zasadniczo różnią się parametrami użytkowymi. Ocenę możliwości wykonania takiej renowacji warto powierzyć firmie wyspecjalizowanej w takich czynnościach i skonsultować z Rejonowym Mistrzem Kominiarskim.

Renowacja komina z wykorzystaniem przewodu stalowego

W przypadku renowacji z wykorzystaniem przewodu stalowego istotne znaczenie będą miały, rzecz jasna, wymiary wewnętrzne komina ceglanego i wymiar wkładu, który ma być zastosowany. Może się bowiem zdarzyć, że mimo nierównego przekroju czy niewielkich odchyleń i uskoków pionowy wkład stalowy nie trafi na „przeszkody”. Zdecydowanie najmniej przestrzeni będą wymagały przewody do odprowadzania spalin z kotłów kondensacyjnych, z większymi średnicami będziemy mieli do czynienia w przypadku urządzeń na paliwa stałe.

Jeśli renowacja komina jest konsekwencją wymiany urządzenia grzewczego na kocioł z zamkniętą komorą spalania, to konieczne będzie doprowadzenie powietrza do komory spalania w kotle ze środowiska zewnętrznego. Umieszczając w szachcie ceglanym jednościenny wkład stalowy, można w tym celu wykorzystać przestrzeń między nimi. Jeśli jednak wymiary komina ceglanego na to pozwolą, warto zastosować kompletny system koncentryczny, rozdzielający strumień gazów spalinowych i powietrza. Powietrze do komory spalania w kotle można jednak doprowadzić też osobnym przewodem.

Renowacja komina powinna być wykonana przez wyspecjalizowaną firmę dysponującą sprzętem niezbędnym do wykonywania takich czynności. Elementy składowe przewodu stalowego muszą być prawidłowo połączone, co zapewni wymaganą szczelność przewodu i bezpieczeństwo użytkownika. Po wykonaniu renowacji nowy przewód powinien być odebrany przez Rejonowego Mistrza Kominiarskiego.

Łukasz Chęciński

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij