Po co stosujemy wpusty podłogowe? Wpustem podłogowym jest urządzenie odpływowe zbierające wodę z podłóg poprzez kratkę lub poprzez przewody podłączone do korpusu wpustu. Wpust może być wyposażony w syfon.

Wpust podłogowy powinien być zainstalowany w pomieszczeniach mieszkalnych, sanitarnych, pływalniach, szkołach, pomieszczeniach piwnicznych (pomieszczenie wodomierzowe, węzeł cieplny), tarasy, balkony, pralnie, kuchnie zbiorowego żywienia itp. Urządzenia te powinny być zamontowane wszędzie tam, gdzie napływa woda na podłogę lub tam, gdzie na skutek awarii instalacji może dojść do zalania pomieszczenia dużą ilością wody w krótkim czasie (np. pomieszczenie, w którym zainstalowano hydrofory, przepompownie).

Brak wpustu lub jego nieprawidłowe uszczelnienie w posadzce może doprowadzić do poważnych szkód spowodowanych zalaniem lub wilgocią, a także do tworzenia się grzybów i pleśni na ścianach. Urządzenia te powinny być również instalowane w pomieszczeniach, do których na skutek silnych opadów deszczu może przedostać się woda opadowa (np. przez progi pod drzwiami).

Aby cały system odwodnienia budynku działał poprawie konieczne jest prawidłowe zaprojektowanie i odpowiedni dobór wpustów w pomieszczeniach, które będą podłączone do systemu kanalizacyjnego w budynku. Przy czym wszystkie wpusty musza być zainstalowane w sposób wodoszczelny oraz (poza budynkami) w sposób zabezpieczający je przed mrozem. Każde miejsce odpływu musi być wyposażone w syfon, którego zadaniem jest zabezpieczenie pomieszczeń przed wydobywającymi się z kanalizacji gazami kanałowymi, w tym bardzo niebezpiecznego dla człowieka siarkowodoru.

Wpust podłogowy – dobór

Prawidłowy dobór wpustów polega na:

 1. Ilości wody zanieczyszczonej, która będzie odprowadzana w określonej jednostce czasu – w takiej sytuacji należy dobrać odpowiednią średnicę odpływu oraz wielkość części górnej (kratki). Pomocna w tym celu będzie tabela wydajności w l/min.

 2. Określeniu ilości części stałych jakie będą odprowadzane

 3. Określeniu wielkości siły nacisku jaka będzie oddziaływać na pokrywę wpustu. Tu należy uwzględnić ruch pieszy jak również ruch pojazdów transportowych.

Od lipca 2001 roku w Polsce obowiązuje norma PN EN 12056 zawierająca podstawowe przepisy dotyczące grawitacyjnych urządzeń odwadniających wewnątrz budynków. Wymagania te określone są szczegółowo normami krajowymi. Podczas doboru konstrukcji należy również przestrzegać zasad fizyki budowlanej oraz aktów prawnych dotyczących miejsc pracy.

W skład warunków fizyczno-budowlanych wchodzą następujące czynniki:

 1. Ilość ścieków

 2. Rodzaj ścieków

 3. Zawartość zanieczyszczeń stałych w ściekach

 4. Ruch pieszy osób w pomieszczeniu

 5. Wymogi higieniczne

 6. Izolacja cieplna i akustyczna

 7. Uszczelnienie za pomocą maty uszczelniającej

 8. Uszczelnienie za pomocą wykładziny podłogowej

Wpust podłogowy – usytuowanie

Określenie właściwego typu wpustu zależy od miejsca jego wbudowania (wewnątrz lub na zewnątrz budynku (tarasy, balkony itp.). Wewnątrz budynków montowane są wpusty podłogowe, łazienkowe, piwniczne i stropowe. Wpusty zlokalizowane w piwnicach budynków absolutnie nie powinny posiadać kratek wykonanych z tworzyw sztucznych, ponieważ tam właśnie najczęściej dochodzi do wydostawania się szczurów do wnętrza budynku. Tylko konstrukcje wyposażone w kratki ze stali szlachetnej zapewnią barierę dla szczurów. Wszystkie oferowane przez naszą firmę wpusty posiadają kratki ze stali nierdzewnej.

Wpust podłogowy -klasy obciążenia

Pokrywy, wpusty, nasadki powinny byk skonstruowane w taki sposób, aby mogły wytrzymać potencjalne obciążenie w miejscu ich zabudowy w posadzce. Elementy te należy konstruować w oparciu o normy PN EN 1253-1 (Wpusty do budynków) i PN EN 124 (Nasadki i pokrywy do ciągów komunikacyjnych). W przypadku pewnych niejasności co do przewidywanej wielkości obciążenia, należy zastosować konstrukcje o wyższej klasie obciążenia. Według w/w norm wpusty należy projektować w następujących miejscach:

 1. Poboru wody, za wyjątkiem miejsc podłączenia pralek i zmywarek

 2. Pomieszczeniach sanitarnych o dużej rotacji osób (np. szkoły, szpitale,budynki użyteczności publicznej)

 3. W łazienkach w zakładach pracy jeden wpust powinien przypadać na 30 m² podłogi (np. pralnie)

 4. W łazienkach w budynkach mieszkalnych zaleca się stosować wpusty jako urządzenia przeciwzalewowe, chroniące przed zalaniem mieszkania na wypadek uszkodzenia pralki, przelania się wody w wannie lub pęknięcia wężyka od baterii)

 5. Wpusty w zakładach przetwórstwa żywności powinny posiadać duże osadniki lub separatory zanieczyszczeń

 6. Wpusty powinny być zamocowane szczelnie w podłodze, montaż wpustu nie może przerywać izolacji wodochronnej

 7. Uszczelnienie podłogi wokół wpustu powinno spełniać wymagania normy DIN 18195

Wpust podłogowy a spadki podłogi

Powierzchnia podłogi w pomieszczeniach mokrych (np. balkonach, tarasach) i ciągów komunikacyjnych muszą być wykonane tak, aby woda odprowadzana była za pomocą spadku do wpustów usytuowanych w posadzce (w najniższych miejscach).

Spadki dla poszczególnych pomieszczeń powinny być następujące:

1. Pomieszczenia wilgotne

– okładziny płytkowe przy niewielkim napływie wody – 1% ( np. pralnie)

– okładziny płytkowe przy dużym napływie wody – 2% (np. prysznice nieograniczane)

– okładziny płytkowe przy bardzo silnym napływie wody – 3% (np. ubojnie zwierząt itp.)

2. Powierzchnie zewnętrzne:

– balkony – 1,5-2%

– tarasy – 1,5-2%

Oferta wpustów firmy McAlpine

Firma McAlpine jest jednym z czołowych, europejskich producentów armatury odpływowej w budynkach. W swojej bardzo bogatej ofercie zawierającej ponad 16 tys. produktów posiadamy również pełną gamę wpustów podłogowych do zainstalowania na obiektach budowlanych. W ostatnich latach coraz ważniejszy stawał się wygląd wpustów, a w szczególności ich elementów zewnętrznych. Jeszcze do niedawna jedynym materiałem, z którego były one wykonywane przez innych producentów było żeliwo lub polipropylen.

Firma ze Szkocji, która ma swoje przedstawicielstwo w Polsce kładzie nacisk na zastosowanie w swoich konstrukcjach nowoczesnych materiałów i ponadczasowego wzornictwa. Nasze produkty wytwarzamy z najwyższej jakości surowców. Jest to tworzywo ABS, polipropylen oraz stal nierdzewna. Wysoką wytrzymałość na obciążenia oraz nowoczesny wygląd zapewnia stal szlachetna, z której wykonane są wszystkie kratki zamykające wpusty podłogowe. Z bogatej oferty produktowej pragnę przedstawić kilka ciekawych rozwiązań konstrukcyjnych.

Nowość – wpusty HCFG3, HCFG3V-50, HCFG3V-110

Jest to seria wpustów podłogowych, wyposażonych w unikalny zawór zwrotny zabezpieczający przed wydostawaniem się gazów kanałowych z przewodów kanalizacyjnych do pomieszczenia w przypadku braku wody w zamknięciu wodnym (tzw. suchy wpust). Zawór zwrotny, w który wyposażony jest korpus urządzenia zabezpiecza również pomieszczenia przed wydostawaniem spiętrzonych do niewielkiej wysokości ścieków z podejścia kanalizacyjnego i rozlaniem się ich po podłodze.

Wpust HCFG3 jest wpustem przelotowym. To oznacza że ścieki szare wypływające z przyboru sanitarnego mogą być wprowadzone w posadzce do korpusu wpustu, a następnie z wpustu przez króciec wylotowy do podejścia kanalizacyjnego ( stąd nazwa – wpust przelotowy).

McAlpine232-1 Wpust podłogowy HCFG3

Posiada on swym korpusie dwa króćce. Jeden króciec wylotowy z końcówką o płynnej regulacji kąta odpływu ( w niewielkim zakresie) do którego podłączamy króciec redukcyjny o średnicy stopniowanej 40/50 mm (dobór odpowiedniej średnicy odbywa się poprzez odcięcie) oraz drugi do którego można podłączyć za pomocą nakrętki zaciskowej z uszczelką przewód odpływowy o średnicy 40 mm z przyboru sanitarnego lub z drugiego wpustu. Pozwala to na ograniczenie przewodów odpływowych w posadzce.

Mamy wówczas jedno wspólne podejście do umywalki poprzez wpust. W przewodach kanalizacyjnych gromadzą się gazy, które powinny być odprowadzane do atmosfery za pomocą przewodów wentylacyjnych i wywiewek. Każdy wpust kanalizacyjny wyposażony w zamknięcie wodne powinien być wypełniony wodą. Jej brak skutkuje wydostawaniem się groźnych dla życia człowieka i bardzo nieprzyjemnych gazów. Dlatego też wpusty powinny być regularnie zalewane wodą.

Wysokość zamknięcia wodnego w korpusie wpustu powinna zabezpieczyć pomieszczenie, w którym panuje temp. 24ᴼC przed wydostawaniem się gazów przez okres dwóch tygodni. Użytkownicy pomieszczeń sanitarnych oraz osoby sprzątające bardzo często nie przestrzegają obowiązku zalewania zamknięcia wodnego. Pierwszym sygnałem tego problemu jest intensywny smród wydobywający się z kanalizacji. Zawór zwrotny w który wyposażone są nasze wpusty zabezpiecza przed tą uciążliwością.

Nawet w przypadku odparowania wody z korpusu przez kratkę gazy kanałowe nie mogą wydostać się do pomieszczenia. Konstrukcja zaworu zwrotnego oraz zamknięcia wodnego zabezpiecza również przed wydostawaniem się szczurów do budynku. Każdy wpust może być wyposażony w dowolna kratkę z oferowanej przez naszą firmę kolekcji w zależności od upodobania klienta. Wpust HCFG3V-50 jest wpustem nie przelotowym wyposażonym w zawór zwrotny z króćcem wylotowym o średnicy 50 mm skierowanym do dołu.

McAlpine232-2 Wpust podłogowy hcfg3-50

Wysokość kratki jest regulowana w zakresie od 13 do 53 mm. Jego wydajność to 32 l/min. Konstrukcja o symbolu HCFG3V-110 ma identyczną budowę jak wpust poprzedni. Jednak różni się średnicą odpływową która wynosi 110 mm również skierowana do dołu. Wpusty są szczególnie polecane do pomieszczeń rzadko używanych. Są to najczęściej natryski w obiektach sportowych oraz letnie ośrodki wypoczynkowe które stoją nieczynne w okresie zimowym .

McAlpine232-3 Wpust podłogowy hcfg3-110

Uwaga!

Zawory zwrotne zainstalowane w korpusach są wyjmowane od góry. Jest to również element, który w przypadku uszkodzenia można u nas dokupić jako część wymienną.

Wpust podłogowy do kabin natryskowych

Do kabin natryskowych polecamy wpust podłogowy wykonany z ABS-u o symbolu TSG1T6SS-50P. Jest on wykonany z najwyższej jakości materiału i wyposażony w kwadratową kratkę o rozmiarze 150×150 mm wykonaną ze stali nierdzewnej. Króciec odpływowy posiada średnicę 50 mm a wysokość wpustu wynosi 130 mm. Przepływ maksymalny 46l/min.

Do zabudowy niskiej zalecamy stosowanie wpustów o symbolu USG3SS oraz USG255. Są to konstrukcje wykonane z ABS-u z kratka okrągłą o średnicy 120 mm wykonaną ze stali nierdzewnej. Pierwszy z nich wyposażony jest w odpływ boczny dzięki temu cała konstrukcja nie zajmuje więcej niż 70 mm. Drugi natomiast posiada odpływ pionowy do dołu. Obydwa wpusty mają średnicę wylotową 50 mm.

Odpływy kwadratowe o rozmiarze 150x150mm (CD 150-90-B; CD 150-90-BMAC; CD 150-90-BTRI oraz CD 150-90-SOL)

Wyżej wymienione odpływy współpracują z :

– syfonem do odpływów kwadratowych CD-HC2734L-NG-PB o wysokości 70 mm i przepływie maksymalnym 34l/min z nóżkami.

– syfonem do odpływów kwadratowych CD2750L-NG-PB o wysokości 87 mm z nóżkami o przepływie maksymalnym 50l/min.

– syfonem o regulowanej wysokości w zakresie od 88,5mm do 145mm (bez nóżek) o symbolu CD-HC27A i wydajności 34l/min.

Nasze produkty charakteryzuje nie tylko niezwykła solidność wykonania i unikalne rozwiązania konstrukcyjne, ale również bardzo ciekawe wzornictwo, które na pewno zostanie docenione. Firma Mc’Alpine stara się, aby oferowane przez nią produkty współgrały z nowoczesnym wnętrzem i eleganckim otoczeniem – dlatego też ich design jest tak nowoczesny i estetyczny. Proszę pamiętać że każdy wpust aby pracował niezawodnie i gwarantował bezpieczeństwo w obiekcie należy dokładnie uszczelnić w posadzce oraz regularnie zalewać wodą i usuwać gromadzące się w nim zanieczyszczenia stałe.

Zapraszamy Państwa na naszą stronę internetową, na której znajdziecie więcej informacji o naszych produktach.

Marek Siembor

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij